KL advarer: Nye regler om kystsikring kan give lange ventetider

KYSTSIKRING: Kommunerne skal ifølge et nyt lovudkast træffe afgørelser i sager om kystsikring. Men de mangler penge og ekspertise, hvis ikke sagsbehandlingen skal lide under de nye regler. Det advarer både KL og Socialdemokratiet om.

Foto: /ritzau/Henning Bagger
Anders Redder

Vi risikerer, at den enkelte kommune sidder med sorteper og en sagsbunke, der bare vokser og vokser.” 

Jørn Pedersen (V), Formand for KL’s teknik- og miljøudvalg

Lange ventetider kan blive en realitet for husejere, der fremover vil sikre sig mod kyster, som bevæger sig nærmere og nærmere deres ejendom. 

Det frygter Kommunernes Landsforening (KL), efter at regeringen i et nyt lovudkast lægger op til, at kommunerne i fremtiden skal træffe afgørelser i sager om kystsikring.

En opgave, som kommunerne indtil nu har delt med Kystdirektoratet.

Dokumentation

FAKTA - Det skriver regeringen om lovforslaget

"Lovforslagets overordnede formål er at understøtte kommuner og grundejere i etablering af omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion og at bidrage til opfyldelse af regeringens økonomiaftale med kommunerne for 2018.

Det foreslås, at beslutningskompetencen ved meddelelse af tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger som hovedregel samles hos kommunerne (én indgang). I dag meddeles tilladelserne af Kystdirektoratet."

Kilde: Høringsportalen.dk


Altinget logoEnergi og Forsyning
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget energi og forsyning kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00