Dansk Erhverv: Her er to initiativer på miljøområdet, som fortjener ros

TEMADEBAT: Både den nye kemiindsats og regeringens investering til omstilling til cirkulær økonomi kan styrke miljøet og bæredygtigheden i samfundet. Blandt andet skal et fokus på forskning i kemi skabe viden, der kan forbedre EU-reguleringen.

Af Jakob Lamm Zeuthen
Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv

2017 blev et yderst spændende år på miljøområdet med to visionære danske initiativer for at styrke miljøet og bæredygtigheden i samfundet. Den første indsats er regeringens anbefalinger til, hvordan vi skal omstille os sig til cirkulær økonomi.

Dette er og bliver et centralt modtræk til den voksende ressourceknaphed, som i nær fremtid vil følge af, at vi bliver flere mennesker. Uden skarpt fokus på ressourceeffektivitet i produktion, indkøb og forbrug mister vi vækst, velfærd og konkurrenceevne i samfundet.

Regeringen anbefaler derfor fornuftigt en omstilling af rammebetingelserne og en række markedsdrevne initiativer. Det kan Dansk Erhverv kun bakke op om, hvis initiativerne målrettes det brede erhvervslivs muligheder.

Bredden af erhvervslivet er de mange små virksomheder, som er omkring 90 procent af dem alle sammen. Dette er en vigtig politisk opgave at sikre.

Cirkulær økonomi i dialog med erhvervslivet 
Nu har regeringen søsat sin vækstpakke og 60 millioner kroner til omstilling til cirkulær økonomi over 4 år. Det er relativt få midler, som kræver præcis prioritering målrettet bredden af erhvervslivet.

Ingen tvivl om at få midler får størst effekt, hvis først de rette rammebetingelserne kommer på plads og forud for at pengene bruges.

Affaldsreglerne skal for eksempel tilpasses med ensartede affaldsplaner i alle kommuner, og detailvirksomheder skal have lov til at udvikle frivillige tilbagetagningsordninger for genanvendeligt affald i samarbejde med kunder og forbrugere.

Tilbagetagningsordninger øger interessen for cirkulær økonomi hos forbrugerne og kan løfte kendskabet over de ni procent, som den er i dag. Interessen og efterspørgslen skal op i samfundet, før vi får de nødvendige markedsdrevne incitamenter, der kan sikre en effektiv omstilling

Vi håber som altid, at de konkrete initiativer formuleres i tæt dialog med erhvervsliv, for det er os, der skal realisere den cirkulære økonomiske tænkning via nye forretningsmodeller.

Fokus på vidensopbygning på virksomheder er afgørende vigtig for, at vi får udviklet cirkulær ledelse og design. Og der skal fokus på teknologiudvikling, for vi kan ikke på nuværende tidspunkt sortere til den nødvendige kvalitet i genanvendelsen.

Ny kemiindsats skal gøre Danmark til foregangsland 
En anden stor indsats er Danmarks nye Kemiindsats 2018-2021. Her er der afsat 285 millioner kroner til større sikkerhed i brugen af kemi i vores produkter i Danmark og EU.

Tilgangen i den nye indsats er meget mere konstruktiv end den tidligere Kemiindsats og udviser større forståelse for, hvordan langsigtede og effektive løsninger skal bringe Danmark helt frem som foregangsland med hensyn til at skabe større sikkerhed omkring kemikalierne.

Det er for eksempel nyt, at der nu er fokus på forebyggelse via kontrol og træning af virksomheders leverandørkæder for at hindre, at ulovlige eller problematiske kemikalier slipper ind i EU og Danmark.

Den voksende E-handel er en udfordring for måden, markedet i dag kontrolleres på. Den nye Kemindsats har også et langt stærkere fokus på forskning i kemiske stoffers allergiske og hormonforstyrrende påvirkning med mål om at styrke EU-reguleringen.

Information skaber tryghed 
Den nye Kemiindsats kan derfor noget, som den forrige ikke kunne. Man mindsker relativt set den unuancerede offentligt støttede forbrugerinformation, der skælder ud på lovlige produkter og virksomheder.

Sådan noget information gør forbrugerne en bjørnetjeneste, fordi den opskræmmer og ikke hjælper til med at udpege de produkter, der er trygge at bruge.

Den nye Kemiindsats øger sin indsats med tryghedsskabende information ved blandet andet en øget miljømærkeindsats. Dette har så den positive sideeffekt, at erhvervslivet får incitamenter til at udvikle flere grønne produkter og bidrage til grøn omstilling.

Holder den nye Kemiindsats, hvad den lover, skaber den innovation, bedre miljø, forbrugersikkerhed og fair konkurrence for danske virksomheder.

En tilgang, som kan gøre Danmark til et foregangsland med en indsats, der ikke kun gavner danske borgere, men alle 500 millioner EU-borgere

Forrige artikel Aarhus-forskere skyder tilbage: Beregninger i landbrugspakken er korrekte Aarhus-forskere skyder tilbage: Beregninger i landbrugspakken er korrekte Næste artikel Grøn iværksætter: Affaldssortering skal være sexet Grøn iværksætter: Affaldssortering skal være sexet