Fremtidsforsker: København har skiftet fra en fattig by til en for de velhavende

DEBAT: København er blevet polariseret i fattige og rige. Hvis målet har været at skabe en by for de højtuddannede med høje indtægter, skal der gives et stort tillykke til byen, skriver Jesper Bo Jensen. 

Af Jesper Bo Jensen
Fremtidsforsker og direktør for Fremforsk - Center for Fremtidsforskning 

København har gennemgået en omdannelsesproces, der ændrede byens befolkningssammensætning. Det er lykkedes at gå fra at være en fattig by i tilbagegang til at være en rig by i fremgang.

Københavns Kommune vokser med 8-9.000 indbyggere hvert år. Men væksten skyldes ikke tilflytning fra resten af landet, men derimod et højt fødselsoverskud og indvandring fra andre lande.

Fødselsoverskuddet bidrager med netto 6.800 til befolkningstilvæksten i 2019. Der blev født 10.300 børn, og der døde blot 3.500 personer i Københavns Kommune.

Der døde faktisk alt for få i forhold til kommunens størrelse. Det skyldes den store fraflytning fra København fra 1960 til 1990. Disse mennesker er nu gamle og dør i stedet i omegnskommunerne rundt om København.

Folk flytter netto fra København
I de seneste tre år er der flyttet flere indbyggere fra København end til kommunen. Nettotilflytningen er negativ og i 2019 på minus 445. Det har den også været før finanskrisen. Det er altså helt forkert at påstå, at der flytter 10.000 til kommunen hvert år.

Det er især de 0-4-årige børn, der flytter ud af byen. De tager ofte far og mor med ud. Så det er på børnefamilier, at kommunen har underskud. Vi ser det samme – bare kraftigere – på Frederiksberg.

Tilflytningen til byen er størst blandt de helt unge, der flytter for at studere. Men det kan ikke længere opveje underskuddet på børnefamilierne. Faktisk har Københavns Kommune haft flytteunderskud på børnefamilierne i rigtigt mange år – helt tilbage til lige efter finanskrisen.

Det skyldes, at børnefamilier stadig efterspørger plads og rum og et grønt opland til børnene. Det skyldes også et højt prisniveau i byen og det meget begrænsede udvalg af egentlige parcelhuse.

Der er blevet bygget til de høje indkomster
I 1991 boede der kun 465.000 i kommunen. Københavns Kommune var ved at bryde sammen i starten af 1990’erne på grund af udflytningen og de mange borgere på offentlig forsørgelse. Da byen var størst i 1950 boede 770.000 i København. I dag er der 630.000 indbyggere.

Der er bygget meget i Københavns Kommune de seneste år. København vokser med større boliger, som kræver højere indkomst at bo i.

Cirka 22.500 nye boliger på tre værelser og større, og blot 8000 boliger på en til to værelser fra 2010 til 2020. Godt 5000 flere boliger på under 75 kvadratmeter og cirka 25.500 boliger på over 75 kvadratmeter.  

København er blevet de højtuddannedes by. Der var 52.000 indbyggere med lang videregående uddannelse så som universitetsgrad i Københavns Kommune i 2008 og 111.000 i 2019.

Ph.d. og forskeruddannede er gået fra 3000 til over 9000. Bachelorer og mellemlang videregående uddannede fra 73.000 til 110.000. Antallet af ufaglærte og faglærte er faldet.

Flere velhavende indbyggere
København er blevet polariseret i fattige og rige. Kommunens gini-koefficient steg fra 29 i 2010 til 34 i 2020. Det er en kraftig stigning i uligheden. Gini-koefficienten er et internationalt mål for ulighed. I landet som helhed er den steget svagt fra 28 til 29 i samme periode.

Det er faktisk lykkedes København at skifte de gamle fattige beboere ud med nogle nye med højere indtægter. Hvis målet har været at skabe en by for de højtuddannede med høje indtægter, så skal der gives et stort tillykke til byen! Det lykkedes, men forsvandt den gamle by undervejs?

Kommunen har i år slækket på bestemmelserne for nybyggeri, så kravet om et gennemsnit på 90 kvadratmeter i nybyggede boliger kun gælder for halvdelen af boligerne – skal byen ændres igen?

Forrige artikel Boligminister: Op til en tredjedel af Københavns boliger skal være almene Boligminister: Op til en tredjedel af Københavns boliger skal være almene Næste artikel Arkitektforeningen: Politisk vilje skal stoppe gentrificeringen af København Arkitektforeningen: Politisk vilje skal stoppe gentrificeringen af København