Klumme: VLAK-regeringen sætter bolde over bøger

KLUMME: Alle udmeldinger vedrørende kunst og kultur virker ualmindelig snæversynede. Selve ordet 'kunst' nævnes kun fire gange. Til gengæld tales om eksempelvis 'kulturelle oplevelser'. VLAK kender sandsynligvis ikke forskellen på de to, mener Line Rosenvinge.

Kultur? Det er sådan noget med at løbe hurtigst og hoppe højst. VLAK-regeringen har ud af regeringsgrundlagets i alt 22.443 ord brugt sølle 810 på kultur.

"Regeringen ønsker et mangfoldigt kulturliv, som kommer til udtryk gennem idræt, kulturarven, den skabende kunst, folkeoplysningen m.v. Regeringen ønsker, at alle danskere har mulighed for at møde netop den kunst og kultur, de har glæde af og kan spejle sig i." (Marienborgaftalen 2016, s. 79).

Kultur handler altså om at være glad i låget og finde sig selv. Kultur må altså ikke handle om at være kritisk, tvivlende og blive udfordret.

Hvor ville jeg dog gerne, at kultur, også af politikere med magt, blev opfattet som noget med at læse en bog, synge en sang og sætte sig ind i nogle billeder.

Vi tager lige citatet igen.

"Regeringen ønsker et mangfoldigt kulturliv, som kommer til udtryk gennem idræt, kulturarven, den skabende kunst, folkeoplysningen m.v."

VLAK mener altså, at det mangfoldige kulturliv først og fremmest handler om idræt. Skal jeg forstå det sådan, at der fremover vil bliver ført en kulturpolitik, som handler om, at der skal være mangfoldighed i idrætstilbuddene? Hurra. Så kan jeg både spille fodbold og håndbold i den lokale klub og se både fodbold og håndbold på tv.

Og skal jeg også forstå det sådan, at kulturarv handler om mangfoldighed? Her bliver jeg forvirret. For VLAK skriver også om, at kultur først og fremmest er dansk kultur, og kulturarven handler om det danske og det danske alene. Det lyder ikke særlig mangfoldigt.

Alle udmeldinger vedrørende kunst og kultur virker ualmindelig snæversynede. Selve ordet 'kunst' nævnes kun fire gange. Til gengæld tales om eksempelvis 'kulturelle oplevelser'. VLAK kender sandsynligvis ikke forskellen på de to.

VLAK forstår sig til gengæld på konkurrencesport. Kultureliten er noget rakkerpak. Sportseliten skal forkæles. Det fremgår, at VLAK vil give professionelle sportsudøver bedre skatteforhold og højere medaljebonus. Fred være med det. Det er en god ting. Men det burde ikke ske på bekostning af de professionelle kulturudøvere.

Overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S har i årevis været en saltvandsindsprøjtning til kulturlivet. VLAK vil omfordele disse midler, så der fremover kommer færre midler til kunst og kultur og flere midler til idræt og sportsforeninger. Altså hellere noget med bolde end noget med bøger.

"Regeringen deler DIF’s og DGI’s målsætninger om, at i 2025 skal 50 pct. af danskerne være medlem af en idrætsforening, og 75 pct. af befolkningen være idrætsaktive." (Marienborgaftalen 2016, s. 80)

Tænk, hvis regeringen delte målsætning med museerne, teatrene, bibliotekerne og koncerthusene. Tænk, hvis regeringen havde som ambition, at vi skal være et mere dannet land; et land med et stort kulturforbrug og en udviklet evne til at tilegne sig kunst og kultur. Både samtidens og historiens. Både nationens og verdenssamfundets.

Jeg har aldrig nogensinde set en så kulturløs regering som den nuværende. En regering, der taler om at gøre Danmark rigere og friere. En regering, som kommer til at efterlade sig et land, der er fattigere på alt det, som har langsigtet og immateriel værdi.

VLAK erklærer, at de statslige kulturbevillinger skal omprioriteres, så midlerne i højere grad kun kommer danskerne og de udenlandske turister til gode. Altså slut med at invitere kunstnere og kulturarbejdere fra udlandet til Danmark. Og slut med at støtte danske kunstnere og kulturarbejdere, som arbejder internationalt.  

Vi er et meget lille land. Og det er, som om vi bliver mindre og mindre.

Hvad ellers? Jo, VLAK vil privatisere TV 2, slanke DR og liberalisere spil på hestevæddeløb. Det skal nok blive spændende alt sammen.

 ---
Line Rosenvinge er kunstfaglig debattør og skribent, og hun har som regel en fod i kunsten og kulturen, men tænker også gerne højt om samfundsudvikling og -afvikling.

Næste artikel Rosenvinge: Fyr den af som en russer Rosenvinge: Fyr den af som en russer
 • Anmeld

  Myrna Bjørn Andersen · medarbejdende ægtefælle I landbrug

  kulturløs regering?

  Der er to forskellige måder at læse/opfatte dét skrevne på, her regeringsgrundlaget
  1) subjektivt
  eller
  2) objektivt
  Line Rosenvinge:" Til dig vil jeg bare lige sige at dine kommentarer klart hører under punkt 1".
  Klædeligt:"Bestemt ikke".Forståeligt:"Ja, i kraft af dit eget interessefelt".
  Mangfoldighed betyder i min verden at der er plads til alle forskelligheder i et kulturelt samfund hvor kritisk, saglig tilgang selvfølgelig er ok.


 • Anmeld

  Line Rosenvinge · Kunstfaglig debattør

  Ministeriet For Det Hele

  Klummeskribenter er subjektive. Og forhåbentlig også saglige. Klummen herover skrev jeg efter at have læst regeringsgrundlaget for VLAK, som åbenlyst ikke kerer sig om immaterielle værdier. Klummen forholder sig alene til regeringsgrundlagets tekst.

