S: Forbrænding af affald er ikke en vigtig brik i forsyningssikkerheden

DEBAT: Det er en gammel myte, at forbrænding af affald skulle være vigtigt for forsyningssikkerheden. Affaldsmængden skal nedbringes og mere skal sorteres, skriver forsyningsordfører Anne Paulin (S).

Jeg er stolt af den klimaaftale, det lykkedes at indgå i foråret om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Med aftalen tager vi et stort skridt væk fra at betragte affald, som noget der skal futtes af i et forbrændingsanlæg, og et tilsvarende vigtigt skridt i retningen af fremtidens cirkulære økonomi, hvor affald i stedet betragtes som en ressource, der skal genanvendes så mange gange som muligt.

Der har været overkapacitet i affaldsforbrændingen i 12 år. Det betyder, at vi udover at brænde for meget indenlandsk affald af også importerer store mængder affald fra udlandet til afbrænding på danske forbrændingsanlæg.

Det udenlandske affald indeholder væsentligt mere plastik end vores eget affald og det øger vores CO2-udledninger unødvendigt. Når vi beder borgerne om at bakke op om en ambitiøs klimapolitik, er det svært at forsvare, at Danmark samtidig agerer europæiske center for affaldsimport. Derfor er det en bunden politisk opgave at reducere affaldsforbrændingen.

Forbrændingskapaciteten skal ned
I dag forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald. Hvis vi udelukkende kigger på det husholdningslignende affald, er det knap halvdelen, der går op i røg.

Havde vi ikke indgået klimaaftalen for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, vil forbrændingsanlæggene alene stå for 1,5 millioner tons CO2-udledninger i 2030, hvilket svarer til cirka 3,5 procent af de nationale udledninger.

Vi skal have reduceret vores forbrændingskapacitet - og ja, det betyder, at forbrændingsanlæg skal lukke.

I Socialdemokratiet er vi glade for, at KL har påtaget sig opgaven med at komme med en konkret plan herfor. Det var en opgave, de selv ønskede.

Kommunernes plan skal anvise, hvordan vi får nedbragt importen af affald og kapaciteten i forbrændingssektoren. Skulle der være strandede omkostninger, har vi afsat en pulje på 200 millioner kroner til at kompensere kommunerne, så det netop ikke går ud over den lokale velfærd.

Forbrænding er hverken forsyningssikkerhed eller kritisk infrastruktur
Afbrænding af affald er ikke en grøn løsning, og derfor skal vores varmesystem i fremtiden ikke være baseret herpå. Gamle argumenter om, at affaldsforbrændingen er vigtig for forsyningssikkerheden, holder ikke længere.

Jeg anerkender bestemt, at det er bedre at udnytte affald til varme, end hvis det blot blev deponeret. Men affaldshierarkiet går nu engang sådan, at genbrug og genanvendelse ligger i toppen.

Helt i toppen af hierarkiet ligger en grundlæggende reduktion i den mængde af affald, vi producerer. Det skal vi også arbejde for!

Derudover er forbrænding af affald ikke kritisk infrastruktur. Affald kan og bliver allerede i dag transporteret over længere afstande. Det er derfor bestemt muligt at håndtere affald på et andet anlæg, selvom et forbrændingsanlæg lukker.

Det er afgørende, at vi får vendt synet på affald til at være en værdifuld ressource, som vi skal udnytte bedst muligt. Det gør vi med bedre sortering og mere genanvendelse.

Vi skal levere løsningerne
Danmark skal ikke være et land, der importerer klimaproblemer fra andre lande. Vi skal være et land, der leverer løsninger, som vi kan eksportere.

Derfor er det nødvendigt, at vi begynder at sortere vores affald mere. Det skal vi gøre ved at ensrette sorteringen i alle kommuner, så vi alle fremadrettet skal sortere i ti typer af affald.

Vi skal sortere i ti typer af affald, og ikke i ti skraldespande, som for eksempel DF’s Rene Christensen forleden påstod i et indlæg her på Altinget.

Ensartede og velsorterede affaldsstrømme skal gøre det lettere at håndtere affaldet i dets videre færd, og i afsætningen til de innovative virksomheder, der skaber nye vigtige produkter i den cirkulære økonomi.

Med klimaaftalen for affald og cirkulær økonomi har vi derfor taget vigtige skridt i den grønne omstilling mod en nødvendig modernisering af vores tilgang til affald.

Jeg har stor tillid til, at både private og kommunale aktører vil spille positivt ind, så vi går fra plan til handling. Det er nu det affaldssektorens grønne potentiale skal indfries.

Forrige artikel Vestforsyning om Vestforsyning om "dødslisten": Hensynet til forbrugerne må være vigtigst Næste artikel Lektor: Arktis er kritisk uforberedt på katastrofer Lektor: Arktis er kritisk uforberedt på katastrofer
Bjarke Ingels: Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

Bjarke Ingels: Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

INTERVIEW: Store skinnende skyskrabere i dristige udformninger, megabyer med førerløse biler, hvor alt og alle er forbundet til nettet, kolonier på Månen og på Mars – nå ja, og skibakker på Amager. Når Bjarke Ingels forestiller sig en bæredygtig fremtid, er det bekvemmelighed, sjov og lyst, der præger byerne.