GreenLab: Grønt eksporteventyr i sigte, hvis transport, landbrug og energi tænkes sammen

DEBAT: Regeringen bør fremlægge en strategi for sektorkobling og afsætte midler til forskning og innovation i integrerede energiløsninger. Det kan genopfriske Danmarks grønne image udadtil, skriver Christopher Sorensen.

Af Christopher Sorensen
CEO, GreenLab

I de igangværende klimaforhandlinger er der risiko for en stor fejl: Man lægger klimaplaner for samfundets delelementer, i stedet for at se på helheden. Når man ser på transport, landbrug, energi, industri hver for sig, vil det føre til grønnere løsninger og innovation på sektorniveau. Nye teknologier som Power-to-X er vigtige for at nå Danmarks klimamål, men et sammenhængende energisystem er den helt store joker, der kan få den grønne omstilling til at lykkes.

Hvis vi tænker sektorerne sammen, kan Danmark både sikre sig opfyldelse af 70 procent målsætningen og et nyt grønt eksporteventyr. Fremtidens energisystem kan ikke nøjes med blot at levere sikker energi, men skal også kunne lagre energien.

Vi står over for en gennemgribende revolution af energisystemet. For med de stigende mængder af vedvarende energi, som ikke kan gemmes i store lagre til en kold vinterdag, bliver det afgørende, at vi kan gøre effektivt brug af energien, når den er til rådighed – altså når vinden blæser, og solen skinner.

Sektorkobling er afgørende
I mangel på bedre beskrivelser af forandringen i energisystemet har den danske energibranche taget det tyske ord ”sektorkopplung” til sig. Energibranchen afholder webinarer, høringer på Christiansborg og diskuterer sektorkobling på interne møder.

Det er et godt tysk ord, der ganske effektivt beskriver udfordringen. Alligevel er det nok de færreste, der ved, hvad sektorkobling egentligt betyder. Men kan vi som almindelige forbrugere ikke bare være ligeglade med, hvordan energisystemet tager sig ud? Jo, måske.

Men hvis vi skal have sat fart på den grønne omstilling og samtidig reducere det danske samfunds CO2-udledning så smertefrit som muligt for alle danskere, så er sektorkobling faktisk helt afgørende.

El skal være det bærende element
Sagen er, at vi i Danmark som en del af vores klimamål skal omstille hele samfundet til 100 procent vedvarende energi. Det betyder, at varmesektoren, industrien, bygninger og transporten, som i dag får energi fra kul, olie, gas, biomasse, benzin og diesel med mere, skal elektrificeres.

Samfundet skal drives af el. Hvis det skal lykkes, er vi nødt til at kunne lagre overskydende vindmølleenergi fra en blæsende efterårsdag i et af de andre systemer som gas eller som varmt vand til fjernvarme.

GreenLabs SymbiosisNet er et konkret eksempel på, hvordan sektorkobling kan foldes ud i praksis. GreenLabs industripark i Skive huser en række vidt forskellige produktionsvirksomheder, som alle er koblet op på det såkaldte SymbiosisNet – et intelligent netværk af energi og data, der gør dem i stand til at dele deres overskydende energi og ressourcer med hinanden – så alle virksomheder kan gøre brug af grøn energi.

Når sektorkobling foldes ud på denne måde, er det ikke bare en god idé på papiret, men en vigtig brik i fremtidens bæredygtige produktionsapparat. GreenLabs model skaber regional vækst og kompetenceudvikling og kan bruges som platform for grøn udvikling i rurale områder i hele verden.

Hvis vi kan lykkes med at skabe en rentabel forretningsmodel for grønne industri- og erhvervsparker og sektorkobling, så står vi med et stort potentiale for et nyt grønt eksporteventyr baseret på systemeksport.

Attraktiv for omverdenens investeringer
På den korte bane bør man fra politisk hånd prioritere tre tiltag til fremme af sektorkobling: For det første skal man fjerne de barrierer i energisystemet, som er indrettet efter tidligere tiders behov for at levere forsyningssikkerhed, og i stedet levere en billig og retfærdig elpris.

For det andet bør regeringen fremlægge en strategi for sektorkobling samt afsætte tilstrækkelige midler til forskning og innovation i integrerede energiløsninger. For det tredje har Danmark brug for at genopfriske sit grønne image.

Vi er nødt til at vise omverdenen, at vi kan mere end bare at producere vindenergi. Sat på spidsen er produktion af vindenergi en relativ ukompliceret affære, rent teknologisk. Det er selvfølgelig fordi, vi er blevet rigtigt dygtige til det. Men fortællingen om det danske vindeventyr er ikke længere det, der imponerer resten af EU eller Kina og USA.

Nøglen til, at vi i Danmark også i fremtiden kan bryste os af at være førende på det grønne område, ligger derfor i kunsten at koble energisystemerne og sikre bedst mulig udnyttelse af den fluktuerende vedvarende energi.

Det er den svære opgave, som mange aktører i Danmark er i gang med at blive rigtig dygtige til at løse. Lykkes det at integrere sektorerne, har vi alletiders chance for at tiltrække investeringer og eksportere nye grønne løsninger.

Men det kræver, at politikerne gør op med sektortilgangen og begynder at anskue alle delementer i den grønne omstilling som en helhed.

Forrige artikel Dansk Energi: Grøn omstilling er afhængig af stærk cybersikkerhed Dansk Energi: Grøn omstilling er afhængig af stærk cybersikkerhed Næste artikel Landbruget og vandværkerne: Hvilke konsekvenser får minkmassegravene? Landbruget og vandværkerne: Hvilke konsekvenser får minkmassegravene?