  Ved gårsdagens ministerrokade blev kulturområdet overdraget til Mette Bock, som sidste år i et interview sagde "Jeg bliver aldrig kulturminister" (kulturledelse.dk 11. juni 2015). Men det blev hun så i går, og tillykke med det.

  Som minister i den nyslåede VLAK-regering har hun aktiv i regeringsgrundlaget, der som bekendt ikke levner mange ord til og ambitioner på vegne af kunst og kultur. Det er hendes opgave at tale kulturen op.

  Når jeg hører Mette Bock tale om kulturpolitik, og når jeg læser LA's partiprogram, så lader det til, at partiet vil have kulturpolitik til at være en del af den generelle politiske debat. Det gad jeg godt at se.

  Hvis politik handler om at have kærlighed til og høje tanker om samfundets indretning og udvikling så er det hér det sker. Kirke- og kulturministeriet er faktisk Ministeriet For Det Hele.

 • Anmeld

  arne lund · -

  Det går fra slemt til værre

  Bertel Haarder var dog - trods alt - en slags garant for et vist niveau i kulturpolitikken. Med Mette Bock som kulturminister - og med den tidl. DGI-formand Leif Mikkelsen rummesterende i baggrunden, da kan det kun gå fra slemt til langt værre. For hvad er ellers forklaringen på, at der sættes måltal for hvor mange danskere, der skal være medlem af en idrætsforening.
  Er det et forsøg på at give idrætsforeningerne kunstigt åndedræt. De taber jo medlemmer i hobetal. Dels pga. individualiseringen, men også pga. skolereformen, der gør, at mange børn ikke længere kan afse tid til at være medlem af en idrætsklub.
  Så vær lige opmærksom på, at LA nu sidder på både undervisnings- og kulturministeriet. Det kan der sikkert komme en del ud af.
  Foruden at favorisere idrætter, så har regeringen også et afsnit om at fremme travsporten: "Regeringen vil sikre gode vilkår for hestevæddeløbs-sporten i Danmark og vil derfor liberalisere spil på - hestevæddeløb. Hestevæddeløbssporten skal have mulighed for at omstille sig og vil derfor i en overgangsperiode modtage støtte svarende til den nuværende støtte".
  Med andre ord: regeringen trækker støtten, men hvis travsporten kan få en masse ludomaner til, at slå gækken løs, så kan I blive selvfinansierende.

  Regeringserklæringens afsnit om dansk kultur, vil næppe betyde, at vi kommer til at se mindre af amerikansk producerede film og udsendelser. Vi drukner i metervarer fra Hollywoods dåsefabrikker, og der er ingen, der forholder sig kritisk til det overhovedet. Men samtidig tordner Folketingets flertal og de fleste medier løs om "den muslimske trussel ". Med Mette Bock, der jo er medlem af et parti, der altid har fulgt USA i tykt og tyndt, da vil den kulturpolitiske katastrofe fortsætte.
  Plus hvad hun ellers skal have ud mellem sidebenene i sin vendetta mod sin gl. arbejdsplads DR.
 • Anmeld

  Line Rosenvinge · Kunstfaglig debattør

  Regeringens måltal for borgernes idrætsengagement

  Mister idrætsforeningerne kunder? Det var jeg ikke klar over. Måske det er at sammenligne med hyperaktiviteten i kulturtilbuddene. Der er kamp om kunderne.

  Interessant er det også at Sverige udmærker sig ved at have så mange amatørkor. Danmark plejer at blive fremhævet som et land med mange læseklubber. Dét er også foreningsdanmark. Og det er oftest selvorganiserende.

  Men ifølge LA, med Leif Mikkelsen og co., bør vi altså hellere dyrke idræt via idrætsforeningerne. Otte timers arbejde, otte timers hvile, otte timers søvn. Hvor mange timer om ugen skal jeg mon løbe svedende rundt, står det til LA.

  Statslig omsorg for eller direktion af borgernes fritid virker ellers ikke særlig liberal. • Anmeld

  Myrna Bjørn Andersen · medarbejdende ægtefælle I landbrug

  idrætsforeningen nævnt

  Arne Lund og Line Rosenvinge det er ved debatter mellem mennesker med forskellige holdninger, tilgang til tingene samt intereseområder man lærer nyt og får større indsigt samt debatter/diskussioner bliver interessante :-)

  Ja, særlig holdsport indenfor idrætsforeningerne mister medlemmer. Med hensyn til at dyrke individuelle sportsgrene tror jeg dét er sundhedstrenden
  der pt "raser" i vores dejlige land der er skyld i det. Selvom det videnskabentligt er bevist at dette ikke er sundt såfremt man ikke giver kroppen lov til at restituere, griber disse aktiviteter mere og mere om sig.

 • Anmeld

  Line Rosenvinge · Kunstfaglig debattør

  Selvudvikling på bekostning af fællesskab

  Det er meget interessant, og kunne være en reel bekymring, også for en politiker, som har idræt under sit ressort.

  Myrna Bjørn Andersen, du omtaler tendensen til at dyrke personlig udvikling og presse sig selv til at slå egne rekorder, fremfor at præstere i fællesskab og dyrke evnen til at samarbejde om resultater.

  Med borgerlig-liberal kulturpolitik får vi vel mere af netop dét.

  VLAK's ånd er baseret på konkurrence- og præstationskultur. Det er ikke, hvad Danmark har brug. Jeg kan ikke mobilisere en begejstring, for jeg forstår ikke den grundlæggende motivation.

  Er der en borgerlig-liberal på tråden som kan argumentere for denne individualistiske konkurrencementalitet?