3F: Fri bevægelighed skal også være fair bevægelighed

DEBAT: En social protokol i EU og en styrket myndighedsindsats i Danmark kan være med til at sikre lønmodtagerne lige løn for lige arbejde. Nu mangler vi bare opbakning fra Venstre og Dansk Folkeparti, skriver 3F.

Af Tina Christensen og Henning Overgaard
Hhv. næstformand og forbundssekretær i 3F

Elendige arbejdsvilkår. Til en ussel løn. Det er desværre ofte bagsiden af den europæiske drøm om arbejdskraftens fri bevægelighed.

Intentionerne er jo ellers gode nok: Frit at kunne rejse og arbejde i EU. Til dér, hvor man vil, til dér, hvor der er brug for en.

Men virkeligheden er bare ofte en anden. Vi oplever alt for mange tilfælde af, at skruppelløse arbejdsgivere udnytter og underbetaler lønmodtagere, der falder i kløerne på dem. De er fuldstændig ligeglade med, hvad de ansatte udsættes for af farlige situationer i løbet af arbejdsdagen. Hyrer dem og fyrer dem, uden at de har skyggen af rettigheder.   

Borgerlig logik
I fagbevægelsen har vi kæmpet en stædig kamp mod social dumping i mange år. Fordi det er vores pligt at værne om et velfungerende arbejdsmarked, styret af arbejdsgivere og arbejdstagere i den danske models fællesskab. Og fordi snyd med løn, moms og skat både betyder, at useriøse firmaer kan udkonkurrere de seriøse for at få opgaverne, og at det danske samfund går glip af meget store indtægter.

Den borgerlige regerings svar har hidtil været at sætte bevillingerne til kontrollen ned. Vi har svært ved at se logikken i det.  

Skattekontrollen med især udenlandske firmaer er nemlig en meget god forretning for samfundet. Alene siden 2015 er der kommet 547 millioner kroner i statskassen. Det er da logik for perlehøns, at vi naturligvis skal fortsætte den indsats. At sikre en effektiv kontrolindsats af social dumping, og de nødvendige midler hertil, er afgørende for at få bugt med de brodne kar i Danmark.

Et andet vigtigt skridt for at styrke en fælles europæisk løsning er EU’s sociale protokol.

Den sociale protokol vil sikre, at lønmodtagerens sociale rettigheder ikke undermineres af de økonomiske interesser. Og den er netop kittet, som kan sikre en større social sammenhængskraft i EU. Det er den sikkerhed, der er omdrejningspunktet for den europæiske befolknings tro på – eller mistro til - EU-projektet. Det er også læren fra Brexit.

Hvis vi får en social protokol i EU og en styrket myndighedsindsats i Danmark, er vi nået et langt stykke i forhold til at sikre lige løn for lige arbejde på samme arbejdssted.

3F i Bruxelles
Men vores ønskeliste med bedre håndtag til at forhindre social dumping, respekt for den danske model og bedre vilkår for 3F’erne er fortsat lang.

Medlemmerne har bedt os tage udfordringerne fra EU alvorligt, så vi er der, hvor lovgivning og tanker fødes. Derfor etablerer 3F nu et EU-kontor i Bruxelles, så vi kan kæmpe vores medlemmers sag helt tæt på der, hvor beslutningerne bliver truffet.  

Flere europæiske lønmodtagere oplever nemlig i disse år et pres på deres lønninger og arbejdsvilkår. Et ræs mod bunden for den arbejdskraft, der bevæger sig rundt i EU. Det skaber en enorm frustration. Og det skaber ulighed.

Derfor er vi i 3F vældig tilfredse med Socialdemokratiets udmelding om, at den frie bevægelighed også bør være en fair bevægelighed. At en egentlig social protokol kan være vejen frem. En social protokol, som understøtter og legitimerer fagbevægelsens kamp mod social dumping og støtter op om fagbevægelsens ret til at kæmpe for lige vilkår for alle.

Et bedre EU
Vi noterer dog også, at højre side af Folketingssalen er noget mere valne i deres holdning til samme. Her træder man vande og mumler noget om, at en social protokol nok kan komme til at betyde ”mere EU”. Og det vil man ikke have.

Sikke noget sludder. Vi skal da bruge alle tænkelige midler mod useriøse virksomheder, der udkonkurrer dem, som opfører sig ordentligt. Det giver ikke mere EU, men et bedre EU.

Et EU, hvor der ikke kun er plads til virksomhederne, men også til lønmodtagerne. Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet står skulder ved skulder med Socialdemokratiet i kampen for en social protokol og mod social dumping. Nu mangler vi bare, at Venstre og Dansk Folkeparti melder sig ind i kampen.

Hvad venter de på? Det burde da være en oplagt mulighed for Dansk Folkeparti at vise sin støtte til den danske model i en tid, hvor de ynder at kalde sig selv for et arbejderparti. Og det ville klæde en regering, der konstant slår sig op på at ville erhvervslivet det bedste, at sætte alle sejl til for at beskytte samme erhvervsliv mod uretfærdig og urimelig konkurrence.

I 3F mener vi, at vi har brug for løsninger: At myndighedernes indsats mod social dumping skal gøres permanent og reguleres i takt med udviklingen i udenlandsk arbejdskraft; at vi skal have en social protokol i EU, der kan sikre at de sociale og kollektive rettigheder ligestilles med de økonomiske. Nu skal det være lønmodtagernes tur i Danmark og i resten af EU.

Virksomhederne skal beskyttes mod unfair konkurrence, og vi skal have simpelthen have ordentlige forhold på det danske arbejdsmarked.

Fri bevægelighed skal nemlig også være fair bevægelighed. Det vinder vi på. Alle sammen.

Forrige artikel 3F: Vi har brug for en regering, hvis horisont rækker videre end Hellerup Havn 3F: Vi har brug for en regering, hvis horisont rækker videre end Hellerup Havn Næste artikel Forskere: Akademias interne magtinteresser spænder ben for vigtig viden om dagtilbud Forskere: Akademias interne magtinteresser spænder ben for vigtig viden om dagtilbud