LA: Ikke al jordforurening skal undersøges i fremtiden

DEBAT: Effektiviseringer og besparelser ved udlicitering skal skabe økonomisk råderum til de store generationsforureninger. Det betyder en streng prioritering i, hvilke jordforureninger der skal undersøges, skriver miljøordfører Carsten Bach (LA).

Af Carsten Bach (LA)
Miljøordfører

Lad det være sagt med det samme: Regionerne har langt hen ad vejen varetaget forvaltningen af jordforureningsområdet fornuftigt og fagligt kompetent.

Det skal imidlertid ikke forhindre os i at gøre tingene anderledes og bedre. Men forandringerne skal ske hurtigt, så indsatsen ikke går i stå, og de potentielle effektiviseringsgevinster damper af.

Effektiviseringer og besparelser ved udlicitering af flest mulige – herunder også administrative – myndighedsopgaver er jo netop dét, der skal skabe råderum til håndtering af først og fremmest de store såkaldte generationsforureninger.

Ikke alt skal undersøges
Hovedopgaven for den kommende nationale jordforureningsenhed bør nemlig være afværgeforanstaltninger og oprensning af de største og mest alvorlige forureninger ud fra en helt stringent risikovurdering og prioritering.

På den baggrund er det nuværende budget tilstrækkeligt til opgaven. Omvendt skal der også være et mindre fokus på undersøgelsesindsatsen, som i mange år har fyldt rigtig meget i først amterne og sidenhen i regionerne. Det er ikke alt, der fremover skal undersøges!

V1-kortlægningen som ”måske forurenet grund” kan helt uproblematisk forblive som en passiv anmærkning i tingbogen og først blive indledende undersøgt i tilfælde af ændring af arealanvendelsen til mere følsom anvendelse.

Slut med offentlig hjemtagning
Transformationen er nødvendig og kan ske helt uafhængigt af fremtiden for regionernes hovedopgave med af drive det danske sundhedssystem.

Derfor bør der allerede her og nu nedsættes en national styregruppe, der skal samle og ensrette den nye nationale jordforureningsindsats. Hele komplekset omkring udbud af opgaver skal samles, og der skal skabes bedre sammenhæng og ensartethed i form og praktik.

Omfanget af opgaver i udbud skal udvides til ikke kun at omhandle praktiske opgaver, afrapportering og risikovurdering. Den indledende myndighedsopgave i forhold til borgere og virksomheder, der allerede i nogen grad er placeret hos kommunerne, skal samles hos de eksisterende jordforureningsmedarbejdere i kommunerne.

Derudover skal den resterende proces varetages af eksterne rådgivere i samarbejde med Miljøstyrelsen med forbillede i for eksempel oliebranchens håndtering af jordforurening i dag.

Det skal være helt og aldeles slut med offentlig hjemtagning af delopgaver eller puljer, og regionernes medarbejderstab skal reduceres, startende med de praktisk udførende.

Derudover skal de mange fagligt udarbejdede erfaringsopsamlinger bringes meget mere i spil, så den kommende indsats fokuseres på det nødvendige og ikke på eksempelvis grundvandsundersøgelser ved forhenværende autoværksteder og olieudskillere, som igennem tiderne vel aldrig har vist sig at udgøre en reel risiko for vores grundvandskvalitet.

Forrige artikel KTC: Budgettet til jordforurening er KTC: Budgettet til jordforurening er "bekymrende lille" Næste artikel Niras om jordforurening: Centralisering er en trussel mod miljøet Niras om jordforurening: Centralisering er en trussel mod miljøet
 • Anmeld

  Anthony Barrett

  I samme skala som hvidvask af penge?

  Synspunktet er i "kassen" med "går den så går den løsninger".
  Meget karakteristisk for Liberal Arrogance.

 • Anmeld

  Dina Myrup Raabjerg · Kandidat til Europoarlamentet for Det Konaervative Folkeparti

  Hvor blev beregningerne af?

  Kære Carsten

  Dette herlige indlæg handler jo ikke om jordforureninger, men om udlicitering. Om økonomi og budgetter. Dog uden økonomens evne til at gøre brug af tal. Derved bliver postulatet om, at der er penge nok til generationsforureningerne og afværgeforstaltninger, når blot vi udliciterer... ja, skal vi ikke bare kalde det tyndt og floskel-agtigt.

  Indlægget kunne have handlet om jordforurening i relation til sundhed, eller om adgang til naturen, om kommunernes og lodsejernes mulighed for arealudnyttelse og vækst, eller om risikoen for gift i Badevand/havene og risiko i forhold til drikkevandsressourcer. Det kunne også bare have handlet om de mange husejere, der er stavnsbundet, fordi de enten ikke kan få undersøgt deres måske-forurenede jord - eller aldrig har udsigt til at få renset den jord, der allerede ER klassificeret som forurenet.

  Så kære Carsten. Ved du overhovedet hvor mange grunde, vi taler om? Eller har du adgang til beregninger, der viser, hvad det koster at rydde op efter generationsforretningerne? Og ved du egentlig, hvad EU direktiver påbyder Danmark på dette områder?

  Hvis jeg skal sige noget godt om dit indlæg. Så er det, at det er rart at opleve en, der toner rent flag. Din prioritering er klar. Det handler om effektivisering, og det handler om privatisering.


Wermelin varsler forbud mod Roundup i private haver

Wermelin varsler forbud mod Roundup i private haver

UKRUDT: Private haveejere må droppe sprøjtemidler, når ukrudt skal bekæmpes i fremtiden, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. Meldingen bliver mødt med begejstring hos støttepartierne.