Ebbe Dal: Facebooks algoritme kan skade samfundets sammenhængskraft

DEBAT: På grund af Facebooks algoritme bliver dets brugere mødt med indlæg fra afsendere, de i forvejen sympatiserer med. Det samler folk i isolerede meningsbobler og skader samfundets sammenhængskraft, skriver Ebbe Dal, direktør i Danske Medier.

Af Ebbe Dal
Direktør i Danske Medier

Facebook står i dag som den store mastodont blandt sociale medier. Facebook er simpelthen ikke til at komme udenom, hvis du som medie gerne vil forbedre din kontaktflade med brugerne.

Facebooks centrale position har cementeret virksomhedens platform som den nye digitale infrastruktur, som kun bliver endnu mere central efterhånden som medieforbruget skifter.

Krav til mediers omstilling
De sociale medier skaber fantastiske muligheder for nytænkning af medieplatforme, hvor medierne skal gentænke de måder hvorpå de formidler journalistikken. Men det stiller store krav til omstillingen i mediehusene og ikke mindst til de forretningsmodeller, som er mediernes fundament.

Vi kommer ikke uden om, at de sociale medier på godt og ondt er fremtidens digitale forsamlingshus. Det udfordrer medierne, der i dag står i døråbningen af huset og forsøger at lokke folk over i huset ved siden af, hvor man kan læse artiklerne.

Men brugerne kræver i højere grad, at journalistikken findes i selve forsamlingshuset. Det må også traditionelle medier i højere grad forholde sig til fremover, hvis medierne skal fastholde interessen fra brugerne.

Krav til Facebook
Men når det er sagt, så stiller det også krav til Facebook. Når Facebook i dag udgør vores digitale infrastruktur og lægger hus til den samfundsmæssige debat, så står de også med et samfundsansvar. Og hvis de skal undgå konflikter, medier og politikere, fremover, så skal de vise, at de er deres ansvar bevidst.

Det er et dilemma, at Facebook har bundet os alle mere sammen og samtidig risikerer at være en væsentlig faktor til skade for sammenhængskraften i samfundet.

Samler folk i meningsbobler
Når brugerne i dag logger på Facebook, bliver de i nyhedsfeedet udsat for den algoritme, der sorterer i hvilke opdateringer, man ser fra hvem. Det betyder, at brugerne i højere grad vil se indlæg og opdateringer fra profiler, som de tidligere har liket og kommenteret på.

Det gør, at folk samler sig i meningsbobler, hvor de bliver isoleret fra andre holdninger end deres egne. Facebook sorterer i de indlæg, som vi modtager, og derfor i den virkelighed, som vi opfatter.

Medierne har traditionelt været en vigtig aktør for sikring af sammenhængskraften i samfundet. Ved at åbne avissiderne op for holdninger fra alle samfundslag og politiske tilhørsforhold er vi som borgere blevet udfordret på vores holdninger og blevet introduceret til andre aspekter af samfundet.

I takt med at medieforbruget i højere grad overgår til sociale medier, og at nyhedsinformationen bliver mere individualiseret, forsvinder den fælles informationsmængde, der binder os sammen som samfund. Facebooks algoritme bliver derfor en kæmpe samfundsmæssig udfordring, hvis ikke virksomheden tager ansvar.

Konsekvens kan være politisk indgreb
Det kræver, at Facebook er lydhør over for medierne, så borgerne også på Facebook bliver introduceret til et bredt spektrum af holdninger og samfundsstof. Og det stiller krav om både en åben dialog og realistiske forretningsmuligheder, hvis Facebook fremover skal være hovedvejen for samfundets kommunikation.

Hvis Facebook derimod ikke viser rettidig omhu, så vil konsekvensen være yderligere konflikter med medierne og i sidste ende måske lovindgreb fra politikerne.

Forrige artikel Løkkegaard: Facebook må ud af busken Løkkegaard: Facebook må ud af busken Næste artikel Lærerformand: "Skam" viser eleverne vej til faglige kvantespring