Biolog: Det kan vi lære af Norges erfaringer med ulve

DEBAT: De sidste ti år har man kunnet møde ulven i den norske natur. Erfaringer fra Norge tyder på, at hvis ulven skal accepteres i Danmark, er det afgørende, at bybefolkningen engagerer sig konstruktivt i problemerne, skriver Christoffer Bugge Harder.

Af Christoffer Bugge Harder
Biolog, postdoc, Texas Tech University

Da ulven for alvor genindvandrede til Norge for 20-30 år siden i fylket (amtet) Hedmark, sagde de ulveskeptiske hedmarkinger, ”Bare vent, til ulven kommer til Marka!” til de mere ulveglade folk fra Oslo.

Nordmarka og Østmarka er de naturområder lige nord og øst for Oslo, hvor hovedstadsfolket i stort tal tager på udflugt. Så alle danskere vil kunne genkende, at ulvekonflikten i Norge umiddelbart ligner den, vi har i Danmark, hvor frustrerede midt/vestjyder også siger:

"Bare vent, til ulven kommer til Jægersborg Dyrehave, så får piben en anden lyd!” og ”Hvis de selv mødte ulven, ville de tisse i bukserne” til de uforstående københavnere.

Mange er venligt stemte
Til forskel fra i Danmark har man til gengæld i Norge i de sidste ti år kunnet opleve ulven komme på regelmæssige besøg i Nord- og Østmarka og slå sig mere eller mindre permanent ned tæt på Oslo.

Og det har næsten ikke ændret på, at 73 procent af indbyggerne i Oslo i dag er venligt stemte overfor ulven mod blot 10 procent, der ønsker den udryddet.

Da det første permanente ulvepar slog sig ned i Østmarka, reagerede hovedstadsfolket med at sætte gang i en konkurrence om at finde på navne til dem.

Selvom nogle bestemt blev forskrækkede, var der væsentligt flere, der begejstret forsøgte at lave videooptagelser og tage billeder, som de lagde op på de sociale medier i stor stil, især da der kom hvalpe.

Jeg boede selv i Oslos nordlige udkant indtil sidste sommer, hvor jeg ligesom tusindvis af andre næsten hver uge var ude i Marka med mine børn i børnehavealderen og plukke bær, stå på ski, gå tur og endda overnatte i telt, stort set uden at skænke muligheden for at møde ulven en tanke.

Så visse folks frygt for, hvordan man nu ikke længere kan lade børn lege udendørs eller have dem med i skoven på grund af ulven, virker alene ud fra min egen erfaring ret voldsomt overdrevet

Og hvis de norske erfaringer i en eller anden udstrækning kan overføres til Danmark, så tisser folk simpelthen ikke så meget i bukserne af at have ulve tæt på hovedstaden, som visse vestjyder tror.

Geografi er ikke afgørende
Det er selvfølgelig stadig særdeles forståeligt, at landmanden, der har haft ulven på besøg i sin fårefold, har en noget anden holdning til den, end folk, der bare oplever ulven som et spændende indslag i det fri i weekenden.

Men hvis vi ser på det norske naturforskningsinstitut NINAs store undersøgelse "Nordmenns holdninger til store rovdyr” fra 2010 til 2017, så viser det sig overraskende nok, at forskellene i nordmændenes holdning til ulven heller ikke primært handler om, hvorvidt der er ulve i nærheden af dem selv.

Folk i landområder i Nordland eller Sydvestnorge, hvor der ikke findes og sandsynligvis heller aldrig vil komme ulve i nogen nulevendes tidshorisont, er væsentligt mere fjendtlige end folk i mindre og større byer i Østfold eller i Akershus fylker, hvor man faktisk har ulve lige i baghaven.

Byerne skal engagere sig 
Så det kunne tyde på, at forskelle i folks holdning til ulven – snarere end ens egen konkrete erfaring med ulve – er en meget mere grundlæggende ”kulturel” land-by-konflikt, hvor ulven ligesom sygehuslukninger, strukturreformer og skolesammenlægninger bliver endnu en ting, der markerer den arrogante hovedstadsbefolknings ligegyldighed overfor udkanten.

