K-politiker insisterer på balance: Bysbørn skal hjælpes hjem til Udkantsdanmark

DEBAT: Flere unge flytter tilbage til deres hjemkommuner efter at have boet i byen. Den udvikling er positiv og skal bakkes op politisk med beskæftigelse og bosætning, skriver Orla Østerby, Konservatives ordfører for landdistrikter og små-øer.  

Af Orla Østerby (K)
Ordfører for landdistrikter og små-øer, Det Konservative Folkeparti 

Af en ny analyse i Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev fremgår det, at unge bysbørn i højere grad vender tilbage til deres hjemkommune.

Helt præcist er 14,3 procent af de unge, der har forladt hjemkommunen, flyttet tilbage, når de er fyldt 33 år. Det er en positiv udvikling – og det er en udvikling, vi politikere skal sørge for at hjælpe yderligere på vej.

De unge sætter nemlig gang i hjulene. De kommer med masser af engagement og er med til at skabe liv i kommuner, der længe har været truet af butikslukninger, tomme, faldefærdige huse og massiv flytning fra land til by.

Heldigvis ser det nu ud til, at det langsomt begynder at gå den anden vej. De unge vil i højere grad tilbage til de trygge hjemlige omgivelser. Måske stifter de endda familie og er på den måde med til at skabe endnu mere liv og aktivitet i lokalområderne. 

Jeg er selv fra det, mange ynder at kalde Udkantsdanmark. Med min egen baggrund som lokalpolitiker i Lemvig Kommune, hvor jeg også er født og opvokset, ved jeg derfor, hvor vigtigt det er, at unge mennesker bliver eller kommer tilbage. Men forudsætningerne skal være der, og der har vi politikere en vigtig opgave.

Der skal være noget at flytte hjem til
Det er selvfølgelig helt afgørende, at de unge har et incitament til at flytte tilbage. Jeg ved, at mange hellere end gerne vil flytte tilbage til deres hjemstavn, fordi de føler et stærkt bånd til den.

Problemet er, at der er blevet tegnet et skræmmebillede af, hvad Udkantsdanmark er, og det får mange til at opgive på forhånd. 

Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer. Det er der bestemt. Vi skal have gjort noget ved de gamle, faldefærdige huse og det arbejde er godt i gang takket være den såkaldte nedrivningspulje, som kommuner har kunnet søge midler fra.

Derudover har vi afsat en landdistriktspulje, som lokale ildsjæle kan søge, og som er blevet brugt til at stimulere beskæftigelse og bosætning i landdistrikterne.

For det, det i virkeligheden handler om er jo, at vi skal have skabt flere arbejds- og uddannelsespladser i yderkommunerne. Ganske enkelt. Det er noget, regeringen har haft massivt fokus på, senest med udflytningen af statslige arbejdspladser. Og det er et arbejde, som fortsætter.

Vi vil insistere på, at vi inden for en overskuelig fremtid når vores mål – nemlig, at vi skal have et ”Danmark i Balance”.

Forrige artikel 3F: Kommunerne skal sadle om i deres beskæftigelsespolitik 3F: Kommunerne skal sadle om i deres beskæftigelsespolitik Næste artikel Danske Bioanalytikere: Kære kommuner, sådan løfter I kvaliteten i hjemmeplejen Danske Bioanalytikere: Kære kommuner, sådan løfter I kvaliteten i hjemmeplejen