Esben Lunde og blå blok til Ida Auken: Din kritik er galt afmarcheret

REPLIK: Beslutningen om at konkurrenceudsætte den forskningsbaserede myndighedsbetjening har intet at gøre med forløbet omkring landbrugspakken, skriver miljøminister Esben Lunde Larsen sammen med ordførere fra blå blok. 

Af Esben Lunde Larsen, Pia Adelsteen, Lise Bech, Karina Due, Erling Bonnesen, Anni Matthisen, Carsten Bach og Mette Abildgaard
Hhv. miljø- og fødevareminister, miljøordfører for DF, fødevareordfører for DF, dyrevelfærdsordfører for DF, miljøordfører for V, naturordfører for V, miljøordfører for LA og miljøordfører for K

Det er en kendt ting, at en dårlig sag kan maskeres af udokumenterede påstande, og det er netop, hvad Ida Auken forsøger. Dels i sit beskæmmende angreb på forskere ansat på Aarhus Universitet, dels på regeringens intentioner med at konkurrenceudsætte den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Ida Aukens kritik er kort sagt helt forfejlet.

Når vi har valgt at konkurrenceudsætte myndighedsbetjeningen, er det for at sikre, at vi får mest muligt for pengene. Det har vi en forpligtelse til at sikre over for alle danskere. Når vi bruger godt 660 millioner kroner årligt af borgernes skattekroner, skal vi have det fulde udbytte af vores massive investering.

Den uafhængige forskning er ikke truet
Alle universiteter er velkomne til at byde ind på opgaverne. Faktisk har Aarhus Universitet mange stær­ke faglige miljøer, som vi samarbejder med i dag, og som, vi håber, vil byde, i takt med at opgaverne konkurrenceudsættes. Samtidig sker konkurrenceudsættelserne i et tempo, der tager hensyn til kontinuitet i opgaverne og stabilitet i forskningsmiljøerne.

Auken er helt galt afmarcheret, når det kommer til armslængdeprincippet. For beslutningen om, hvilke universiteter der fremover skal levere forskning til Miljø- og Fødevareministeriet, sker alene ud fra rent faglige og objektive kriterier, hvor forskningskvaliteten vil være i højsædet.

Konkurrenceudsættelsen truer på ingen måde den uafhængige forskning. Og den ændrer heller ikke på armslængdeprincippet eller universiteternes metodefrihed.

Lad os understrege: Beslutningen om at konkurrenceudsætte den forskningsbaserede myndighedsbetjening har intet at gøre med forløbet omkring Fødevare- og landbrugspakken. Det er hele Miljø- og Fødevareministeriets bevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening, der konkurrenceudsættes. Ikke kun bevillingen til Aarhus Universitet, som man ellers kan få indtrykket af, når man læser Aukens indlæg.

Bør udvise tillid til forskerne
Vi stoler helt og holdent på Aarhus Universitet, når de siger, at de stadig står på mål for det faglige grundlag her to år efter. Det burde Ida Auken måske også gøre – selvom det tydeligvis ikke passer ind i hendes politiske projekt.

Man kunne jo nærmest få indtrykket, at Auken selv politiserer forskningen, når hun konsekvent forsøger at så tvivl om uafhængigheden, blot fordi den ikke passer til hendes politiske synspunkt.

Ida Auken burde udvise mere tillid til vores dygtige forskere, den forskning, som de bedriver, og de værdier, som forskningen bygger på. Der er ingen grund til at så tvivl om forskernes uafhængighed.

Forrige artikel Ida Auken: Esben Lundes udbud sår tvivl om forskeres uafhængighed  Ida Auken: Esben Lundes udbud sår tvivl om forskeres uafhængighed Næste artikel DN: Aarhus Universitets kritik af vores kvælstofanalyse rammer ved siden af DN: Aarhus Universitets kritik af vores kvælstofanalyse rammer ved siden af