Hvis vi vil have bred accept af, at der skal kunne leve en ulvebestand i Danmark, er det sandsynligvis lige så afgørende, at man fra bybefolkningens side engagerer sig mere konstruktivt i problemerne set fra Udkantsdanmark.

Både specifikt med hensyn til ulveproblemer, hvor fåreavlere selvfølgelig bør kunne holdes helt skadesløse, men også mere generelt med hensyn til at lægge en dæmper på glæden ved øget centralisering og på beklagelserne over, at man flytter statslige arbejdspladser ud i provinsen.

Forrige artikel Økologisk Råd om pesticidafgift: Det er fake news, at godkendelse og afgift giver samme beskyttelse Økologisk Råd om pesticidafgift: Det er fake news, at godkendelse og afgift giver samme beskyttelse Næste artikel SF: Debatten om ulve mangler faglighed og respekt SF: Debatten om ulve mangler faglighed og respekt
 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Texas Tech University

  Og P.S.

  Jeg skulle ogsaa have tilfoejet, at den maaske mest oploeftende erfaring fra Norge er, at man heller ikke skal overdrive forskellen mellem by og land. Hvor det i Oslo kun er 10%, der oensker ulven helt udryddet/fjernet fra Norges jord, er det op til 36% i visse kommuner i Hedmark Fylke(amt), som er det fylke med den stoerste ulvebestand. Men i Hedmark som helhed er det stadig blot 20% af befolkningen, der oensker at udrydde ulvene helt, mens omkring 70% mener, at den skal have lov at vaere der (evt. med regulering).

  Saa en optimistisk tolkning ville vaere, at vreden og frygten mht. ulven faktisk falder lidt ned over tid. Det er vel i grunden ikke saa skidt endda. :)

 • Anmeld

  Hans Henrik Bruun · lektor, ph.d.

  Dét er oplysning

  Tak til Christoffer Bugge Harder for dette indlæg, som tager den åbenbare konflikt mellem husdyrhold og rovdyr alvorligt, men som samtidig piller hysteriet og mytedannelsen helt fra hinanden.
  Vi er uden tvivl stærke nok til at udrydde ulven i Danmark. Det er næsten som at stjæle slik fra et barn. Spørgsmålet er om vi har tilstrækkelig moralsk habitus til at lade være og lade leve.

 • Anmeld

  Landbetjenten. · Dyreven.

  Christoffer Bugge Harder

  Christoffer Bugge Harder. Tak for dine informationer. Havde du husdyr i Norge eller nu i USA? Jeg oplever ikke, der er en skræk for angreb på mennesker. Men reelle oplevelser med angreb på får og andre husdyr. Ulven er et rovdyr, og dræber levende dyr. Prøver ihvertfald, det lykkes så ikke altid at dræbe dem, men kun at skamfere dem. Men de dør jo sikkert efter mange timers lidelse, hvis ulven har gjort det godt. Men de dyr(får), er jo sikkert døde alligevel! Så lad være med,at tænke på det. Man kan jo også blive for følelsesladet. Det er jo kun dyr! Tænk på dig selv, og vær så ligeglad.

 • Anmeld

  Annette Kyneb

  Tak for det fine indlæg!

  Der er ikke ret mange kommentarer til din artikel ovenfor, og det tolker jeg sådan, at læserne stort set er enig i dine synspunkter.
  Jeg kan derimod se på Facebook, at debatten om dine synspunkter her er livlig og god.
  Men Facebook er vel også et meget mere uformelt forum, på godt og ondt.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Pesticider, traditionelt udviklet ny teknologi, økologi, ulve og andre vilde organismer

  Det er en stor glæde om pesticider, syntetisk kemi og anden traditionelt udviklet ny teknologi alligevel har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at det er lykkedes at bevare naturområder, hvortil ulven forhåbentlig vil kunne finde sig til rette.

 • Anmeld

  Stig Hjermind · Socialrådgiver

  Ulven i Danmark, igen

  Spændende med ulvedebatten i Altinget

  Håber og tror på at ulve kan leve i Danmark, det skaber en bedre og mere alsidig diversitet, det er bevist i Yellowstone i USA, hvor der også var stor skepsis i starten, hvor ulven kom fra Canada, ulve lever i Norge og Sverige og Tyskland, så hvorfor ikke også i Danmark. Vi skal støtte de landmænd der mister kvæg til ulven, det samme skal gælde hvis jægeren mister sin jagthund til ulven, og ja hvorfor ikke ulve i Gribskov, så det ikke kun er jyderne der skal glæde sig over ulvene. Ræve tager også høns og spiser skraldespande i byerne, uden det betyder at ræven skal udryddes.
  Så min holdning er at vi bør kunne leve side om side med ulvene, hvis de fortsat ønsker at være i Danmark.

