Før slutspurt: DF overvejer milliard til landkommuner og elevløn til sosuer

FINANSLOV: Den kommende uge vil finanslovsforhandlingerne tage fat på den afsluttende fase. DF er fortsat uafklaret om fordelingen af 1,4 milliarder til kommunerne og vejen til flere hænder i ældreplejen.

Det kan blive i denne uge, at regeringen får landet en aftale om næste års finanslov. Men inden det kommer så vidt, skal i hvert fald Dansk Folkeparti overbevises om at tage de sidste afgørende skridt hen til truget.

På den store klinge står sværdslagene mellem regeringen og Dansk Folkeparti officielt fortsat om et såkaldt paradigmeskifte i udlændingepolitikken og en afskaffelse af satspuljereguleringen af folkepensionen.

Dansk Folkepartis tredje højt profilerede krav om at få sløjfet det årlige omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne blev banket på plads sidste uge.

Login