Økologisk Landsforening: Forslag om natur- og klimakrav er årets højdepunkt

DEBAT: Økologisk Landsforening er tilfreds med de anbefalinger, som det økologiske erhvervsteam afleverede til miljøministeren i foråret, men foreningen har flere idéer til tiltag, der gavner både økologien og miljøet.

Af Per Kølster og Sybille Kyed
Henholdsvis formand og landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening

Naturtiltag som naturstriber, læhegn, randzoner og markskel med videre, som landmanden kan vælge imellem ud fra lokalitet, og minimumskrav til kulstofbindingen, som skal bremse klimaforandringerne, bør være obligatoriske i det økologiske landbrug.

Sådan lød to af de 25 anbefalinger, som det økologiske erhvervsteam afleverede til miljø- og fødevareministeren i foråret – og som er ét af højdepunkterne på miljøområdet i det snart forgangne år.

Økologisk Landsforening har i flere år arbejdet på at få indsat både en natur- og klimagaranti i det økologiske regelsæt.

Det er derfor glædeligt, at netop dette indgik i det samlede erhvervsteams anbefalinger til ministeriet.

Nu venter vi bare utålmodigt på, at ministeren handler på erhvervsteamets anbefalinger om dette og de andre anbefalinger, der skal fremme økologi og styrke økologiens bidrag til fælles samfundsgoder.

For uanset hvilken vision, vi har for fremtidens landbrug, så har landbruget – og også det økologiske – en opgave i at tage vores del af ansvaret for at reducere Danmarks udslip af klimagasser.

Landbrug skal være klimaeffektivt
Landmænd med deres familier og livsgrundlag vil stå forrest, når konsekvenserne af et ændret klima skal uddeles.

Det påvirker dem og vores fødevareudbud. Det bør derfor være hævet over enhver tvivl, at vi skal tage stilling til, hvordan vi sikrer et klimavenligt landbrug.

Dansk landbrug skal være klimaeffektivt for derigennem at bidrage mindst muligt til klimaudfordringen, men vi skal gøre det ved at fokusere på systemet.

Vi skal ikke se snævert på effektivitet per produceret enhed, da det vil have andre omkostninger.

Det er det, økologien gør, når de økologiske landmænd har valgt en anderledes dyrkningspraksis.

En dyrkningspraksis, hvor vi lægger kulstof i jorden, hvor vi vil genskabe et reelt næringsstofkredsløb frem for at gødske med kunstgødning, der er baseret på en energikrævende fremstillingsproces, og hvor vi arbejder hen imod en anden sammensætning af landbruget med langt færre husdyr.

Målt på klimaperformance per produceret enhed, så har økologien inden for visse produktioner en udfordring, men det kan og må ikke være et mål at fastholde den vestlige kødorienterede madkultur og udbrede den til andre verdensdele.

Vi er tvunget til at skulle orientere os mod en grønnere kost. Den sunde tallerken og det klimavenlige landbrug er hinandens spejlbillede. Og økologien leverer allerede godt på den dagsorden.

Storforbrugere af økologiske fødevarer har en dokumenteret mere grøn tallerken.

Vi kan gøre endnu mere
Når det så er sagt, så er der meget mere, vi kan gøre for klimaet. Og hvad endnu mere interessant er, at bliver det gjort rigtigt, er der et nøje sammenfald mellem natur- og klimatiltag.

De tiltag, der kan styrke landbrugets naturbidrag, de gavner også klimaet. Vi skal fremover snakke langt mere om, at klimaet og biologien er hinandens medspillere.

Vi skal tage biologien og dens mangfoldighed alvorligt. Det starter med jorden, dens liv og dens frugtbarhed.

Vi skal tænke i, hvordan mikrobiologien, planterne, insekterne og det øvrige dyreliv og de landskabelige elementer spiller med på livets og klimaets pluskonto.

Landbruget skal i stigende grad bidrage til landskabet, dets liv og mangfoldighed. Det er vores fremtidsforsikring – også i forhold til klimaet.

Når jeg rejser rundt og oplever økologiske kollegaer i vores nabolande, ser jeg mange eksempler på, at vi kan tage nogle endda meget store ryk, hvor vi med bæredygtighedens fokus på klima og natur ovenikøbet kan fremme vores produktion og produktivitet.

Heldigvis er udviklingen kun lige begyndt. Det tog få årtier at erstatte biologien med kemi, nu skal vi videre med biologiens naturlighed som det næste.

Og økologien vil helt sikkert levere. Med det i hånden vil vi arbejde videre både politisk og i egne rækker for at løfte økologien ind i næste generation.

Forrige artikel Aktører: Der er behov for en ny jordreform Aktører: Der er behov for en ny jordreform Næste artikel Dansk Erhverv: Øget plastforurening kalder på handling nu Dansk Erhverv: Øget plastforurening kalder på handling nu