DI og Carlsberg: Det kan ikke være en kommunal opgave at sortere affald

DEBAT: Det kan og skal ikke være en kommunal kerneopgave at drive affaldsanlæg, som ved at sortere og genanvende affaldet skaber råvarer i erhvervslivets produktion, skriver Lars Sandahl Sørensen og Flemming Besenbacher. 

Af Lars Sandahl Sørensen og Flemming Besenbacher,
Henholdsvis adm. direktør i DI og bestyrelsesformand i Carlsbergfondet og Carlsberg Group

Lige nu forhandler regeringen med partierne i Folketinget om, hvad der skal ske med vores affald.

Flere borgmestre og organisationer er bekymrede for forbrændingsanlæggene, og hvad der vil ske, når private virksomheder byder på affaldet.

Men faktum er, at vi ikke er kommet langt nok med at genanvende affaldet. Alt for meget bliver brændt af.

Vi er på vej ind i en fremtid, hvor affaldet skal genanvendes til nye produkter. Affald er ikke længere et problem, som vi skal af med. Det er en ressource, vi skal udnytte.

Det er nu, politikerne skal indrette affaldssektoren, så den afspejler den nye grønne virkelighed. Med de rigtige håndtag kan vi udnytte ressourcerne bedre og mindske belastningen af klimaet.

Vi skal brænde mindre affald af
Konsekvensen er, at vi skal brænde mindre affald af i forbrændingsanlæggene. Det genanvendelige affald skal i stedet udbydes og sorteres i store industrielle anlæg og genanvendes.

Det kan og skal ikke være en kommunal kerneopgave at drive affaldsanlæg, som ved at sortere og genanvende affaldet skaber råvarer i erhvervslivets produktion.

Virksomhederne kan bidrage med forretningsdrift, teknologisk know-how og markedskendskab, og de er klar til at påtage sig opgaven – og tilmed omsætte affaldet til danske eksportordrer og job.

Effektive anlæg overlever
I 2030 vil det stadig være nødvendigt at brænde den del af affaldet, vi ikke kan genanvende. Men kun de mest effektive, topmoderne og højteknologiske forbrændingsanlæg skal stå tilbage.  

Ser man på de forbrændingsanlæg, vi har i dag, vil mange af dem være afskrevet inden for de kommende år. Så har de været i drift i mere end 30 år.

Hvis man omdanner forbrændingsanlæggene til selskaber og sender affaldet i udbud, vil det skabe gennemsigtighed om omkostningerne til forbrænding.

Og hvis det bliver kombineret med et mål for kapacitet i 2030 og konkrete styreværktøjer, vil det føre til, at de mindst effektive anlæg vil lukke.

En klimavenlig fremtid kræver, at affaldssektoren bliver moderniseret. Nu er det op til politikerne at sikre, at det sker. Erhvervslivet er klar til at bidrage.

Forrige artikel Aarhus-borgmester og rådmand: Vi lytter til industrien for at finde en vej ud af krisen Aarhus-borgmester og rådmand: Vi lytter til industrien for at finde en vej ud af krisen Næste artikel KL: Regeringens opkvalificeringsudspil overser jobcentrene KL: Regeringens opkvalificeringsudspil overser jobcentrene