Cyklistforbundet: National cykelpulje vil mindske forurening i byer

DEBAT: København kæmper med luftforurening over EU’s tilladte grænseværdier. Dét burde tvinge politikere til at forsøge at flytte trafik fra bil til cykel med eksempelvis betalingsring og bedre cykelstier, skriver formanden for Cyklistforbundet, Jette Gotsche.

Af Jette Gotsche
Formand for Cyklistforbundet

Hvor langt skal vi gå for at sikre ren luft i Danmark? Så langt som overhovedet muligt. Selvfølgelig skal vi have ren luft. Akkurat som vi selvfølgelig skal have rent drikkevand.

Som cyklister skal vi være de første til at glæde os over, at luften i dag er renere, end den var for 20 år siden.

Men luftforurening får fortsat 4.000 danskere til at dø for tidligt hvert år. Titusinder bliver alvorligt syge. Skadelige partikler og NOx-gasser i luften er skyld i lidelser som luftvejssygdomme, lungekræft og hjertekarsygdomme. Især børn og ældre rammes.

København risikerer retssag: Overskrider fortsat EU’s grænseværdier
Luften i det centrale København har overskredet EU’s grænseværdi for luftforurening, siden den trådte i kraft i 2010. EU holder øje med Danmark, efter at vi i 2016 fik en såkaldt åbningsskrivelse, fordi vi ikke overholder de regler om ren luft, som vi selv har været med til at vedtage.

Får vi ikke styr på det, er vi på vej til en retssag om traktatbrud.

Luftforureningen koster ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi det danske samfund – altså os alle sammen - 29 milliarder kroner i helbredsomkostninger hvert år. Ren luft er med andre ord ikke bare ’nice to have’. Vi taler alvor her. Det er liv, livskvalitet og penge lige ud af vinduet.

En stor del af den forurening kommer fra transportsektoren og fra diesellastvogne og personbiler på diesel. Det er noget skidt. Men det giver også oplagte veje at gå, når man som politiker vil sikre ren luft.

Krav om katalysatorer på diesel kan være start
Vi kan begrænse trafikforureningen ved at kræve katalysatorer på alle dieselbiler, der kører ind i de større byers miljøzoner. Men hvorfor stoppe der?

Hvorfor ikke gribe fat om nældens rod og opkræve penge for at køre ind i de større byer? Penge, der naturligvis skal kanaliseres tilbage i transportsektoren til cykelinfrastruktur og bedre og billigere kollektiv trafik.

Hvorfor ikke udfase dieselkøretøjer og fremme mere miljøvenlige og mindre pladskrævende transportformer? Hvorfor ikke arbejde seriøst for at flytte mere trafik fra bil til cykel?

Bedre cykelstier får folk op på cyklen
Det er ikke urealistisk. At få flere op på cyklen er et valg, som man som politiker tager. God cykelinfrastruktur giver pendlere lyst til at cykle mere – og længere. 

Folk cykler, når mulighederne er der, og trafiksikkerheden er i orden. Det viser blandt andet supercykelstierne i København.

På Farumruten er der siden åbningen i 2013 sket en stigning i antallet af cykelpendlere på 61 procent, mens Albertslundruten har oplevet en stigning i antallet af pendlere på 34 procent.

Vi taler vel at mærke ikke om småture: En gennemsnitlig turlængde på eksempelvis Farumruten og Ishøjruten er mellem 14-15 kilometer.

Lad os nu få den cykelpulje
Vejen frem er en ny national cykelpulje, hvor stat og kommune deler finansieringen af god og sikker cykelinfrastruktur - inklusive sammenhængende og tværkommunale net af (super)cykelstier omkring de store byer.

Større fokus på trafiksikkerhed også uden for byerne. At gøre bus og tog til et stærkt alternativ til bilen ved at rulle besparelserne på kollektiv transport tilbage. Tage initiativer til at fremme varetransport på elladcykler.

I Cyklistforbundet undrer vi os over, at Danmark ikke for længst har sørget for at leve op til EU’s krav om ren luft. Vi undrer os over, at regeringen ikke for længst er rykket frem i feltet.

Cyklistforbundet venter spændt på miljøminister Ellemann-Jensen
Nu har vi med Jakob Ellemann-Jensen fået en miljø- og fødevareminister, der med egne ord vil noget alvorligt med ”den luft, vi indånder, det vand, vi drikker, den natur, vi går rundt i”.

Vi glæder os meget til at se de politiske initiativer, der skal give os ren luft i de større byer, som regeringen ifølge finanslovsforslaget vil lægge frem i 2019.

Forrige artikel Peder Størup: Kvælstofudledning fører til permanent artstab på land Peder Størup: Kvælstofudledning fører til permanent artstab på land Næste artikel Plan Bi: Reguleringen af honningbier er det rene Vilde Vesten Plan Bi: Reguleringen af honningbier er det rene Vilde Vesten