Kommuner ændrer kontrakter og afblæser samarbejde med resultatlønnede konsulenter

ULOVLIGT: En række kommuner har enten omlagt eller helt opgivet deres samarbejde med private konsulenter på social- og handicapområdet, efter Ankestyrelsen i sommer fandt brugen af resultatløn ulovlig.

Flere kontrakter er blevet revet over eller skrevet om.

Det er den direkte konsekvens af, at Ankestyrelsen i juni slog fast, at det er ulovligt for kommuner at bruge resultatlønnede konsulenter til at gennemtrawle borgersager for at finde besparelser.

Tre kommuner har som en direkte konsekvens af Ankestyrelsens afgørelse opsagt deres kontrakt med de pågældende konsulenthuse, mens yderligere fire kommuner har ændret kontrakten, så konsulenterne nu aflønnes på timebasis i stedet for gennem et såkaldt no-cure-no-pay-princip.

Login