 • Anmeld

  Wilfred Zakis

  Erfaring med ulve!

  Jeg vil nu nærmere sige vi kan lære hvordan politikere og avl/jagt/landbrug går hånd i hånd. Nøjagtigt som her i landet. Og det er jo ikke kun ulven det drejer sig om i Norge, det er alt hvad der hedder rovdyr, med og uden vinger, der forsøges udryddet

 • Anmeld

  Steffen Rasmussen · Naturvandrer

  Lakmusprøven på ulve

  Helt lavpraktisk bør man vel som forældre til småbørn spørge sig selv, om man er helt tryg ved, at børnene skal på udflugt med pædagogerne til den nærliggende skov med ulve.
  Synes man om ideen, er det vel helt ok med ulve.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Teoretisk snak

  Anette Kyneb mener, at grunden til at der ikke er flere indlæg imod er, at mange er enige i Bugges artikel. Det tror jeg nu ikke. Det er nok snarere fordi, der er så mange, der er så trætte af at høre på alt det teoretiske snak fra ulveromantikerne. Hvorfor beskæftige sig med hvordan holdningen er til ulven blandt folk i byerne? Er det dér ulven lever? Er det der ulv og menneske støder sammen? Hvad skal man bruge sådan noget til?
  At Hans Henrik Bruun mener, at man kan udrydde ulven så let, som det er at stjæle slik fra et barn er en typisk påstand fra en ulveromantiker, der ikke aner det fjerneste om, hvilken type dyr en ulv er. Det kunne være spændende hvis hr. Hans Henrik Bruun ville tage ud at finde en ulv og fotografere den.
  Stig Hjermind mener, at det skaber større biodiversitet, at ulven er her, - ligesom i Yellowstone. I Danmark sker der kun det, at der bliver en mindre bestand af byttedyr i takt med at bestanden af ulve stiger.
  I Yellowstone skete der det, at ulvene toldede hårdt af wapitibestanden. Det resulterede i, at der blev mere buskvækst, som wapitierne havde holdt nede tidligere. Derfor blev der bedre ly- og ynglemuligheder for en lang række fugle og dyr. Fint nok så langt. Det første ulvene gjorde, var stort set at udrydde de langt mindre prærieulve, som havde gnaverne som hovedkilde til føden. Bisonernes græsareal indskrænkedes, fordi de ikke æder buskvegetation, men græs.
  I Danmark vil ræven, som den ypperste gnaverjæger blive sat under alvorligt pres, ligesom mange svaner og andefugle vil blive det.
  Undskyld; men er det større biodiversitet?
  Er det ikke blot, at der er en dyrebestand, der træder i stedet for den oprindelige?

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Rådyrsyge og rovdyr

  De seneste 30 år er råvildtbestanden gået voldsomt frem ca 2-300% flere. Sangsvanerne, gæs og kronvildtbestandene boomer også. På trods af at jagtudbyttet på råvildt er øget voldsomt, er der jævnlige udbrud af rådyrsyge. Så en sund naturlig regulering af byttedyrene er kun en fordel. Den biologiske mangfoldighed trues på ingen måde af ulvens tilstedeværelse. Tvært imod vil det primært være de syge og svage dyr, der vil blive taget. Det er da bedre end en ynkelig død som følge af kroniske mave og tarmproblemer.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Hejsa Christoffer Bugge Harder

  Kunne du ikke spørge din kontakt i Norge, om de vil have vores mårhunde. Vi fik en del på Vejlekanten, og siden har vi forsøgt ALT, også med GPS sladreudstyr, for at blive fri for dem, men desværre (for os) er de nu vokset til et katastrofalt antal, der er helt ude af kontrol. Jeg antager personligt, at de ligesom ulvene er kommet til området i Danmark via en VOLVO 912.
  I hvert fald vil vi gerne af med dem? Hvorfor ved jeg egentlig ikke. Det er vistnok tys, tys.
  Har de brug for smukke fugle, har vi også millioner af Skarven, som rydder op i vore søer, i åløb og ved de lavvandede danske kyster, f.eks. fra Udbyhøj mod Bønnerup. 10.000 i flok hver eneste morgenstund.
  Da dette er kendsgerninger, håber jeg, at redaktionen ikke fristet til at slette mit indlæg.
  Ulve ! Ja, hvad med dem?

