Ældre Sagen: Ny finanslov skal afvæbne mange års nedskæringer for ældre

DEBAT: Selvom der er tilføjet værdigheds- og ældremilliarder til finansloven, fører den demografiske udvikling til, at der er færre penge per ældre end før. Det skal ændres nu, mener Ældre Sagens direktør.

Af Bjarne Hastrup
Direktør, Ældre Sagen

Ældreplejen er hårdt udfordret, og de sidste par år har de røde advarselslamper blinket. Vi har været vidne til foruroligende historier, der ingen steder hører hjemme i et velfærdssamfund.

Einar på 92 år. Næsten blind og dårligt gående. Han kunne ikke komme på plejehjem.

Det ældre ægtepar Preben og Margit. Slås med henholdsvis hjerteflimmer og knogleskørhed. De kunne ikke få hjemmehjælp.

Der ligger en stor opgave forude for politikerne i at sikre alle en værdig alderdom. De akutte problemer skal løses, men vi skal også kigge fremad, for i de kommende år bliver vi flere ældre.

Her i august kigges der fremad mod det kommende politiske år, når de politiske partier holder sommergruppemøder.

Har Einar, Preben og Margit siddet og fuldt med i pressemøderne, er de næppe blevet forsikret om, at de står øverst på huskelisten hos politikerne. Hvem på Christiansborg har visioner på ældreområdet?

For selvom Einar – endelig – fik en plejehjemsplads, er der mange flere i lignende situationer, der savner basal pleje og omsorg.

De venter andægtigt på, at det samfund, som de har bidraget til, selvfølgelig støtter dem, når de har brug for det.

73.000 får ikke den rette hjemmehjælp
Desværre svigtes 73.000 svækkede ældre i alderen 67 til 97 år og får ikke den hjemmehjælp, som de har behov for. Der er sparet millioner af hjemmehjælpstimer væk, mens der er kommet flere ældre.

Det giver ingen mening.

Mange kan heller ikke komme på plejehjem og er efterladt i eget hjem i en uoverskuelig situation, fordi der mangler et utal af plejehjemspladser.

På den baggrund er der nok at tage fat på. Især når man ser, hvilke besparelser direktionsgangene i kommunerne endnu en gang slynger om sig i budgetkatalogerne.

Flere kommuner har igen i år sparekniven for struben, når der lægges op til at undvære pårørendevejlederen, halvere aktivitetsmidlerne og tilbyde mindre rengøring og færre varme måltider.

Ældreplejen skal genopfindes
Christiansborg må og skal samle handsken op.

Nedslagtningen af kommunal ældrepleje skal standses, og genopretningen af værdighed i ældreplejen skal starte nu. Det gælder på finansloven, og det gælder de pågående forhandlinger mellem stat og kommune.

Men der er også brug for mere end disse aftaler nu og her. Der er brug for, at vi genopfinder hele ældreplejen.

En new deal, der sikrer hjælp, frihed og rettigheder til plejehjemsbeboere og hjemmehjælpsmodtagere.

Det bør være sådan, at alle os, der har arbejdet – endda er blevet længere på arbejdsmarkedet – og bidraget til samfundet, kan se frem til en værdig pleje og omsorg, hvis vi får brug for det.

Vi skal under ingen omstændigheder acceptere forringelser af hjælpen til svækkede ældre.

Finanslov skal afvæbne nedskæringer
Vi er glade for, at regeringen har lovet at finde midler til kommunernes serviceramme, der dækker det såkaldte demografiske træk. Det lover bedring.

Men det efterlader os med spørgsmålet om, hvordan vi sørger for, at midlerne til en ekstra ældre med behov for pleje rent faktisk af kommunerne bruges til at finansiere en social- og sundhedsmedhjælper og ikke dækker en udgiftspost et andet sted?

Og under alle omstændigheder betyder mange års nedskæringer, at der også er behov for andet end bare at beholde status quo som det at dække det demografiske træk. At der lægges ovenpå.

Det er der plads til i dansk økonomi. Vi har som samfund råd til en finanslov, der afvæbner mange års nedskæringer. Jovist er der kommet ældremilliard og værdighedsmilliard, men beløbet brugt per ældre er ikke steget.

Tværtimod er det faldet meget markant.

Hjælpen til svækkede ældre og den store diskussion om fremtidens ældrepleje skal bringes på banen frem mod og efter Folketingets åbning. Det er på tide at være ældreambitiøse.

For alle er vi vel enige om, at ældre fortjener en værdig alderdom, når man er svækket og har brug for hjælp fra fællesskabet? Lad os nu få sikret det i mange år frem.

Forrige artikel Regioner og kommuner: Giv os en ny model for de 150 særlige pladser Regioner og kommuner: Giv os en ny model for de 150 særlige pladser Næste artikel Formænd: Saml behandling af misbrug og psykisk sygdom ét sted Formænd: Saml behandling af misbrug og psykisk sygdom ét sted
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.