Debat

KL: Når kystsikring bliver meget mere end et dige

DEBAT: Kystsikring mod oversvømmelse og erosion er først fuldendt, når sikringen samtidig giver ekstra gevinst til lokalområdet, skriver Jørn Pedersen (V), formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg.

Foto: Henning Bagger / Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jørn Pedersen (V)
Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg

Storm og stormflod har hærget. Nu er der stille. Prognosen fra DMI tyder på roligt hav den næste måned. Men det må ikke fjerne fokus fra kystsikring.

Der er brug for bedre sikring mod oversvømmelse og erosion. Det er ikke nyt. I Slesvig har folk sikret sig mod oversvømmelse siden den tidlige middelalder. Lolland og Falster blev sikret med diger efter stormfloden i 1872. Byområderne langs den nordlige del af Køge Bugt blev sikret af en strandpark i 1970’erne.

Mere end et dige
Sikringen mod oversvømmelse er det grundlæggende. Når sikringen samtidig giver ekstra gevinst til lokalområdet, er løsningerne fuldkomne. Køge Bugt strandpark er et fantastisk eksempel på netop det. Titusinder bruger strandene om sommeren, tusinder bruger strandparken året om. Kun ganske få ser strandparken som kystsikring. Men det er den – også.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk

Siden 1980 er det blevet vanskeligere at få betalt projekter, som tjener flere formål. Kassetænkningen er ikke mindsket. Sine steder er den båret af bekymring for, at nogle får en fordel, som de ikke betaler for. Den tænkning hindrer gode løsninger på oversvømmelse. Vi har et konkret eksempel fra skybrud, hvor forsyningsselskaberne skal lede regnvandet væk fra byerne. Men hvis de vælger at gøre det i kanaler på overfladen i stedet for at grave større rør ned i jorden, så skal kommunen betale tilskud.

Fælles indsatser 
Jeg håber, at den tendens er ved at vende. Vi har sidste år set gode eksempler på fælles indsatser: Miljø- og Fødevareministeriet gav tilskud til ni kommunale projekter, der tjener flere formål. Projekterne gør nemlig klimasikring til noget, der ikke bare skal forhindre våde kældre, men også giver borgerne ny natur og mere friluftsliv. Et af de projekter handler om kystsikring af Seden Strandby – et lille lokalområde ved Odense Fjord.

Sikringen mod oversvømmelse er det grundlæggende. Når sikringen samtidig giver ekstra gevinst til lokalområdet, er løsningerne fuldkomne.

Jørn Pedersen (V), Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg

Fjorden er et af 10 statsligt udpegede risikoområder i Danmark med særlig risiko for store tab ved oversvømmelser. De tre kommuner omkring Odense Fjord har arbejdet sammen om en risikostyringsplan, der viser udfordringerne ved fjorden. Men udfordringerne bliver først løst, når planen omsættes til handling, og det længes de efter i Seden Strandby. Her lever ejerne af 142 boliger nemlig i frygt for oversvømmelser, hvis vinden har den forkerte retning. Nu er der heldigvis endelig udsigt til et dige ved Seden Strandby.

Det kommunale projekt kystsikrer mod fremtidige klimaudfordringer. Samtidig forbedrer det naturen og giver adgang for offentligheden. Projektet bidrager også til at forbedre vandkvaliteten i Odense Fjord ved at reducere udledningen af kvælstof – blandt andet ved at genslynge 800 meter vandløb. Der kommer 400 meter nye stier i området, et observationstårn og informationstavler.

Fælles finansiering 
Her er et nyt eksempel på, at sikring mod oversvømmelse tjener flere formål. Det er også et godt eksempel på fælles finansiering. Mangel på penge har lagt mange projekter i graven. Vi skal undgå, at det sker med vigtige kystsikringsprojekter.

Som nævnt indledningsvis kan vi nok forvente roligt vejr og dermed arbejdsro den næste måned, men en måned er meget kort tid, når det handler om tekniske projekter.

En måned er også kort tid, når det handler om at finde penge til projekterne. Den ene måned tager den anden, og når næste storm rammer, så står kysten stadig uden sikring. Sådan vil det være mange steder næste vinter.

Men jeg håber, at vi har fundet en model til finansiering af nødvendige projekter inden næste stormsæson. Til vores fælles bedste.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jørn Pedersen

Udviklingsdirektør, Vision Estate, bestyrelsesformand, IBA Kolding, bestyrelsesformand, CCTV Nordic A/S, repræsentantskabsmedlem, Alm. Brand, repræsentantskabsmedlem, Middelfarts Sparekasse
handelsuddannelse (Kolding Købmandsskole), diplomuddannelse i ledelse