Ny måling: Hver fjerde dansker vil nedlægge regionerne

NY MÅLING: Flest danskere hælder til at bevare regionerne. Det viser en ny meningsmåling. Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) skyder skylden på intern uro i Venstre.

Regeringen vil nedlægge regionerne, men danskerne takker nej. Det fremgår af en ny meningsmåling, foretaget af Norstat for Altinget og Jyllands-Posten. Her siger 25 procent ja til at nedlægge regionerne, mens 46 procent vil bevare dem. 28 procent svarer ved ikke.

Danskernes holdning til spørgsmålet har således stort set ikke rykket sig ud af stedet siden en tilsvarende måling i september.

Målingen er foretaget i ugen efter, at regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen fremlagde sit udspil til en sundhedsreform. Regeringen vil forandre organiseringen i sundhedsvæsenet ved at nedlægge regionerne i deres nuværende form med folkevalgte regionsråd – og erstatte dem med fem nye sundhedsforvaltninger. 

Målingen får imidlertid ikke sundhedsordfører Jane Heitmann (V) til at ryste på hænderne:

"Jeg tror egentlig ikke, at danskerne grundlæggende er særligt optaget af hverken for eller imod regionerne. Jeg tror, at langt de fleste danskere er mest optaget af, hvordan vi får et bedre sundhedsvæsen," skriver hun i en kommentar. 

DF's vælgere vil bevare
Dykker man ned i tallene, fremgår det, at spørgsmålet skiller blokkene i dansk politik. Oppositionens vælgere ønsker at bevare regionerne, mens der blandt regeringspartiernes vælgere er flertal for en nedlæggelse (se figuren ovenfor).

Vælgerne hos regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, går imod tendensen hos de øvrige partier i blå blok.

Her svarer 32 procent, at regionerne bør nedlægges, mens 42 procent ønsker at bevare dem. Dansk Folkeparti har ellers længe haft en nedlæggelse af regionerne som politisk mærkesag.

Målingen undrer imidlertid ikke sundhedsordfører Liselott Blixt (DF):

"Jeg kan sådan set godt forstå, at folk er forvirrede med de mange forskellige meldinger, der er kommet," siger hun til Altinget. 

Venstres uro smitter af
Liselott Blixt mener, at Venstre bærer en stor del af ansvaret for, at det ikke er lykkedes at overbevise vælgerne om, at regionerne skal skrottes:

"Venstre har været dårlige til at præsentere sundhedsreformen. De kommer ud med den, samtidig med at medlemmer af deres eget parti går ud og kritiserer den. Det har skabt meget uro."

Så intern uro hos Venstre har gjort danskerne skeptiske? 

"Ja, medierne har jo bragt interviews med Søren Gade nærmest hver dag, hvor han står og siger det modsatte af dét, hans ministre i regeringen siger."

Men i dit eget parti har I længe gået ind for en nedlæggelse af regionerne. Har I været gode nok til at forklare jeres vælgere, hvorfor det er en god idé?

"Det ved jeg ikke. Når der kastes en masse påstande op i luften, skaber det usikkerhed om, hvad man får i stedet for. Jeg tror, at vores kernevælgere bakker os op i det," siger Blixt.

Til kritikken fra støttepartiet skriver Jane Heitmann (V):

"Hvad DF’s vælgere har af bevæggrunde, kan jeg ikke sige noget om."

Ingen vindersag
Jane Heitmann gør endvidere opmærksom på, at der også er foretaget andre meningsmålinger efter regeringens fremlæggelse af udspillet til en sundhedsreform:

"Der er jo lavet andre meningsmålinger og historier for nylig, som ser mere konkret på indholdet i regeringens sundhedsreform. Og her er der jo stor opbakning til Venstres og regeringens visioner om at trække sundhedsvæsenet tættere på borgerne," skriver hun.

Kasper Møller Hansen, der er professor i Statskundskab på Københavns Universitet og forsker i meningsmålinger, mener også, at målingerne kan ændre sig med kort varsel i den aktuelle politiske situation:

"Der er ingen tvivl om, at det her punkt er ved at blive en væsentlig del af valgkampen, for der er en klar rød og blå skillelinje. Derfor kan vælgernes holdninger godt flytte sig. Vi ved også, at der ofte går noget tid, efter et udspil er præsenteret, før det synker ind hos vælgerne." 

Han tilføjer, at nedlæggelse af regionerne ikke er nogen vindersag:

"Men hvis man får det forklaret som vejen mod et bedre sundhedsvæsen, kan der være stemmer at hente. Det er den øvelse, man er gået i gang med, men det er i hvert fald ikke slået igennem endnu."

Forrige artikel Ammitzbøll-Bille udnævner ny direktør for Vive Ammitzbøll-Bille udnævner ny direktør for Vive Næste artikel Gyldal foretrækker Herlev: Christiansborg handler for lidt om resultater og for meget om konflikt Gyldal foretrækker Herlev: Christiansborg handler for lidt om resultater og for meget om konflikt
Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

KØF: Formanden for Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan Dalgaard, forventer ikke, at en kommende velfærdslov vil gøre nogen større forskel for udviklingen af de offentlige udgifter. Men detaljerne kan få konsekvenser lokalt.