EL-borgmester: Intet tyder på, at Ellemann har ambitioner om at være miljøets førstemand

DEBAT: Regeringens klima- og luftudspil er det første reelle grundlag for at vurdere Jakob Ellemann-Jensens grønne intentioner. Og hverken forslagene om ren luft-zoner, brændeovne eller elbiler tyder på, at ministeren har ambitioner om at blive miljøets førstemand, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). 

Af Ninna Hedeager Olsen (EL)
Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune

Da Jakob Ellemann-Jensen (V) blev udpeget som miljøminister, gjorde han det fra starten klart, at han – modsat sin forgænger på posten, må forstås – først og fremmest var miljøets minister.

Med regeringens udspil om klima og luftforurening har vi fået det første reelle grundlag at måle den nye ministers grønne intentioner på. Skal man være flink, må man anerkende, at planen indeholder nogle få initiativer, der vil betyde lidt renere luft. Og det er mere, end Ellemann-Jensens forgænger på posten leverede.

Men man skal ikke kradse meget i overfladen, før det står lysende klart, at der er tale om meget små forbedringer af luftkvaliteten. Og dermed viser ministerens grønne profil sig også at bestå af et meget tyndt lag grøn fernis.

Ingen regulering af personbiler
Med sit udspil åbner regeringen for, at de fem største byer får muligheden for at indføre skærpede ren luft-zoner. Det har København presset på for længe.

Men regeringen vil kun lade os skærpe kravene en smule til de varevogne, busser og lastbiler, der kører på diesel, og i så langsomt tempo, at varevognene, busserne og lastbilerne for længst er skrottet, før de bliver forbudt. Tempoet på forbuddet af de forskellige såkaldte euronormer svarer til, at køretøjerne bliver forbudte, når de er mellem 10 og 15 år gamle. Det er de færreste erhvervskøretøjer, der har så lang en levetid, da de bliver brugt mange timer hver dag.

Personbiler må vi fortsat ikke regulere. Det er alt for uambitiøst. Storbyer flere andre steder i verden har varslet et totalt forbud mod alle typer dieselkøretøjer i 2025. Byerne herhjemme burde have samme frie rammer til at beslutte, hvilke typer køretøjer vi vil tillade på de kommunale veje. Dermed bakker jeg selvsagt også op om mine borgmesterkollegaer i omegnskommunerne, der har kritiseret regeringen for kun at tillade de fem største byer at indføre miljøzoner.  

Miljørigtig opvarmning
Et andet forslag fra regeringen går på at give tilskud til husejere, der vil skifte deres brændeovn ud med en nyere model. Ifølge Det Økologiske Råd rækker pengene dog kun til de boligejere, der alligevel havde tænkt sig at skifte deres brændeovn ud, hvorfor det reelt er penge lige ud ad vinduet.

Min primære anke mod dette forslag er dog, at regeringen ikke helt forbyder brug af brændeovne for de boligejere, der har adgang til en mere miljørigtig varmekilde. I København er eksempelvis 98 procent af vores boliger tilknyttet fjernvarmenettet, og for dem er brændeovnen primært til hygge.

Det giver ikke mening, at retten til at smide en brændeknude på ilden for hyggens skyld skal veje tungere end hensynet til de 20.000 københavnere, der hvert år bliver syge med kronisk bronkitis, astma, luftvejslidelser, hjertesvigt og lungekræft på grund af luftforureningen.

I stedet for at betale folk for at stoppe deres hyggeforbrug af brændeovne, burde vi fokusere pengene på at hjælpe husstande uden adgang til fjernvarme eller andre grønne varmekilder. Dermed vil det ikke blive din pengepung, der afgør, om du kan erstatte din brændeovn med mere miljørigtig opvarmning.

Kontraproduktivt forslag om elbiler
Regeringen vil endvidere sikre renere luft med et i deres øjne skrapt krav om, at ingen bybusser i 2030 må udlede luftforurening eller CO2. Men det er vel og mærke fem år senere, end Københavns Kommunes nuværende plan for udfasning af fossile brændstoffer i den offentlige transport, så det er virkelig at sparke åbne døre ind. Glædeligt er det dog, at regeringen vil stille samme krav til taxaer. Man kan dog blot undre sig over, at samme krav ikke også skal gælde eksempelvis delebiler og privatejede busser. 

For at fremme salget af elbiler vil regeringen give kommunerne friere rammer til at lade elbiler køre i busbanerne og yde rabat på parkering for elbiler. I København vil det gå ud over fremkommeligheden for de mange tusinde buspassagerer, hvis elbilerne får lov til at møve sig ind busbanerne.

Det redskab er altså kontraproduktivt i forhold til vores arbejde med at fremme den kollektive transport af hensyn til at nedbringe trængslen, luftforureningen og udledningen af CO2.

Jeg så derfor hellere, at vi fik muligheden for at øremærke vejbaner – og nogle steder måske hele vejen gennem beboelseskvarterer eller forbi skoler og daginstitutioner – til offentlig transport samt el- og brintbiler. Det skulle selvfølgelig kombineres med en afgift-/tilskudsmodel, der også gør de miljøvenlige biler til det billigste valg, så smutvejene ikke kun bliver til de få, der har råd.

Ikke miljøets førstemand
Den store åbenbaring i regeringens forslag er en kommission, der skal se på mulighederne for at realisere målet om at stoppe for salget af diesel- og benzinbiler i 2030, hvis vi vel at mærke får lov af EU.

Det har regeringen selv haft mere end tre år at regne på, men den har brugt krudtet på at nedsætte afgiften på selvsamme forurenende biler og gøre det dyrere at vælge en miljøvenlig bil. Derfor kan man nok med en vis ret frygte, at ordet kommission endnu engang bliver synonym med en syltekrukke.

Alt i alt tyder intet i regeringens udspil om en grønnere fremtid på, at Jakob Ellemann-Jensen har nogen ambition om at blive miljøets førstemand.

Forrige artikel Branchedirektør til regeringen: I glemmer klimasikringen og vores kyster Branchedirektør til regeringen: I glemmer klimasikringen og vores kyster Næste artikel Dansk Miljøteknologi: Vi skal fortsat kæmpe for drikkevandet i EU-regi Dansk Miljøteknologi: Vi skal fortsat kæmpe for drikkevandet i EU-regi