Plastindustrien: Vi forbliver en forbrændingsnation uden mere og bedre genanvendelse

DEBAT: Vi skal fokusere på at få en højere kvalitet ud af affaldssorteringen, hvis vi vil flytte Danmark fra forbrændings- til genanvendelsesnation, skriver Christina Busk.

Af Christina Busk
Miljøpolitisk chef, Plastindustrien

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i sommer en klimaaftale på affaldsområdet. Den medfører blandt andet en strømlining af de mange forskellige kommunale affaldsindsamlinger.

Det betyder eksempelvis, at alle danskere fremover får mulighed for at sortere plastaffald til genanvendelse, hvilket desværre ikke er tilfældet i dag.

I Plastindustrien har vi længe efterlyst denne udvikling, og vi kan nu se frem til, at der bliver indsamlet en større og mere ensartede mængde af plastaffald.

Det er en fordel for klimaet og for de danske plastgenanvendelsesvirksomheder, som siden aftalens indgåelse er begyndt at foretage nye anlægsinvesteringer.

Borgerne skal møde genanvendelse i supermarkedet
Vi kommer dog kun i mål med ambitionen om at flytte Danmark fra at være en forbrændingsnation til at være en genanvendelsesnation, hvis vi også fokuserer på at få højere kvalitet ud af sorterings- og genanvendelsesanstrengelserne.

Borgerne skal opleve, at de kan møde "den samme" fødevarebakke i genanvendt plast i supermarkedet, som de selv har sorteret derhjemme nogle måneder tidligere. Det forudsætter dog, at den kommende strømlining af de kommunale affaldsindsamlinger bliver indrettet på en smart og ambitiøs vis.

For nylig har myndighederne sendt et udkast til en ny affaldsbekendtgørelse og indsamlingsvejledning i høring, og her så vi desværre, at der er lagt op til, at kommunerne får mulighed for at blande mad- og drikkevarekartoner og metal sammen med plastfraktionen.

Det skaber bekymring hos vores danske plastgenanvendelsesvirksomheder, som helt konkret advarer om, at det kan skade plastaffaldets genanvendelseskvalitet, hvis det bliver mikset med eksempelvis mælkekartoner ude hos borgerne og ikke kan sorteres godt nok. Muligvis ødelægger det også sandsynligheden for, at mad- og drikkevarekartonerne kan bruges til noget fornuftigt efterfølgende.

Bedre og mere genanvendelse
Vi skal for alt i verden undgå en ny MGP-sag, hvor Miljøstyrelsen tidligere i år konkluderede, at 22 kommuner skulle stoppe med at sammenblande metal-, glas- og plastaffald, da det ville øge genanvendeligheden, hvis glas og plast blev sorteret særskilt.

I rapporterne omkring kvaliteten af MGP-indsamlingen er det netop den bløde plast, som er særligt udfordrende, hvilket også kan være tilfældet ved sammenblanding af plast, mad- og drikkevarekartoner og metal.

Derfor opfordrer vi kraftigt til, at der bliver foretaget en grundig faglig analyse af konsekvenserne ved fraktionssammenblandingerne på flere materialetyper, inden kommunerne etablerer nye indsamlings- og sorteringsordninger.

Målet med hele øvelsen skal være, at vi både får mere og bedre genanvendelse i Danmark.

Forrige artikel Biogasbranchen: Noah viderebringer myter og fejl om biogas Biogasbranchen: Noah viderebringer myter og fejl om biogas Næste artikel Morten Messerschmidt: Dansk klimakamp skal handle om grøn teknologi - ikke CO2-reduktioner Morten Messerschmidt: Dansk klimakamp skal handle om grøn teknologi - ikke CO2-reduktioner