Debat

S: Vi mangler klare regler for kystsikring

DEBAT: Danmark trænger til en ny kystsikringspolitik med klare regler for, hvem der har ansvaret for hvad, skriver Bjarne Laustsen (S).

Foto: Thit Andersen/Altinget.dk
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Bjarne Laustsen (S)
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget

De seneste år har klimaforandringerne med de store storme og oversvømmelser rejst en fornyet diskussion om, hvorvidt den nuværende kystsikringspolitik er god nok.

Svaret er beklageligvis et nej, ikke mindst fordi de tidligere ”100 års-begivenheder” nu kan ventes hvert femte år. Det er et faktum, at havet tager mere, end det giver, og derfor synes jeg, der er behov for, at staten nu tager førertrøjen på og sætter sig i spidsen for en koordineret indsats.

Havet har ædt sig grådigt ind især i for eksempel den jyske vestkyst, hvor stribevis af huse er blevet havets bytte. Kystdirektoratet har først og fremmest sat deres lid til sandfodring, men det har vist sig at være totalt utilstrækkeligt.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til debat@altinget.dk

Kystsikring er højaktuelt
I forbindelse med sidste folketingsvalg lovede jeg, at vi skulle have sat en samlet kystsikring på dagsordenen. Efter nytårsstormene 2016/2017 er det mere aktuelt end før. Miljøudvalget har været på inspektionstur til Hjørring og Nordsjælland og har besøgt de hårdest ramte problemområder, og vi har gennemført en høring i udvalget. 

Hensigten skal naturligvis være at stoppe kysternes erodering og bevare borgernes værdier i form af huse og grunde, men jeg mener også, at det vil være nødvendigt at lave en række forsøg af, hvad der virker bedst og er mest økonomisk overkommeligt.

Man har aldrig forholdt sig til en samlet kystsikringspolitik, og det er således den, jeg efterlyser. 

Bjarne Laustsen (S), Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget

Kort og godt skal vi søge svar på følgende: Skal vi lave hård kystsikring, hvordan skal det udføres og naturligvis ikke mindst: Hvem skal betale regningen? Det vil her være mest korrekt at forestille sig en fordeling mellem stat, kommuner og lodsejerne, hvor det i dag primært af historiske årsager er kommuner og lodsejerne, der har haft det store økonomiske ansvar.

Forældet politik på området
Nu er den danske kystsikringspolitik historisk betinget og går tilbage til dengang, da Limfjorden brød igennem ved Thyborøn i 1825 og gav os fjorden, som den ser ud i dag. Man har aldrig forholdt sig til en samlet kystsikringspolitik, og det er således den, jeg efterlyser.

Der vil være en række relevante spørgsmål om at lave den ”hårde” kystsikring, og hvorledes den skal vedligeholdes. I forlængelse heraf skal vi insistere på en sammenhængende kystsikringspolitik, ellers bliver problemerne bare skubbet videre til naboerne som læsideerosion. 

Vi må frem til, at Kystdirektoratet deltager proaktivt i processen. I stedet for at sidde og behandle ansøgninger – og ofte sige nej – så vil det være fornuftigt med at få direktoratet ind al den stund, at det er er dem, der burde vide mest om, hvordan vi bedst sikrer de danske kyster. 

I det hele taget sejler det, hvem der har ansvaret for kystsikringen, og hvem der er dækket af forsikringen. Ser man på Nordjylland, er der en lang række historisk betingede skævheder, som for eksempel at staten bruger ca. 100 mio. kr. på at sandfodre den jyske kyststrækning op til Limfjorden, mens statens bidrag nord for Limfjorden til gengæld er yderst beskedent. Det skal der rettes op på. Og det vil også være rimeligt at gøre samtlige husejere i hele landet ens stillet vedrørende stormflod og oversvømmelse. Det bør Folketinget bakke op om.

§ 20-spørgsmål til miljøministeren
Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste at standse erosionen af de danske kyster, dvs. hvad det vil koste at kystsikre alle de steder, der er udpeget af kystanalysen fra september 2016 som risikoområder?

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste at oversvømmelsessikre de ti områder, hvor der som angivet i kystanalysen er risiko for oversvømmelser?

Hvor meget skal stormflodsbidraget forhøjes med for at give samtlige lodsejere den samme mulighed for erstatning på deres ejendom, således at alle lodsejere bliver ligestillet i forhold til at modtage godtgørelser fra Stormrådet?

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bjarne Laustsen

MF (S), formand for Beskæftigelsesudvalget
maskinarbejder (Norden, FLS)