 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Mikrobiolog

  Teoretisk snak......

  Erik Nørgaard: Har du overhovedet læst mit indlæg? Du skriver:

  "Hvorfor beskæftige sig med hvordan holdningen er til ulven blandt folk i byerne? Er det dér ulven lever? Er det der ulv og menneske støder sammen?"

  Svaret er, at ja, ulven lever (som jeg skriver) lige op ad Oslo, og ja, der er massevis af folk fra Oslo og omegn, der støder på dem, når de er i Marka lige nord og øst for Oslo. Det er afstandsmæssigt ganske ligesom Jægersborg Dyrehave.

  Og jeg ved ikke, hvad du mener med om "teoretisk snak". Jeg forsker slet ikke selv i ulve eller lignende og ved rent professionelt "teoretisk" ikke mere om ulve, end hvad enhver fornuftig landmand, jæger, skolelærer eller miljøtekniker kan google sig til på et par timer.

  Mit indlæg bygger ikke så meget på min formelle uddannelse som på min egen erfaring - dels fordi jeg rent arbejdsmæssigt har været nødt til at vandre rigtigt meget i de store norske og svenske skove og heder (samt blandt isbjørnene på Svalbard) for at lede efter planter og svampe til min forskning; og dels som naturnørdet familiefar, der så tit som overhovedet muligt selv har været ude og også ofte har taget mine små børn med ud for at samle bær og svampe, stå på ski eller sove i telt eller ødegård i Norges og Sveriges ulveområder.

  I forhold til, at mange hjemme i Danmark lader til at være grebet af noget, der ligner panik om, hvordan de nu ikke kan bevæge sig udenfor af frygt for ulven, og siger "bare vent, til ulven kommer til Hovedstaden!", så synes jeg da, at det er relevant at indsparke, at det i Norge ikke ser ud til, at folk bliver skræmte fra vid og sans ved udsigten til at have ulve helt tæt på hovedstaden - og at jeg ikke selv havde nogen problemer med hverken at lade pædagoger eller lærere tage mine børn med i Marka, eller selv tage dem med. Er det ikke fair nok?

  Du må selvfølgelig mene, hvad du vil om ulve og om biologer, men jeg kan ikke med min bedste vilje se, hvordan erfaringer fra Norge er "teoretiske". Der er altså en meget stor og meget virkelig verden udenfor Danmark, som vi godt af og til kan lære noget af.

  Og i betragtning af, at det lykkedes et stort og tomt land som Norge at udrydde alle sine ulve for 50 år siden (før satellitovervågning/sporing og GPS), synes jeg det må være ret ukontroversielt at sige, at vi i Danmark kunne udrydde samtlig ulve endog særdeles hurtigt, hvis bare der blev sat systematiske ressourcer ind på det.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Dansk dobbelt moral.

  Tak Christoffer fint indlæg meget nuanceret. I det her ultra trygge land, hvor det farligste dyr fortsat er skovflåt, fulgt af hvepse - nåh nej jeg glemte uopmærksomme bilister og berusede bilister. Medier og angste maler fandenivoldske på vægen som om vi kan frygte det værste fra ulven. 6-8000 mennesker er på skadestuen hvert år efter hundebid. 2 personer døde efter angreb af køer sidste år. En stor del af trafikulykkerne kunne undgås, hvis folk holdt fingrene fra mobiltelefonen under kørsel eller undlod alkohol og stoffer før de kørte. Jeg er jyde, bor på landet, har haft ulv tæt på mine kreaturer og husdyr. Jeg er helt tryg ved ulven, men efter 3 totalskadede biler på grund af påkørsler af uopmærksomme bilister er jeg utryg overfor mine med trafikanter. En varigt handicap, en gang borrelia er større trusler end nogle ulve, der end ikke har været i nærheden af at optræde truende overfor mennesker. Så nej der er ingen grund til at vi skal frygte ulve,

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Hvad mener I ellers om tilstedeværelsen af ...........MÅRHUNDE......

