Hækkerup: Vækst og natur er ikke hinandens modsætninger

DEBAT: Regeringen har skabt ordentlige rammevilkår for fødevareerhvervet uden at gå på kompromis med natur og miljø, skriver direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup. 

Af Karen Hækkerup 
Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer

Frem mod sidste folketingsvalg gjorde Landbrug & Fødevarer det klart, at bedre rammevilkår er en forudsætning for, at fødevareklyngen kan være med til at skabe endnu mere vækst og udvikling i hele landet. 

Vi stod på det tidspunkt i en situation, hvor reguleringen af fødevareerhvervet forringede vores konkurrenceevne, og dermed var en decideret bremse for at udnytte det potentiale, som var - og fortsat er - til rådighed.

Reguleringen havde nået et niveau, hvor proteinindholdet i det korn, vi kunne dyrke på marken, var af så dårlig kvalitet, at de i udlandet frabad sig de danske kornprodukter.

Derfor var glæden også stor, da de borgerlige partier gjorde det klart, at endte de med magten, som de havde agt, ville en 16-punktsplan blive gennemført.

En plan, som skulle sikre en mere moderne og intelligent regulering, der på en og samme tid kunne sikre, at potentialet i fødevareklyngen kunne indfries uden at gå på kompromis med natur og miljø.

Her to år efter er vi glade for at konstatere, at regeringen har leveret. Planen er realiseret, og selvom vi altid kunne ønske os mere, så er vi ret godt tilfredse med resultatet.

Miljø og natur i fokus 
Desuden kan vi nu sige, at de, der talte om, at en borgerlig regering ville være ensbetydende med, at det ville være slut med al anstændighed og omsorg for natur og miljø, har taget fejl.

Vi er ikke gået fra et utopisk miljømæssigt himmerige til naturens død. Vi har endnu ikke været nødsaget til at udskifte rindende klart postevand fra hanen med flaskevand fra supermarkedet. Og vi har heller ikke set dyrelivet flygte over landets grænser.

Så når Ella Maria Bisschop-Larsen (DN) i torsdagens indlæg i Altinget skriver, at der har været tale om ”et sandt stormløb mod hele det grønne område,” så bygger det på en falsk præmis om, at vækst og natur er hinandens modsætninger.

Vækst og hensyn til natur og miljø kan sagtens gå hånd i hånd. Det har vi i al beskedenhed bevist gennem flere årtier, hvor udledningerne er reduceret, samtidig med at vi har produceret mere.

Senest har vi set, at landbruget selvfølgelig har taget ansvar og leveret på de frivillige indsatskrav for efterafgrøder, der fulgte med i forbindelse med, at vi fik lov til at gøde mere. Og de, som havde travlt med at sige, at vi ikke ville levere – ja, dem har vi ikke hørt så meget til i den offentlige debat, nu hvor det viste sig, at vi tog ansvar. Det er ærgerligt – men de kan jo nå det endnu. 

På rette spor
Jeg vil gerne kvittere for, at regeringen har leveret det, de lovede. Og jeg vil gerne kvittere for, at statsministeren lagde Miljø- og Fødevareministerierne sammen. Det giver rigtig god mening at koble områderne sammen, fordi disse to områder skal netop samarbejde.

Vi har som land brug for et dygtigt ministerium, der på en og samme tid kan sørge for ordentlige rammevilkår til et erhverv, der står for en fjerdedel af dansk eksport, samtidig med at der tages hensyn til den natur og det drikkevand, som hver eneste af os sætter pris på.

Fødevareklyngen er i dag et langt bedre sted end for to år siden. Vi er ikke i mål, og der er stadig ting at tage fat i, hvis det fulde potentiale skal realiseres, men vi er på vej i den rigtige retning – både med erhvervet og med den danske natur. For som sagt, så kan tingene sagtens gå hånd i hånd.

Forrige artikel Thyrring: Vi skal turde lede i den offentlige sektor Thyrring: Vi skal turde lede i den offentlige sektor Næste artikel Departementschef: Miljøstyrelsen ændrer praksis efter beklagelige grundvands-fejl Departementschef: Miljøstyrelsen ændrer praksis efter beklagelige grundvands-fejl
 • Anmeld

  Størup / Naturbeskyttelse.dk

  Naturen betaler prisen for grisen!

