Musikerforbund: Udnyt turismen i Nordjylland til at skabe et rigere musikliv

DEBAT: Det er ærgerligt, at Kunstfonden ikke modtager flere ansøgninger fra Nordjylland. Man kan dog let skabe grobund for flere ansøgninger, hvis man bliver mere bevidst om mulighederne for at søge statslige midler og for eksempel udnytter potentialet i turismen, skriver Anders Laursen. 

Af Anders Laursen
Formand for Dansk Musiker Forbund

En nyligt gennemført undersøgelse af Kunstfondens støttepraksis inden for musikområdet viser, at rigtig mange procent, faktisk langt over 50 procent, går til københavnske ansøgere, mens kun et par procent går til Nordjylland. 

Nordjylland som et af eksemplerne fra den øvrige del af landet.

Hovedstadsområdet overrasker ikke, fordi så mange kunstnere bor her, og så megen inspiration og gode ideer opstår omkring og i hovedstaden. Men det, der får mig i blækhuset,  er fraværet af ansøgninger fra Nordjylland.

For jeg tror bestemt, at der er masser af muligheder for at løfte de to procent til en højere procent, hvis man i Nordjylland bliver mere bevidst om de rige muligheder for at søge støtte fra disse statslige midler til arrangementer og projekter, der rent geografisk dels ligger i brede dele af − og i udkanterne af regionen og dels rent musikalsk inden for områder, som man ikke hidtil har dyrket.

Udnyt turistområderne
I højsæsonen mangedobles tilstrømningen af ekstra "potentielle publikummer" til begivenheder i nordjyske byer som Løkken, Blokhus, Skagen, Frederikshavn plus mange flere byer.

Sagt på en anden måde: Der må være et potentiale til at nå et større publikum end hidtil, hvis man i højere grad udnytter tilstrømningen af turister til de kystnære områder på Nordjyllands østkyst og vestkyst.

Med hensyn til det musikalske indhold er der talrige muligheder for nye veje. Opfordringen her er at søge støtte til musikalske oplevelser og tilbud, som ikke normalt vil indgå i overvejelserne , fordi man vil opfatte det som værende urealistisk, fordi der ikke er publikum nok. 

Men det kan der være i turistsæsonen, og hermed kan man udvikle musiklivet i regionen.

Det kan man blandt andet gøre gennem kammermusikkoncerter, strygekvartetter i kirker eller på havne, jazzkoncerter med en solist i front og særlige rockkoncerter rettet mod et ungt publikum, som nok skal komme, hvis man har tilbuddet om det rette orkester på den rette dato. 

Det kan også være folke- og verdensmusiktilbud, der helt sikkert kan få tilstrømning af publikum i kystnære områder, for man har jo tradition for folkemusikalsk kontakt over havet igennem mange år.

Vejen til et rigere musikliv
Alt i alt påstår jeg, at der er en vej til et rigere musikliv i Nordjylland.

Det kan man få, hvis nordjyske arrangører − det være sig lejlighedsarrangører, permanente arrangører, klubindehavere, restauratører, caféejere og kulturelle arrangører i det hele taget − sætter et stærkere fokus på at søge midler til mange forskellige og mulige begivenheder, hvor markedsføring er en naturlig og forstærkende af den samlede musikformidling. 

Og det skal ske med brug af traditionelle medier og sociale medier. Formidling til de relevante publikummer er afgørende. Og relevante er både dem, der bor fast i regionen hele året, og alle dem, der kommer i turistsæsonen. I alle aldre.

Forrige artikel Museumsdirektør: Sparestop må ikke blive kulturlivets sovepude Museumsdirektør: Sparestop må ikke blive kulturlivets sovepude Næste artikel Dansk Artist Forbund: Vi savner en vidensbaseret kulturpolitik Dansk Artist Forbund: Vi savner en vidensbaseret kulturpolitik