SF i København: Her er fire initiativer til at skaffe flere uddannede pædagoger

DEBAT: København Kommunes mål er, at mindst 66 procent af medarbejderne i daginstitutionerne skal være uddannede pædagoger. Det kræver initiativer, skriver Klaus Mygind (SF).

Af Klaus Mygind (SF)
Gruppeformand og medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Indførelsen af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver er det største fremskridt længe i den offentlige sektor.

Minimumsnormeringer skal gøre et godt børneliv bedre og skabe rammer for, at vores pædagoger kan udfolde deres kompetencer. Men succes forudsætter, at vi kan få flere til at vælge pædagogfaget, og at vi kan få flere medhjælpere til at uddanne sig.

København Kommunes mål her og nu er, at mindst 66 procent af medarbejderne i vores daginstitutioner skal være uddannede pædagoger.

Vi er under 60 procent. Andelen har været faldende, og de kommende år skal vi ansætte mange nye pædagoger. Det kræver initiativer.

Gør uddannelsen attraktiv
Hvad skal vi gøre? Jeg vil foreslå følgende initiativer:

1) Vi skal gøre pædagoguddannelsen attraktiv. Som kommune skal vi gøre praktikperioderne bedre med mere systematisk læring i institutionerne. Hver af vores daginstitutionsklynger kan have særlige uddannelsesforløb knyttet til den konkret praksis i klyngens institutioner og skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Vi skal skabe tæt kontakt mellem uddannelse og job.

2) Vi skal lave flere muligheder for, at pædagogmedhjælpere kan uddanne sig, samtidig med at de arbejder i institutionerne. Vi skal skabe en voksenlærlingordning. Den kan tage sig forskelligt og bygge på et tæt samarbejde mellem professionshøjskolen og den enkelte kommune.

Særlige forløb gennem jobcentrene
3) Corona ændrer vores arbejdsmarked, og en række job forsvinder. Arbejde med børn har fået højere prioritet. Her skal kommunernes jobcentre vise deres værd ved at tilrettelægge særlige udviklingsforløb for ledige, som har interesse i at arbejde med børn.

4) God ledelse af daginstitutioner skal i fokus. Udvikling af arbejdsfællesskabet, fælles pædagogiske visioner, opbygning af tillid mellem forældre og pædagoger, stabilitet i driften er alle ledelsesopgaver, som er afgørende for, at arbejdet som pædagog bliver attraktivt.

Vores børns udvikling og trivsel er afgørende. De mennesker, der har ansvar for vores børn, er betydningsfulde. Det skal meget mere frem i samfundets kommunikation om arbejdet som pædagog.

Men hvis kommunikationen skal blive troværdig, skal arbejdsforholdene være i orden, og vi skal vise respekt for pædagogernes faglighed.

Jeg tillader mig at være optimist. Vi kan løfte pædagogfaget til gavn for vores børn.

Forrige artikel Drivkraft Danmark: Ladestationer på offentlig grund skal udsættes for konkurrence Drivkraft Danmark: Ladestationer på offentlig grund skal udsættes for konkurrence Næste artikel Mødrehjælpen: Fødende har horrible forhold i Region Hovedstaden - og nu vil man spare endnu mere Mødrehjælpen: Fødende har horrible forhold i Region Hovedstaden - og nu vil man spare endnu mere