Horsens Kommune: Konvertering til fjernvarme gør os til herre i eget hus

DEBAT: I Horsens konverterer vi 10.000 huse fra naturgas til fjernvarme. Projektet er positivt for både miljøet og antallet af nye arbejdspladser. I takt med at vi får vores egen energiforsyning, bliver vi herre i eget hus, skriver Horsens borgmester Peter Sørensen (S).

Af Peter Sørensen (S)
Borgmester i Horsens Kommune

For nylig deltog jeg i en nærmest historisk begivenhed, da jeg fik lov at dreje på hanen, der leder fjernvarme ind i det første af cirka 10.000 huse i Horsens og omegn, som i de kommende år skal kobles på det eksisterende fjernvarmenet i Horsens.

Et drej på en hane, som samtidig markerede en miljømæssig milepæl i Horsens Kommunes historie.

Konverteringen fra naturgas til fjernvarme for cirka 10.000 huse i Horsens er sat i værk af Fjernvarme Horsens på baggrund af den strategiske energiplan, Horsens Byråd har vedtaget, og der er tale om et de største projekter af sin art i Danmark nogensinde.

Et projekt, der er mange tungtvejende argumenter for at gennemføre – eksempelvis er det et faktum, at naturgassen til opvarmning indenfor en årrække helt skal udfases.

Lastbiler på naturgas
I stedet skal naturgassen og eventuelt biogas bruges til blandt andet tung transport, så vi kan sænke vores meget store forbrug af diesel og gøre miljøet endnu bedre.

De store europæiske lastbilfabrikker kommer lige nu med nye modeller, som kan køre op til 1500 kilo meter på en tank gas, ligesom mange byer får gasdrevne bybusser. Derfor beholder vi naturgasnettet, som kan bruges til forsyning af transportsektoren.

Konverteringen til fjernvarme i nye dele af Horsens er et projekt, der på alle måder giver rigtig god mening.

Målsætning om CO2-reduktion
For det første taler vi om en enorm miljøgevinst, idet konverteringen fra naturgas til fjernvarme reducerer CO2-udslippet med 85 procent for en normal olie- eller naturgaskunde.

I Horsens Kommunes energiplan er det målsætningen at reducere vores samlede CO2-udledning med 20 pct. i 2020 i forhold til 2007.

Konverteringen af naturgas og olie til fjernvarme vil alene kunne give en reduktion i CO2-udledning på 180.000 tons frem til 2020 og 600.000 tons frem til 2030. Dermed er vi i stand til at forbedre vores CO2-regnskab betragteligt.

Stor gevinst for erhvervslivet
For det andet kan en udbygning af fjernvarmenettet blive en stor gevinst for vores erhvervsliv, idet der åbnes muligheder for at skabe nye samarbejdsformer og synergier.

Vores erhvervsliv producerer store mængder af overskudsvarme, og den varme, som eksempelvis køle- og ventilationsanlæg samt alle andre varmeproducerende processer skaber, bør kunne tilføres fjernvarmesystemet og blive til værdifuld varme i boligerne.

Men lige nu står afgiftspolitikken i vejen for udnyttelse af overskudsvarmen, og det bør der snarest findes en langsigtet løsning på – inden det er for sent, og forsyningsselskaberne investerer i andre og mere økonomisk sikre teknologier.

Konvertering til fjernvarme skaber jobs
For det tredje skaber fjernvarmeudbygningen rigtig mange nye arbejdspladser til blandt andet udbygning af ledningsnettet.

Alene omkostningerne til anlægsarbejde er op mod 500 millioner kroner, og en tommelfingerregel er, at en investering på en million kroner skaber én ny arbejdsplads. Dertil kommer investeringerne inde i boligerne i de områder, der skal kobles på det udvidede fjernvarmenet.

Og endelig kommer investeringen på cirka 250 millioner kroner i et ekstra produktionsanlæg på kraftvarmeværket. Så der er er tale om både store investeringer og mange nye både midlertidige og varige arbejdspladser.

Hertil kommer nogle gevinster, som jeg også lægger stor vægt på, nemlig at fjernvarmeudvidelsen skaber grundlag for samarbejde både med andre forsyningsselskaber og med forskellige uddannelsesinstitutioner – eksempelvis VIA i Horsens, som blandt andet uddanner forsyningsingeniører.

Desuden giver udviklingen af varmeforsyningen mulighed for at lave forsknings- og udviklingsprojekter med energilagring og vedvarende energikilder som geotermi, solceller, solvarme, varmepumper med videre.

Sidst men ikke mindst betyder udvidelsen af fjernvarmenettet, at vi – borgerne i Horsens og omegn - bliver herrer i eget hus. Vi får vores egen energiforsyning, hvilket er en meget stor styrke.

Forrige artikel Steen Gade: Danmark er simpelthen for lille til planløshed Steen Gade: Danmark er simpelthen for lille til planløshed Næste artikel Frederikshavn: Vi var syv centimeter fra endnu en oversvømmelse Frederikshavn: Vi var syv centimeter fra endnu en oversvømmelse