Joy Mogensen og Statens Kunstfond: Nytænkende kunst skal have økonomisk støtte

DEBAT: Coronakrisen har ramt kunsten hårdt, og derfor oprettes en statslig pulje til kunstprojekter, der kan samle publikum på nye måder. For kunsten er vigtig, skriver kulturminister Joy Mogensen og bestyrelsesleder for Statens Kunstfond Michael Bojesen.

Af Joy Mogensen (S) og Michael Bojesen
Hhv. kulturminister og bestyrelsesleder, Statens Kunstfond

Coronakrisen er også en krise for kunst- og kulturlivet. Mange kunstnere ser ned i en tom kalender i en rum tid fremover, og vi savner det levende møde med – og fællesskabet i – kunsten.
Tiden kræver, at kunst- og kulturlivet udvikler sig og finder nye veje til mødet med kunsten. Kan krisen faktisk anvendes positivt til at udvikle nye kunstneriske formater, udtryk og oplevelser, så kunsten og kulturen måske tilmed når personer, som den normalt ikke møder?

Kunst- og kulturerhvervet er en af de brancher, der er ramt hårdere af coronakrisen end andre dele af samfundet. Forsigtighed vil præge samfundet længe, nogle kulturinstitutioner og kulturaktiviteter vil stadig være underlagt restriktioner, og mange inden for kulturlivet har sæsonafhængige indtægter. Ingen ved, hvornår publikum og kunstforbrugerne er tilbage i samme antal som før krisen. Hvornår oplever vi kunst på den måde, vi kendte for bare få måneder siden? Hvornår ser vi igen de internationale gæster, som for mange udgør en betragtelig del af publikum for vores kunst- og kulturinstitutioner?

Midt i denne tid ser vi forsøg på digitale formater, men også koncerter i baggårde, ved plejehjem og andre tiltag for at få kunsten ud – ofte gratis og frivilligt. Det er prisværdigt og generøst. Men det viser også, at der er et behov for at understøtte kunst- og kulturlivet, så vi alle sammen kan blive ved med at opleve kunst, mærke den sætte sig i kroppen og give os tid til eftertanke.

Netop i denne tid ser vi desværre, at mange oplever ensomhed eller manglende livsmod, og her kan kunstens og kulturens livsglæde og prikken til livet give os fornyet håb, give os trøst eller bare en tiltrængt abstraktion fra det, der nu er vores nye hverdag.

Økonomisk støtte til nytænkende kunst
Der er brug for midler og rum til at udvikle nye kunstneriske udtryk og oplevelser til en tid, der er så anderledes end det, vi kender til. Det siges, at katastrofer fører til nye kunstneriske udtryk. Kan krisen være en mulighed for at søsætte nyskabende formater, samarbejder på tværs af kunstarter, en digital transformation 2.0 og nye møder mellem publikum og kunsten? Kan begrebet ”kunst i det offentlige rum” få en helt ny og større dimension? Kan det digitale og det fysiske supplere hinanden, og kan vi skabe nye rammer for kunsten, så borgere ikke kun oplever, men også deltager og skaber?

Det tror vi på. Derfor er vi gået sammen i en ny konstellation mellem stat og de private fonde Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond om en fælles indsats, der skal give en hjælpende hånd til kunst- og kulturlivet under coronakrisen og danne grobund for nye idéer og formater, som vi kan være fælles om i fremtiden.

For er der noget, krisen har vist os, er det, at kunsten giver os fællesskab, identitet, indsigt og inspiration. Netop kunsten har givet os en følelse af at være sammen hver for sig. Derfor går vi ”sammen om kunsten”. Med økonomisk opbakning til denne fælles indsats opfordrer vi derfor kunstnere, kunstnergrupper og kunst- og kulturinstitutioner til at søge og gribe muligheden for at eksperimentere i og uden for det, der normalt er kunstens faste rammer.

Vi er mange, der savner fælleskabet, nærværet og nerven ved sammen at opleve kunsten på tætteste hold. Kan der findes nye og flere måder og andre steder at være sammen på om kunsten? Måske måder, som både giver mening her og nu og i tidens efterdønninger, men som også på sigt kan sameksistere med det, vi kender og elsker? Det ser vi i den grad frem til at se bud på.

De helt nye kreative ideer kræver ikke bare kreative hoveder. De kræver, at der er midler til at investere i og bakke op. Derfor denne indsats og opfordring. ”Sammen om kunsten” er et bidrag til udvikling af nye kreative formater og kunstoplevelser. Lad os starte en samtale om fremtidens kunst- og kulturliv og i fællesskab give plads til nye kunstneriske oplevelser og ikke mindst møder mellem publikum og kunsten.

Forrige artikel Journalistforbund om offentlighedslov: Venstre har chancen for at gå ind for åbenhed Journalistforbund om offentlighedslov: Venstre har chancen for at gå ind for åbenhed Næste artikel Debat: Der findes andre influencere end Fie Laursen Debat: Der findes andre influencere end Fie Laursen