Jacob Mchangama: Censur på sociale medier overgår selv den katolske kirke

KRONIK: EU's nye censurregime for sociale medier gør op med de europæiske grundværdier og legitimerer censur i illiberale stater som Rusland og Tyrkiet, skriver Jacob Mchangama, direktør i Justitia.

Af Jacob Mchangama
Direktør i Justitia

12. september holdt EU-Kommissionens præsident, Jean-Claude Juncker, sin årlige State of the Union-tale i Strasbourg.

Blandt de tiltag, som Juncker annoncerede, var ny bindende lovgivning, der forpligter sociale medie-platforme i EU til at fjerne terrorpropaganda indenfor en time. I modsat fald risikerer platforme som Twitter og Facebook enorme bøder.

Kommissionens tiltag er en eskalering i forhold til nuværende tiltag mod for eksempel hadefuld tale og disinformation, der er baseret på frivillige aftaler mellem Kommissionen og techfirmaer.

Dog har Kommissionen hele tiden advaret om muligheden for bindende foranstaltninger, som man altså nu har fået indført. Det skridt tog Tyskland allerede tidligere i år, da loven NetzDG trådte i kraft, hvorefter Facebook, Twitter med videre er forpligtet til at fjerne ”ulovligt indhold” indenfor 24 timer eller risikere store bøder på op til 50 millioner euro.  

Principielle problemer med EU’s tiltag
Men hvad er problemet med en sådan ordning? Hvis nettet flyder med had, terrorpropaganda og falske nyheder, hvorfor så ikke tage hårdhændede metoder i brug og få ryddet op?

Der er dog både praktiske og principielle problemer med EU's tiltag.

På den ene side viser et nyligt studie en sammenhæng mellem højreekstremes brug af Facebook og voldelige hadforbrydelser mod flygtninge. På den baggrund kan man mene, at det er helt oplagt, at tyske og europæiske myndigheder bør slå ned på hadsk tale.

Men et andet nyligt studie af højreekstrem terror i Vesteuropa konkluderer, at meget tyder på, at begrænsninger af ytringsfriheden fører til mere højreekstrem vold, fordi man derved lukker for ytringsfrihedens rolle som en sikkerhedsventil.

Danmark og Sverige er i den forbindelse interessante størrelser. Sverige er suverænt det nordiske land, der har oplevet mest højreekstrem vold. Men det er også det land, der har ført den mest restriktive debat om indvandring og migration, og ifølge dette studie hænger de to ting sammen.  

I forhold til terror viser et israelsk studie, at demokratier ikke blot oplever færre, men også mindre blodige terrorangreb, og peger på, at netop muligheden for at lufte ekstreme holdninger kan forklare en del af denne tendens.

Så selvom ekstreme ytringer under visse omstændigheder kan føre til skadelige handlinger og radikalisering, risikerer begrænsninger af ytringsfriheden altså at forværre situationen.

Censuren overgår den katolske kirkes
Det er også værd at notere sig, at omfanget af de sociale mediers ”censur” af egne platforme er ganske omfattende.

Facebook fjerner hver måned 288.000 kommentarer med videre, der strider mod platformens forbud mod hate speech. Dermed overgår omfanget af Facebooks censur på én måned langt, hvad den katolske kirkes 'Index' over forbudte bøger formåede at censurere fra 1559 til 1966, hvor indekset formelt blev ophævet.

Jo mere pres der lægges på sociale medier for at fjerne indhold, jo større en risiko for at man derved griber ind i de debatter, som almindelige mennesker fører om emner, som optager dem, og som på trods af en ofte hård og brutal tone siger noget om, hvad der optager befolkningerne rundtomkring i Europa.

En række studier tyder også på, at såkaldt counterspeech udgør et langt mere liberalt og effektivt middel mod ekstreme ytringer end egentlig censur. 

EU udhuler grundværdier
På det principielle plan udhuler EU ikke blot en af det demokratiske Europas grundværdier ved at oprette nye censurregimer for sociale medier. Man legitimerer også censur i illiberale stater, herunder Rusland og Tyrkiet.

Rusland har eksempelvis kopieret den tyske NetzDG-lov, således at ”falske nyheder” skal fjernes af platforme i Rusland. Det vil naturligvis gå ud over kritikere af Putin og hans regime.

Ligeledes har Tyrkiet ikke blot tyet til at blokere Wikipedia med henvisning til ”national sikkerhed”. Dusinvis af journalister, akademikere med videre er fængslet for ”terror” alene på grund af deres modstand mod Erdogans styre.

Det er også Rusland og Tyrkiet, der på globalt plan suverænt står for flest krav til Twitter om at blokere indhold og fjerne brugerkonti. Hele 85 procent af sådanne krav stammer fra disse to lande.  

Selvom der er afgørende forskel på omfanget og indholdet af de ytringer som henholdsvis EU og europæiske lande som Tyskland, og Rusland og Tyrkiet vil have sociale medier til at fjerne, slører den europæiske tilgangsvinkel denne vigtige forskel mellem liberale demokratier og autokratier.

Teknologier skræmmer magthavere
Det har altid skræmt magthavere, når nye kommunikationsteknologier opstår og udfordrer de strukturer, der har kunnet kontrollere informationsstrømmen, og ”demokratiseringen” af den offentlige debat har været et særligt skrækscenarie i århundreder.

Det katolske indeks blev netop indført på grund af kombinationen af trykpresse og Reformationen, der spredte Luther og andre reformatorers ideer med en hidtil uhørt fart og rækkevidde og dermed truede den katolske kirkes position. Men i protestantiske stater var man lige så intolerante, og i lutherske stater forbød man ikke blot skrifter fra katolikker, men også fra andre protestantiske reformatorer som Zwingli og Calvin.

