Ida Auken: Danmark skal være totalt frit for affald i 2050

DEBAT: Cirkulær økonomi rummer et enormt økonomisk potentiale, men det kræver, at Danmark tør sætte klare politiske mål. Radikales mål er klart: Danmark skal være helt frit for affald i 2050, skriver Ida Auken (R).

Af Ida Auken (R)
Miljøordfører og fhv. miljøminister

Cirkulær økonomi er fremtiden for dansk og europæisk industri. Det er her, fremtidens job ligger. Det er svaret på manglen på ressourcer. Og det er et vigtigt bidrag i kampen mod klimaforandringer.

For få år siden kendte kun få til den cirkulære økonomi. I dag taler ikke mindst virksomheder og investorer om det. Danmark har alle muligheder for at blive et af verdens vigtigste lande for cirkulær økonomi, men det kræver politisk lederskab og klare målsætninger. 

Man må rose regeringen for at komme med en strategi for cirkulær økonomi. Retningen er rigtig. Ambitionerne er i underkanten, men det skal vi nok hjælpe regeringen med. Radikale går derfor ikke til forhandlinger med målet om at få fjernet noget fra regeringens strategi for cirkulær økonomi. Men vi mangler, at regeringen viser os en ambition, et mål, og favner bredere i sin strategi.

Affaldsfrit Danmark
Det er afgørende, at vi sætter et klart mål, så vi får skabt politisk konsensus om målene for cirkulær økonomi. Akkurat som vi forpligter os på at reducere CO2 i 2030 og 2050. Mål driver udviklingen og har været helt centralt for, at Danmark i dag har vindmøller overalt. Radikales mål er klart: Danmark skal være totalt frit for affald i 2050.

Det er et helt konkret mål, som virkelig kan få virksomheder, embedsmænd og kommuner til at tænke i genbrug. Ambitionen er, at Danmark bliver epicenter for cirkulær økonomi. Ifølge Ellen MacArthur Foundation kan Danmark opnå en gevinst på op imod 45 milliarder kroner årligt i 2035, hvis vi sætter os i spidsen for cirkulær økonomi.

Radikale har samtidig nogle helt konkrete ønsker til, hvordan vi kan tænke cirkulær økonomi bredere.

Endnu mere cirkulær økonomi
Vi ønsker at ensarte den kommunale håndtering af affald. Det er virkelig noget, der batter, fordi det skaber klarhed for alle virksomheder og forbrugere, uanset om man skifter kommune. Det er i dag en udfordring, at kommuner håndterer indsamlingen af affald vidt forskelligt. Vi foreslår konkret, at kommunerne forpligtes til selv at lave én ordning for affald i familiehuse, lejligheder og sommerhuse. Lykkes det ikke, kan staten træde til.

Vi ønsker også løsninger på plastområdet. Konkret foreslår vi, at butikkerne maksimalt må bruge tre til fem typer plastemballage. På den måde kan plasten nemt genanvendes. I dag findes der et væld af plasttyper, som gør markedet til en rodebutik.

Vi ønsker, at virksomhederne genanvender al beton. Det kræver, at der kommer styr på standarderne for beton, så virksomhederne er trygge ved at bruge genanvendte materialer. Cementproduktion alene står for omkring 5 procent af de menneskeskabte CO2-udledninger. Over dobbelt så meget som udledningerne fra flytransport. Uden nye løsninger for genbrugt beton og cement kan vi godt glemme alt om at blive et lavemissionssamfund. Der er brug for, at regeringen bliver langt mere ambitiøs på dette område.

Og endelig mangler regeringen at vise løsninger på, hvordan vi kan fremme bygning af træ. Træer opfanger CO2 og hjælper os med at nå Parisaftalen. Samtidig kan det ofte erstatte beton og cement. Der står ikke et ord om træ i regeringens udspil – det er en skam.

Gode takter
Et element vil jeg især gerne rose. Det er positivt, at regeringen fremover vil have kommuner og stat til at tænke genanvendelse med i deres udbud. Når en byggevirksomhed byder på en offentlig opgave, skal staten og kommuner naturligvis tænke over, om materialerne er nemme at genanvende. Og vi skal have flere genanvendte materialer ind i byggeriet. Alt andet er skæv konkurrence til skade for miljøet.

Overordnet ønsker Radikale et Danmark helt uden affald i 2050. Takterne i regeringens udspil er gode. Men vi mangler, at regeringen viser os et mål og favner bredere.

Forrige artikel Selina Juul om madspild: Nu skal vi tage fat, dér hvor det gør ondt Selina Juul om madspild: Nu skal vi tage fat, dér hvor det gør ondt Næste artikel Dansk Byggeri: Affaldsregler skal ikke fortolkes kommunalt Dansk Byggeri: Affaldsregler skal ikke fortolkes kommunalt
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Hvordan vil der Radikale tackle lavradioaktivt affald ?

