KL: Museerne er vigtige for kulturturismen

DEBAT: Lokalområderne kan løftes ved at lokke flere turister til deres museer uden for højsæson. Det kræver et tættere samarbejde mellem kulturinstitutioner og turismeerhverv, skriver KL.

Af Leon Sebbelin
Formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

Dansk Industri vil styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne og turismeerhvervet for at sikre flere turister og kvalitetsoplevelser på museerne – også gerne uden for højsæsonen, skriver Sune K. Jensen i et debatindlæg på Altinget 6. maj.

I Kommunernes Landsforening mener vi også, at der er store potentialer i kulturturismen, som kan komme såvel erhvervsliv, turister og kommunens egne borgere til gode. Vi tror på, at vi ved at koble kultur og turismeerhverv kan skabe attraktive områder, hvor folk gerne vil bo, arbejde og drive virksomhed.

Navnlig museerne er interessante i denne sammenhæng, fordi de er en vigtig del af oplevelsesøkonomien. Særligt de store museer har de senere år formået at markere sig og øge deres egen indtjening ved at gøre det, de gør bedst. Nemlig at formidle kunst, historie og kulturarv via fortællinger og oplevelser, der knytter sig til de stedbundne potentialer, som er særlige for lokalområdet og Danmark generelt.

Hvis museerne skal fortsætte denne udvikling og blive ved med at være relevante og interessante for både borgere og turister, betyder det også, at museerne nogle steder skal fokusere endnu mere på formidling, end de gør i dag – uden dog at gå på kompromis med de øvrige ansvarsområder, museerne er underlagt fra staten.

Strategisk formidling
På formidlingssiden kan museerne og andre kulturinstitutioner dog heldigvis forvente en håndsrækning inden længe. Kommunerne er netop nu ved at samle sin turismeindsats i tværkommunale destinationsselskaber som følge af den nye erhvervsfremmelov.

De nye destinationsselskaber har til opgave at sætte skub i turismeudviklingen ved at fokusere på at udvikle stærke fortællinger om de kulturelle eller naturbundne særkender i lokalområdet.

Mange steder er der ambitioner om, at man med mere strategisk destinationsudvikling kan udvide turismesæsonen. Det vil være godt for turismebranchen, som vil få lettere ved at fastholde medarbejdere i helårsbeskæftigelse, kommunerne vil få nye tilflyttere i stedet for sæsonarbejdere, og ikke mindst vil det have betydning for lokalsamfund i den del af Turismedanmark, som visse steder er affolket i vinterhalvåret.

I kommunerne har vi en klar forventning om, at kulturinstitutioner er med til at løfte tværgående dagsordener og understøtte kommunernes sammenkoblede strategier. Ud over vækst og udvikling, bosætning og turisme gælder det blandt andet læring og dannelse, fysisk og mental sundhed.

I den kommende periode kommer vi i Kommunernes Landsforening til at arbejde for, at kommunerne tager et mere aktivt ejerskab over for kulturinstitutionerne, for eksempel ved at skabe mere sammenhæng mellem kommunens politikker og strategier og kulturinstitutionernes målsætninger.

Samspil er vejen frem
Det er en klar prioritering for Kommunernes Landsforenings Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg at arbejde med koblingen mellem erhverv og kultur. Vi har derfor valgt kulturområdet som et bærende element i udvalgets arbejde med vækst og udvikling i hele landet, og på vores Kultur- og Fritidskonference 2019, som løb af stablen i sidste uge, satte vi blandt andet fokus på bæredygtig kulturturisme.

Der er allerede mange gode eksempler på lokalt samspil mellem turisme- og kulturområdet, og vi barsler med en række forskellige formidlings- og inspirationstiltag, der skal understøtte kommunernes arbejde på området. Det vil blandt andet handle om nye forretningsmodeller, partnerskaber og nye kommercielle tiltag på kulturinstitutioner, styringsmekanismer og koblede strategier på tværs af den kommunale forvaltning.

Alt sammen noget, der skal sikre levedygtige museer, der ud over at leve op til museumslovens krav også bidrager til vækst og udvikling i hele landet gennem tilbud af høj kvalitet. Til gavn for både borgere, turister og erhvervet.

Forrige artikel Forfatter: Nøglen til at nå de uinteresserede findes ikke i den klassiske kunstoplevelse Forfatter: Nøglen til at nå de uinteresserede findes ikke i den klassiske kunstoplevelse Næste artikel DR-journalist: Nu skal regnskabet efter Bock gøres op DR-journalist: Nu skal regnskabet efter Bock gøres op