  Hvis man ser på naturens tilstand, så er konsekvenserne en noget anden for naturen end den Karen Hækkerup forsøger at fremstille.

  I den seneste indberetning til EU var 39 % af arterne og 90 % af naturtyperne i ugunstig eller endda stærk ugunstig bevaringsstatus. I Novana-opgørelsen over naturtilstanden I habitatsdirektivets naturtyper, er tilstanden forringet for hovedparten af naturtyperne fra 2004 - 2015.

  Så mens landbrugets vækst i mængde og omsætning er tordnet i vejret gennem de seneste årtier, så er det gået lige så stejlt ned ad bakke for naturen.

  Så der er noget som tyder på, at naturen faktisk betaler prisen for væksten.

 • Anmeld

  Flemming Kruse · Naturelsker

  Naturen forsvinder

  Det er tilsyneladende tidens trend at tale imod bedre vidende. Karen Hækkerup siger at natur og landbrug trives side om side, men virkeligheden er, at ude i landbrugslandet er der stort set ikke længere natur. Agerhøns, harer, sommerfugle og vilde planter er fortrængt fra de stadig større dyrkningsfelter. Hver dag byder på eksempler på driftige landmænd der jævner naturen med jorden, i bogstaveligste forstand.

 • Anmeld

  Ella Maria Bisschop-Larsen · præsident i Danmarks Naturfredningsforening

  En stråmand og en blind vinkel

  Det er interessant, at Landbrug & Fødevarer føler sig kaldet til at svare på et indlæg fra DN om regeringens tilgang til natur og miljøbeskyttelse, hvor landbruget end ikke nævnes.

  Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup leverer i sit forsvar for regeringens politik ikke bare en blind vinkel, men også en stråmand.

  Stråmanden først: Karen Hækkerup tillægger mig en ”falsk præmis om, at vækst og natur er hinandens modsætninger.”

  Det er dog sådan, at jeg gerne ser sorte tal på bundlinjen både for landbruget, såvel som for naturen. Det indebærer, at landbruget skal fylde mindre, være giftfrit og være i langt bedre balance med natur og miljø, end tilfældet er i dag. Jeg ser således gerne endnu mere vækst i økologien.

  Så vidt stråmanden. Hækkerup skriver videre:” Vi er ikke gået fra et utopisk miljømæssigt himmerige til naturens død. Vi har endnu ikke været nødsaget til at udskifte rindende klart postevand fra hanen med flaskevand fra supermarkedet. Og vi har heller ikke set dyrelivet flygte over landets grænser.”

  Der må KH have en blind vinkel. Der eksisterer bunkevis af peer review forskning, der viser, at naturen i Danmark er under et stadigt større pres. Danske forskere kalder nu tilstanden for den danske natur ”alarmerende.”
  Og årsagen skal såmænd findes særligt et sted – nemlig hos landbruget. Således påpeger EU Kommissionen i en rapport, at landbruget er dansk miljøs akilleshæl. Sådan er det fordi, politikerne har gjort det muligt, hvilket mit oprindelige indlæg alene adresserede.

  Jeg vil hjertensgerne debattere, men altså helst ud fra den bedst tilgængelige viden. Kun på den måde finder vi de bedste løsninger til gavn for landbrug og natur.

 • Anmeld

  Frank Wille

  Hårrejsende fejlagtigt....

  Et er at vi i årevis er blevet påtvunget at skulle være vidne til landbrugets massive ødelæggelser af natur og miljø, men at vi så gang på gang skal have stukket sådanne tendentiøse postulater i næsen fra den side, ja det er beskæmmende. Hun tisser i vores suppe og siger, at det er for holde den varm for os.

Wermelin varsler forbud mod Roundup i private haver

Wermelin varsler forbud mod Roundup i private haver

UKRUDT: Private haveejere må droppe sprøjtemidler, når ukrudt skal bekæmpes i fremtiden, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. Meldingen bliver mødt med begejstring hos støttepartierne.