Regeringen afsætter millioner til bedre uddannelse af pædagoger

PROFESSIONER: I forlængelse af handleplanen for pædagoguddannelsen afsætter uddannelses- og forskningsministeren nu et større beløb for at hæve kvaliteten.

Studenter-tilfredshedsundersøgelser og analyser har de senere år peget på, at der er brug for at løfte kvaliteten på pædagoguddannelsen.

Blandt andet har antallet af undervisningstimer og de studerendes fremmøde været genstand for debat.

Det fik ministeriet til at nedsætte en følgegruppe for pædagoguddannelsen, som i sommer kunne præsentere en handlingsplan. Det er initiativerne fra den handlingsplan, som nu får midler tilført for at løfte kvaliteten af pædagoguddannelsen.

"Pædagoguddannelsen er måske den allervigtigste uddannelse, vi har. Det er pædagogerne, der giver vores børn en spændende hverdag, lærer dem at indgå i fællesskaber og hjælper udsatte. De spiller en unik rolle for, at vores børn får en god start på livet," forklarer uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) om prioriteringen.

Ministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at man vil tilføre uddannelsen 17,5 millioner, og understreger samtidigt nogle af hovedinitiativerne i handleplanen, som altså vil få gavn af de tilførte millioner. 

Blandt initiativerne, som bliver fremhævet af ministeriet, er; at nye studerende får et tilbud om undervisning i god studieteknik, så de bliver bedre rustet til at studere. Derudover indføres der mødepligt til undervisningen på uddannelsens grundforløb, så nye studerende kan opbygge gode studierutiner. Et tredje initiativ er mere fagligt krævende prøver.

"Nu giver vi ekstra penge til professionshøjskolerne, så de kan gøre endnu mere for at klæde studerende grundigt på til de her vigtige opgaver," siger Tommy Ahlers. 

Forrige artikel Overblik: Den politiske kalender for 2019 Overblik: Den politiske kalender for 2019 Næste artikel Se pressemødet: Bred alliance vil udbygge København med ni kunstige øer Se pressemødet: Bred alliance vil udbygge København med ni kunstige øer
Borgmester i Vallensbæk: Frivillighed gør vores faglighed bedre

Borgmester i Vallensbæk: Frivillighed gør vores faglighed bedre

INTERVIEW: Henrik Rasmussens første prioritet, da han blev borgermester i Vallensbæk, var et øget fokus på frivillighed. Knap ti år efter kan han se et civilsamfund, der vokser ind i alle kommunens institutioner. Det krævede strategi og en hård kamp – men den kamp skulle tages nedefra, fortæller han.