  ....Jørn Kristiansen m.fl. ? Tilvæksten er helt ude af kontrol. Jeg hørte også at Politikernes forsømmelse af den danske hjortebestand har løbet vore højt belønnede naturkontrolorganer over ende?

  Tilbage til MÅRHUNDE (jeg nævnte ikke ulve). Hvad /hvem i naturen gavner de?
  Skal vi også have den lille uddøde skovelefant når genteknikken kan frembringe dem?
  Skal mennesket så også afskaffe motorvejene og DSB dobbeltskinnesystemet op gennem Jylland, så vi kan skænke naturen, hvad der VAR dennes? Etc. Eller skal vi nødvendigvis tilpasse os tiderne, der hersker?
  I øvrigt interessant at følge de her to skarpe fløje. Lidt som at høre Alternativet diskuttere med højrepartierne. Ulve eller ej. De kan undværes, mener jeg. Jeg bor op ad en park. Det flyder med høm, hømmer! Usselt. Viser at mennesket (nogle af dem) ikke er ansvarlige.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Teoretisk snak -

  Christoffer Bugge Harder
  Der lever jo ikke ulve inde i byen. Heller ikke i Oslo; men det var en typisk teoretisk måde at overse resten af mit indlæg på.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Klampenborg Dyrehave somu ulvehabitat

  Når det nu er sådan, at folk i hovedstaden simpelthen ikke tisser så meget i bukserne overfor ulve som Vestjyderne tror, så er det vel rimeligt om ulvenes fristed i Danmark blev Klampenborg Dyrehave.

  Dyrehaven er jo rigeligt stor til et ulvehabitat, og der er mad nok, og vel at mærke, byttedyr der ikke indgår i nogen økonomisk landbrugsdrift.

  Og dermed blev det jo også uligt nemmere for de mange naturfremmede byboere i hovedstaden at komme ud og tæt på disse "spændende" rovdyr. så det vil være en win-win-situation.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  @Bertel J.

  Enestående og kreativt forslag Bertel J. Hvorfor har ingen endnu tænkt den tanke. Så kan mange dyrehavebesøgende følge med i ulveflokkens liv. Man kan følge ulvens gradvise tilvænning til mennesket, som mennesket på Svalbart følger isbjørnenes mennesketilvænning.

 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Mikrobiolog

  Vor Herre Bevares.....

  Erik Noergaard, nu er du altsaa lidt fjollet. Der lever heller ikke ulve inde midt i Thisted, i Holstebro, Viborg eller andre byer i Midt- og Vestjylland, hvor langt hovedparten af befolkningen bor. Kan "ulveromantikere" saa affeje alle indvendinger fra 80-90% af alle jyder med din logik? Nej, forhaabentlig da ikke.

  Ja, for de 80-90% af befolkningen, der ikke bor i et landdistrikt, sker sammenstoedene med ulven, naar de er ude paa Vind Hede, i Thy Nationalpark eller paa Hjerl Hede om aftenen eller i helgen. Er det efter din mening KUN folk, der driver med dyreavl og bor paa et postnummer med maksimalt et nul vest for israndslinien, der maa have en holdning til ulven? Er det saa ogsaa kun folk i Koebenhavn, der maa have en holdning til Det kongelige Teaters pengeforbrug, til Amalienborg eller Koebenhavns Universitet?

  Og naar jeg f.eks har lavet feltarbejde paa Svalbard, hvor jeg aldrig gik mere end 100 meter fra bebyggelse uden at medbringe en isbjoerneriffel, saa var det i virkeligheden ren teori, jeg bedrev? Mens du derimod er helt anderledes taet og praktisk kontakt med de vilde dyr som ingenioer i det vilde og farlige Aalborg?

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Ord i munden

  Christoffer Bugge Harder
  Du lægger mig ord i munden, jeg ikke har udtalt; men jeg fik konkretiseret din teoretiske tilgang.
  Du kørte stadig uden om det vigtige i mit indlæg.