Men på trods af alle de omvæltninger, revolutioner og krige, som trykpresse, pamfletter og bøger har skabt grobund for, er det nok de færreste europæere, der mener, det havde været bedre, hvis man i Europa – som i Osmannerriget – havde forbudt trykpressen eller opretholdt de omfattende censurregimer, som karakteriserede Europa helt frem til det 19. århundrede.

Men det er netop i den retning, EU trækker, når sociale medier underlægges bindende regler om at fjerne indhold.

Forrige artikel Kronik: En skarnsunge siger op Kronik: En skarnsunge siger op Næste artikel Kronik: Den frie kunst trues af politiske dagsordner Kronik: Den frie kunst trues af politiske dagsordner
 • Anmeld

  Asta Bjerre

  Ikke mere EU styre

  EU udvikler sig mere og mere som en diktatorisk, nazistyret union. At folks holdninger på de sociale medier skal censureres, er stærkt kritisabelt.
  Der er allerede flere medlemslande i EU, der har indført en diktatorisk holdning. Spanien fængsler politiske modstander, Sverige har afskaffet ytringsfriheden, hvor kritiske ytringer straffes, og det nyeste tiltag er, at en Fransk domstol kræver mentalundersøgelse af en politisk modstander.
  Er der virkelig demokratiske politiker, der ønsker et diktator styre???

 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Ja fortielse

  er løgnens søster !

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Ytringsfrihed

  Tak til Justitia for som altid at væren ytringsfriheden.

 • Anmeld

  Frode Sørensen

  Justitia og det dårlige danske arbejdsmiljø

  Justitia vil ikke beskæftige sig med, at de "frie danske medier" herunder DR med få undtagelse som f.eks. Altinget. dk ikke vil omtale det dårlige danske arbejdsmiljø med 2000 døde årligt af snigende sygdomme som arbejdsbetinget kræft.
  Derved får mange den opfattelse, at Danmark er førende på arbejdsmiljøområdet. Hvilket ikke er tilfældet. F. eks. er Danmark foreløbig 70 år efter England og 40 år efter Tyskland/Sverige med et forbud mod det kræftfremkaldende, krystallinske kvartssand til sandblæsning.
  Dette giver mulighed for minimeringen af forebyggelsen med nedlæggelsen af Bedriftssundhedstjenesten og løbende besparelser på Arbejdstilsynet. Regeringen har endog en fond på 1,25 mia. kr til et bedre arbejdsmiljø, som den ikke vil bruge til formålet.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kan det overhovedet gå for stærkt

  Justitia har udtrykt en bekymring over, at Juncker har annonceret en ny bindende lovgivning, der forpligter sociale medie-platforme i EU til at fjerne terrorpropaganda indenfor en time.
  Men kan en sådan lovgivning, på nogen måder blive indført bare et øjeblik for tidligt, for at få lukket medierummet i hele EU ned for den slags.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  En rimelig kritik fra forfatteren, når det gælder spørgsmålet om ytringsfrihed

  Jeg er kritisk over for Justita når gælder bl..a. spørgsmålet om sociale Menneskrettigheder, men forfatteren rammer plet når det gælder ytringsfriheden.
  Det er ikke sundt for et demokrati at censurere ytringer
  Desuden står mennesker til ansvar over for deres ytringer hvis de overskrider grænser for ytringsfriheden - som bl.a. er angivet i straffeloven.

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Enig

  Jeg har også det indtryk at EU toppen, som jo egentligt ikke har reptesentive holdninger i forhold til befolkningerne, er bange for at sociale medier kan omstyrte den magt de har erhvervet sig. De vil stoppe ytringer og meninger de finder uacceptable. Men er det ikke også det Kina, Rusland, Venezuela, og Tyrkiet vil.
  Det er ikke EU' opgave at afgøre, hvad man må mene eller ytre..
  Og som nævnt den politik er prøvet i Sverige, og det blev en stor fiasko.
  Dermed siger jeg ikke at jeg deler holdning med den nationale højrefløj, men de tror fuldt og fast på deres sag, Og mening og ytringkontrol mindsker ikke denne højredrejning.
  Vi har lovgivning om hvad man kan tillade sig at ytre. Ellers må det være op til de sociale medier , som her Altinget , at sortere og moderere indlæg.
  Vi har ikke brug for et menings politi.

 • Anmeld

  Steen Raaschou · fotograf og blogger

  Men artikel 13 ?

  Jeg er helt enig med dig, men artikel 13, der netop er vedtaget i parlamentet, men ikke ratificeret, er potentielt endnu værre. "Linkskat og computerfiltre" der skal forhindre upload af materiale på nettet under påskud af at beskytte copyright. Det kan bruges som et censurredskab af kinesiske dimensioner.
  Dette link vil jeg skulle betale for - hvilket kun store rige firmaer vil have råd til. Det kan putte enhver nok så stor blog i Europa 'out of business.' En katastrofe for demokratiet. Det skal lige ratificeres, men det bliver det.
  EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT EUROPE’S NEW COPYRIGHT DIRECTIVE
  https://www.theverge.com/2018/9/13/17854158/eu-copyright-directive-article-13-11-internet-censorship-google

 • Anmeld

  Leif Knudsen

  Det sædvanlige

  Hver gang emnrt hadetale kommet op så tåber de rød-radigale altid "højreekstremister". En ten Pavlovsk reaktion. Så undgår de brhændigt at tage stilling til hvis langt hovedparten af hadetale er fra socialustisk ig muslimsk hold. Løgnrpressen og deres håndgangne ekkoer som Mchangama gør misinformations-arbejdet dygtigt.