  De Radikale støtter fortsat udvinding af olie og gas i Nordsøen. I forbindelse med denne udvinding opstår der bl.a. problemer med at håndterer det lavradioaktive boreaffald som vi har set beskrevet i pressen.
  https://ing.dk/artikel/kommuner-haenger-paa-lavradioaktivt-affald-55-aar-ikke-gangbart-212031
  Oliebranchen presser hårdt på for at få lov til at pumpe affaldet ned i undergrunden igen.
  https://ing.dk/artikel/ekspert-ingen-permanent-loesning-paa-radioaktivt-affald-maersk-208647
  Da de Radikale ikke har fremsat nogle forslag til en forsvarlig nedlukning af Danmarks klima og miljømæssigt skadelige udvinding, forventer jeg at Ida Auken kan redegøre for hvordan vi skal tackle udfordringen med det lavradioaktive affald i forhold til hendes udmelding om et affaldsfrit Danmark !?

 • Anmeld

  J. Jensen

  Den udmelding bliver svær at stikke

  For Alternativets Rasmus Nordqvist, men jeg vil følge slaget.

 • Anmeld

  Martin jørgensen

  Hvem skal nu betale........

  Huhej hvor det går med visioner for fremtiden-en Kattegatbro om 12-15 år- udfasning af benzin og dieselbiler om 18år- en ny ø ved København om 50år.
  Og nu et Danmark fri for affald om 32år- det er jo til at blive helt rundtosset af..
  Tiden vil vise om det er luftkasteller eller virkelighed- og meget kan jo nå at ændre sig i en aldeles uforudsigelig verden.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  R er visionsløse blå!

  Alle partier mener, og ved dette!

  Når et økonomisk elitær parti for top 1% som R, snakker grønt griner man sin numse i laser!

  Fordi partiet støtter intet der ikke gavner top 1% . Tanken om at det koster at være grønansvarlig er landsforræderi imod top 1% for dem!

  R skal ud af rød blok. Og læs ikke andet i indlægget end general billig R populisme. For der er intet andet!

  R vil "favne" bedre med resten af blå anti-danske blok!

 • Anmeld

  Per Kristensen · Site Manager

  Affald

  Så hvis de Radigale landsforræddere starte med at skrotte sig selv, ( de kan vel brænde ) så er DK næsten fri for affald med det samme.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Jamen, Danmark er jo allerede fri for AFFALD

  Ida Auken og Det Radikale Venstre må være blinde for virkeligheden.

  Danmark er jo allerede i dag principielt fri for affald, al den stund ,at vi har et meget velfungerende fjernvarmenet der aftager affaldet og genbruger det i en cirkulær økonomi, nu som varme i vores boliger, hvor det fortrænger diverse fossile energikilder.

  Så hvorfor i alverden vente til 2050 ? Virkeligheden må komme noget bag på Ida Auken når hun engang kommer på omgangshøjde med dagens Danmark.

  Nu er jeg så gammel at jeg kan huske de gode gamle lossepladser, med masser af måger og rotter og knægtene på deres evige jagt på værdier, i konkurrence med "lossefar," der mente at det var hans suveræne domæne.

  Men alt det er Ida Auken jo for ung til at have oplevet, og hvad andre kan fortælle er hun jo både blind og døv over for. Kun egne idiosynkrasier gælder for hende.

  PS: Hvis Det Radikale Venstre`s "cirkulære økonomi" indebærer at fjernvarmeværkerne kommer i bekneb for brændsel, må det vel erstattes af fossile energikilder, for her på 55 grader nord har vi brug for varme i husene. Og så er Ida Aukens politik vel ret beset kontraproduktiv.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Cirkulær økonomi og traditionel udvikling af ny teknologi

  Det er en ulykke af dimensioner om den traditionelle teknologiudvikling ikke har bidraget til den hidtil hurtigst tænkelige cirkularisering af vores økonomi - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi, grøn omstilling og social retfærdighed med så uventet små affaldsmængder og så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, folkesundheden, dyrevelfærden, biodiversiteten, klimaet, vandmiljøet, luftmiljøet, det øvrige miljø, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt til følge.

  Glædeligt at Ida Auken mener, at det er muligt at forcere de seneste 200 års massive økonomi- og produktions cirkularisering.

 • Anmeld

  Anne Albinus

  Genbrug af uranaffald/urantailings_langlivet lavradioaktivt affald på Risø

  Dansk Dekommissionering er også med på tanken om at 'genbruge' noget af deres radioaktive affald bl.a. affald fra uranudvindingsforsøg på Risø af malm fra Kvanefjeld, de såkaldte tailings, langlivet lavradioaktivt affald.

  COWI rapport side 7:
  http://www.danskdekommissionering.dk/media/183084/lager%20løsning%20(30-50år)%20til%20alt%20radioaktivt%20affald%20på%20risø.pdf

  Det er en uforsvarlig ide, der svarer til at ville genbruge asbest.

  Der er masser af dårlige dårlige erfaringer med 'genbrug' af uranmineaffald.

  I Frankrig var det en stor skandale, da det kom frem, at gråbjerg (mindre radioaktivt end uranmalm) og tailings fra uranudvinding er endt uden for uranmineområderne som underlag for f.eks. en sundhedssti, parkerings- og legepladser og beboelseshuse. Endda en vuggestue: http://atomposten.blogspot.dk/2016/02/nar-uranminen-lukker.html

  Et andet eksempel på genbrug:

  "Dagens tilbud: Affald fra Risø i spisebestik"
  https://atomposten.blogspot.com/2013/10/dagens-tilbud-affald-fra-ris-i.html