Forfatter om Allerslev-sagen: Pressen løber politikernes ærinde

DEBAT: Allerslev-sagen er et udtryk for, at dele af dansk politik mangler moral og medmenneskelighed og at journalister løber politikernes ærinder i deres skrævvridning af virkeligheden. Pressen skal tage alle borgere alvorligt, hvis den skal have sin berettigelse, mener forfatter Lisbeth Riisager Henriksen. 

Af Lisbeth Riisager Henriksen
Cand.mag. og forfatter

Anna Mee-sagen er blevet endevendt i den kulørte del af pressen, og de såkaldt seriøse medier har halset bagefter som lemminger. De fleste medier og journalister skriver kun om associationen til korruption og særlige privilegier (eksemplerne er behandlet til bevidstløshed i pressen, så dem vil jeg ikke gentage her). Og det ER også forhold, der bør kritiseres og vækker moralsk forargelse blandt mange vælgere.

Men medierne fokuserer alt for skævt, og der er ikke proportioner i, hvad der er vigtigt for mange mennesker, og hvad medierne flest vælger at tage op og bruger deres taletid og spalteplads på.

Det, der er den helt primære skandale, og som overhovedet er baggrunden for, at i al fald en del af vælgerne er vrede på den nu tilbagetrådte beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev (R), er de politiske beslutninger og den politiske ledelse og forvaltning af Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning.

Syge borgere behandles uværdigt
Meget syge borgere med nedsat eller nul arbejdsevne behandles uværdigt og dybt kritisabelt af denne forvaltning. Og det er de blevet i årevis; mindst i hele Allerslevs borgmesterperiode.

Københavns Kommune besluttede allerede flere år inden reformen af førtidspension og fleksjob at indføre "tilsvarende tilkendelsesprincipper" for førtidspension som reformens. Man indførte således allerede så tidligt som minimum i 2010 en forvaltningspraksis, hvor man havde strammere tilkendelseskriterier for førtidspension end dem, som lovgivningen på dette tidspunkt indeholdt (jf. mit blogindlæg på Avisen.dk den 28. oktober for en nærmere baggrund for denne konklusion).

Den stramme praksis er fortsat efter reformen fra 2013 – og det gælder også stramninger af visitationen til fleksjob, hvor København også har strammet den langt mere end det, som synes rimeligt.

Massive svigt af retssikkerheden
Stramningerne foregår blandt andet ved at ignorere lægeerklæringer fra faglæger og ved massive svigt af retssikkerheden – Beskæftigelsesforvaltningen efterlever simpelthen ikke retssikkerheds- og forvaltningslovgivningen.

Alvorligt syge mennesker med varigt nedsat arbejdsevne – helt eller delvist – bliver holdt hen i årevis, hvor de ser deres liv blive til ventetid og "dømmes" til at vente på en konklusion i årevis. De befinder sig i et fuldstændigt retsløst vakuum. Mange bliver endnu mere invalide på grund af denne nedbrydende behandling.

Det er disse kritisable forhold, som er grundstenen i den folkelige vrede fra syge borgere på Anna Mee Allerslev og Beskæftigelsesforvaltningen. Det er dette svigt helt ind i kernen af hendes daværende ressortområde, som har gjort, at hendes lemfældige omfang med offentlig ejendom og personale er blevet til så stor en skandale, som den er.

Allerslevs mangel på menneskeligt format
Københavnske borgere samt en række andre har forsøgt at konfrontere Allerslev, Beskæftigelsesforvaltningen og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer med, hvilken lidelse og tragedie de påfører syge borgere ved denne syge forvaltningskultur. De har inviteret til oplysning, dialog, debat og er kommet med adskillige forslag til forbedringer af forvaltningen.

Så vidt jeg er bekendt med, har man forsøgt sig med denne form for dialog i mindst et år. Kommet med konstruktive forslag, som Forvaltningen og Allerslev kunne være gået ind i og have taget ansvar for at tage på sig, hvis de havde villet og haft menneskeligt format til det.

Men der er ikke kommet meget ud af de syge borgeres og deres repræsentanters mange anstrengelser, og Allerslev har som regel afvist det hele og forsøgt at gøre sig selv til offer for det, hun fik udlagt som ”vrede aktivister” osv. Hun har afvist at tage ansvar for sin andel af problemerne og søgt at forklare alt som andres skyld.

At de syge borgere er vrede, fordi deres liv er i kommunens uansvarlige hænder, og det her i mange tilfælde bliver lagt i ruiner – det har hun ignoreret og manipulerende vendt opmærksomheden væk på noget, som forvrænger virkeligheden og ansvarsfordelingen til det ukendelige. Og de fleste medier løb taknemmeligt efter hendes bolde og slugte ukritisk manipulationerne.

Politikere mangler moral og journalistikken løber deres interesser
Der er altid noget, der er vigtigere end syge menneskers urimelige retsforhold i de kommunale systemer. Sådan prioriterer de fleste politikere og journalister (eller deres redaktører). Sådan fremtræder de store mediers opfattelse at være om de umenneskelige forhold for syge i Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning.

Hvorfor er det sådan? Hvorfor kan selv den grundigste research og dokumentation fra borgere, læger, advokater, handicaporganisationer med flere om disse forhold som regel ikke løbe en politiker eller en journalist op? Hvem eller hvad er det for forhold, der skaber denne prioritering? Igen og igen og igen?

Både for politikere og mediefolk gælder det, at dét, man ikke reagerer på, det er man i virkeligheden med til at bakke op. Når politiske magthavere vedtager lovgivning, der skader tusindvis af meget syge borgere i en dybt udsat position, og når forvaltninger følger op og oven i købet krænker Forvaltnings- og Retssikkerhedsloven, og når de fleste medier så tier om disse forhold eller undlader at afsløre usandheder i den politiske demagogi, så svigter både politikere og presse deres ansvar over for disse syge mennesker!

Hele Allerslev-sagen er et udtryk for, at der mangler moral og medmenneskelighed i (dele af dansk) politik, men afslører også, at medierne som oftest har en skævvredet repræsentation af virkeligheden og løber politikeres interesser frem for at stå vagt som kritisk presse på en adækvat måde.

Pressen skal tage alle borgere alvorligt
Repræsentationen af syge borgeres vilkår på beskæftigelses- og socialområdet har været stedmoderlig. Det gælder i øvrigt ikke alene i forhold til Københavns Kommune helt lokalt, men har desværre været en landsdækkende tendens i de (seneste seks) år, hvor jeg har fulgt området.

Hvis pressen skal have nogen som helst berettigelse, skal den selv holde sin journalistiske sti ren og tage borgerne og fagfolkene alvorligt, uanset hvilken placering de har på den sociale rangstige eller på den politiske dagsorden.

Den skal insistere på at afdække den politiske substans, så de politiske magthaveres synspunkter bliver afvejet imod en reel dækning af de problemer, som politikken får for konkrete borgergrupper.

Og så skal den passe på ikke at videreføre den politiske propaganda og usaglighed, som store dele af den nuværende beskæftigelsespolitik er baseret på.

Forrige artikel Djøf til offentlige ledere: Gør op med tillidsbrud og tavshedskultur Djøf til offentlige ledere: Gør op med tillidsbrud og tavshedskultur Næste artikel Debat: Gode tilkørselsforhold er afgørende, når kommuner vil tiltrække nye virksomheder Debat: Gode tilkørselsforhold er afgørende, når kommuner vil tiltrække nye virksomheder