TV 2 til energibranchen: I kritiserer vores dækning, men I kan ikke påpege fejl

REPLIK: Energibranchen har kritiseret TV 2's dækning af bæredygtig biomasse. Alligevel har branchen ikke kunnet påpege faktuelle fejl, mener TV 2.

Af Hans Peter Blicher
Chefredaktør for indlandsredaktionen, TV 2

Den seneste uge har TV 2 haft journalistisk fokus på, hvor stor en del af Danmarks vedvarende energi der kommer fra afbrænding af træ.

Et faktum, som otte ud af ti danskere ikke var bekendt med før vores dækning.

TV 2 har selvsagt ikke været på nogen mission, og vi har aldrig påstået, at "hele skove fældes for at blive brændt af på danske kraftværker," som Ørsteds forstkandidat Peter Kofod Kristensen påstår i et debatindlæg i Altinget.

Men vi har undersøgt, hvad energibranchens betegnelse "bæredygtig biomasse" i virkeligheden betyder.

Og i den forbindelse har vi opsøgt eksperter, der har en anderledes udlægning end energibranchen selv.

TV 2 konstaterer, at energibranchen på trods af den voldsomme kritik af vores dækning ikke har kunnet påpege faktuelle fejl.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Vi har udsigt til endnu mere vand i kælderen Dansk Byggeri: Vi har udsigt til endnu mere vand i kælderen Næste artikel Forstkandidat ved Ørsted: Forkert kritik af biomasse gennemsyrer medierne Forstkandidat ved Ørsted: Forkert kritik af biomasse gennemsyrer medierne
  • Anmeld

    Allan Christensen · Kemiingeniør

    Fotosyntesebaseret produktion - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

    Biomasse er ikke, har aldrig været og vil aldrig nogensinde kunne blive et alternativ til andre energikilder. Dette gælder ikke kun i praksis men selv på det teoretiske plan. Årsagen hertil er såre simpel idet problemet jo aldrig kan gå hen og blive et alternativ til et problematisk alternativ til sig selv.

    Et samfund, der forbyder brugen af kunstgødning, kemiske sprøjtemidler og gensplejsning til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske, er et samfund, der hverken interesser sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

CIRKULÆR ØKONOMI: For at hjælpe landmænd mod vandmangel og tørke i Europa kommer der nu minimumskrav i EU til at genbruge renset spildevand på landbrugets marker. Ministeren er tilfreds, men Dansk Miljøteknologi mener, fokus er for snævert.