Debat

Fjernvarmeselskaber: Forsyningstilsynet må have tillid til vores professionalisme

Forsyningstilsynet giver udtryk for, at de er lydhøre over vores forsyningsselskaberne, og derfor må de lytte og have tillid til vores viden og professionalisme, skriver Lars Gullev, Kamma Eilschou Holm og Jørgen Nielsen. 

Vi forstår godt, hvis Forsyningstilsynet frygter, at en hurtig afskrivning fra fjernvarmeselskaberne kan betyde en højere slutpris for brugerne - men hvis vi gjorde det, ville vi ingen kunder have i morgen, skriver Lars Gullev, Kamma Eilschou Holm og Jørgen Nielsen. 
Vi forstår godt, hvis Forsyningstilsynet frygter, at en hurtig afskrivning fra fjernvarmeselskaberne kan betyde en højere slutpris for brugerne - men hvis vi gjorde det, ville vi ingen kunder have i morgen, skriver Lars Gullev, Kamma Eilschou Holm og Jørgen Nielsen.  Foto: Fjernvarme Fyn A/S
Kamma Eilschou Holm
Lars Gullev
Jørgen Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I et debatindlæg i Altinget 22. september 2021 skriver Forsyningstilsynet, at de altid bestræber sig på at nå højeste faglige niveau, og at de er lydhøre for alle gode faglige argumenter. Vi bistår gerne! 

I omtalte nye analyse konkluderer tilsynet blandt andet, at de nuværende muligheder for at anvende afskrivningsperioder, der er kortere end de fysiske levetider, er uhensigtsmæssige. 

Tilsynets vurdering er, at de kunder, der flytter til eller fra et fjernvarmeområde, kan komme til at betale lidt for meget eller lidt for lidt. Det samtidighedsprincip er velkendt og fornuftigt i fjernvarmesammenhænge, hvilket er givet i de nuværende lovregler.

Vi bestræber os med andre ord på, at de kunder, som nyder godt af vores fjernvarmesystem, bidrager ligeligt. 

Varmepumpers realistiske levetid er kortere

Men fysiske levetider er ikke så fysiske, som man skulle tro – det er beregnede teoretiske vurderinger, som kan være for lange eller for korte i virkelighedens verden. 

Erfaringsmæssigt går der aldrig 20 år, uden at der kommer nye materialer, kølemidler og teknologier på markedet eller nye rammebetingelser.

Lars Gullev, Kamma Eilschou Holm og Jørgen Nielsen, direktør, VEKS, direktør, Centralkommunernes Transmissionsselskab og direktør, TVIS

Dette går i begge retninger. Mange af vores fjernvarmeledninger har rundet 30 år, som er det maksimale, vi må strække afskrivninger over. Nye kunder har stadig glæde af systemet. Vi burde have større fleksibilitet og afskrive disse over 50 år – netop af hensyn til samtidighedsprincippet. 

Et modsat eksempel kan være store varmepumper til udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder, som vi nu skal til at investere i. Den fysiske levetid for disse varmepumper forudsættes ofte at være 20 år. 

Erfaringsmæssigt går der aldrig 20 år, uden at der kommer nye materialer, kølemidler og teknologier på markedet eller nye rammebetingelser. Forventningen er derfor, at den teknologiske levetid er væsentlig kortere end den fysiske levetid, eksempelvis 12 år. 

Vi kan desuden være usikre på fortsatte mindre overskudsvarme fra virksomheder grundet grøn omstilling og teknologisk udvikling. Et bud på en realistisk økonomiske levetid for en varmepumpe til overskudsvarme kunne derfor eksempelvis være otte år. 

Virkeligheden kan ikke sættes på formel

Så afhængig af vinklen på varmepumpen i eksemplet, bør vi anvende en levetid – og dermed afskrivningsperiode – på otte år såvel som 20 år for at opnå samtidighed. 

Samtidighedsprincippet må derimod ikke forvrides til et millimeterretfærdigt excelark. Som i mange andre lignende situationer kan man ikke sætte virkeligheden på formel. Det kan tværtimod give en falsk tro på, at der er samtidighed, hvor den reelt ikke er. 

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har i øvrigt givet udtryk for nogenlunde samme opfattelse:

”Begrebet omkostningsægthed i juridisk forstand betyder således ikke, at hver enkelt (for)bruger skal betale præcist for de omkostninger, vedkommende giver anledning til. Det vil ikke være muligt at opgøre, og det vil heller ikke være hensigtsmæssigt i et lille og homogent gassystem, som det danske.” 

I virkelighedens verden oplever vi, at der næsten altid er meget stor forskel på aktivers fysiske levetid, teknologiske levetid og økonomiske levetid.

Lars Gullev, Kamma Eilschou Holm og Jørgen Nielsen, direktør, VEKS, direktør, Centralkommunernes Transmissionsselskab og direktør, TVIS

Hav tillid til vores professionalisme

I virkelighedens verden oplever vi, at der næsten altid er meget stor forskel på aktivers fysiske levetid, teknologiske levetid og økonomiske levetid. 

Efter vores mening giver det derfor ingen mening, når Forsyningstilsynet anbefaler, at længden af afskrivningsperioderne skal svare til de fysiske levetider. Vi forstår godt, at Forsyningstilsynet frygter, at vi afskriver for hurtigt og dermed giver vores kunder en alt for høj varmepris. Hertil er der blot at gentage, at tilsynet lever langt fra vores hverdag.

Vi er hver eneste dag nødt til at have blikke stift rettet mod vores slutpris. Ellers har vi ingen kunder i morgen, og vores demokratiske grundlag ville medføre en meget utilfreds ejerkreds af kunder. Derfor balancerer vi hele tiden knivskarpt efter at afskrive, så det netop afspejler vores forventning til den konkrete investering. Hverken mere eller mindre. Dette kan vi, fordi vi har indsigten, fagligheden og erfaringen. 

Så hav nu tillid til vores professionalisme i stedet for en forældet tankegang langt fra den virkelige verden. Det vil være en uansvarlig økonomisk disponering, hvis vi valgte at afskrive på denne måde – og det ville i givet fald medføre mindre samtidighed mellem omkostninger og priser. 

Så hvis Forsyningstilsynet mener det alvorligt med hensyn til at være lydhøre og at bestræbe sig på at nå højeste faglige niveau, så synes vi, at det nu er tid til at gøre netop det. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dan Jørgensen

Klima-, energi- og forsyningsminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2004)