Forsyningsdirektører: Sænk afgiften og gør forbrugerne og klimaet en tjeneste

DEBAT: Fra næste år stiger danskernes fjernvarmeregning med flere tusinde kroner. Derfor er der akut brug for en løsning, som tilgodeser både klimaet og forbrugerne, og det kan lavere afgifter sikre, skriver Susanne Juhl og Erik Nørregaard Hansen.

Af Susanne Juhl og Erik Nørregaard Hansen
Hhv. adm. direktør i HMN Naturgas og direktør i Foreningen Danske Kraftvarmeværker

I pressen har man på det seneste kunne læse om en milliardregning til fjernvarmeforbrugerne.

Det såkaldte grundbeløb, som kraftvarmeværker uden for de store byer får for at stå til rådighed med kapacitet til at producere el, udløber med udgangen af i år.

De lavtlønnede og jyderne betaler
Det vil føre til prisstigninger på fjernvarmen fra næste år på typisk ca. 4.000 kroner om året for en almindelig husstand.

Nogle steder mere, nogle steder mindre. Faktum er, at 200.000 husstande bliver berørt. 85 procent af dem ligger i Jylland, og der er en klar overvægt af husstande med en indkomst under 350.000 kroner, viser en analyse fra Dansk Fjernvarmes analyseenhed Grøn Energi.

Tiden til at finde en løsning på problemet er knap. Men vi har et forslag, der virker her og nu, og som er lige til at plukke for politikerne.

Halvér afgiften
Sænk afgiften på naturgas til kraftvarmeværkerne med 50 procent de næste fem år. De fleste af de berørte decentrale kraftvarmeværker er i dag bundet til at fyre med naturgas.

Gassen i sig selv er ikke dyr, men den er heftigt belagt med afgifter. Ved at halvere afgiften i en periode, vil prisstigningen hos den typiske forbruger kunne reduceres med ca. 2.500 kroner om året.

I de senere år, hvor afregningsprisen på el har været meget lav, har grundbeløbet kostet staten mere end to milliarder kroner årligt. Prisen for at halvere naturgasafgiften er ca. en halv milliard kroner om året. Der er altså stadig en god business case for staten.

”En lappeløsning,” vil nogen sige. ”Det fastholder forbruget af fossil naturgas,” vil andre sige. Nej, faktisk ikke. Lad os forklare hvorfor.

Grøn gas
Det sidste først. Naturgassen i gasnettet er godt i gang med at blive erstattet af grøn biogas. I år vil vi nå op på 11 procent biogas af det samlede naturgasforbrug.

Allerede i 2035 kan det samlede danske naturgasforbrug med de rette rammevilkår erstattes med grøn gas. Med det perspektiv er der al mulig grund til at holde fast i gassen både i kraftvarmesektoren og på den grønne dagsorden.

Lappeløsning? Der er brug for noget, der umiddelbart kan kompensere forbrugerne for grundbeløbets ophør.

Det er der bred enighed om politisk og i diverse branche- og interesseorganisationer. Men langsigtede løsninger i kraftvarmesektoren efterspørges, ikke mindst af brugerøkonomiske hensyn.

Risiko for massive fejlinvesteringer
Dansk Fjernvarme kalder på frit brændselsvalg, og at værkernes binding til både at kunne producere el og varme ophæves. Det vil givetvis betyde lavere varmepriser for fjernvarmeforbrugerne, men det vil være dyrt for Danmark.

De fleste eksperter er enige om, at en sådan løsning vil føre til massive fejlinvesteringer i værker, der fyrer med afgiftsfri biomasse.

I stedet peger de på, at den rette omstilling i fjernvarmesektoren vil være en elektrificering i form af varmepumper, der kan udnytte det stigende overskud af el fra vindkraften.

Det skal suppleres med varme fra de decentrale kraftvarmeenheder i de perioder, hvor elprisen er høj, så det kan betale sig for værkerne at producere el.

Ved at halvere naturgasafgiften vil kraftvarmeværkerne blive mere konkurrencedygtige i elmarkedet. Det vil igen betyde, at kapaciteten til at producere el på værkerne bevares.

Det har vi brug for, når vindmøllerne står stille, og skyerne skygger for solen. Samtidig vil en fastholdelse af gas som brændsel fortsat give staten et afgiftsprovenu, som ellers ville mangle fra den afgiftsfrie biomasse.

Forrige artikel Kritik: Lilleholt overlader energipolitikken til markedet Kritik: Lilleholt overlader energipolitikken til markedet Næste artikel Fjernvarmeformand til politikerne: Vågn op, og kom i arbejdstøjet! Fjernvarmeformand til politikerne: Vågn op, og kom i arbejdstøjet!