Carl Valentin: Det kan ikke betale sig at hjælpe de gamle

KLUMME: I et civiliseret samfund kan røde tal alene ikke være afgørende for, om vi f.eks. hjælper psykisk syge eller de ældre, skriver Carl Valentin.

Mange store politiske diskussioner tages i disse år. Skal vi bruge flere eller færre penge på uddannelse? Skal vi hjælpe flere eller færre flygtninge? Skal vi styrke velfærden eller skære i den?

Emnerne er mange og meget forskellige. Men de har én ting til fælles, som de efterhånden deler med alle andre politikemner i dette land. Når snakken falder på dem, er et af de første spørgsmål, der stilles, altid: Kan det betale sig? For kan det overhovedet betale sig at give de studerende SU – eller at opretholde muligheden for at tage to uddannelser? Kan det betale sig at tage imod kvoteflygtninge? Og kan det betale sig at investere i vores velfærd?

De seneste år har jeg særligt mødt spørgsmålet, når jeg har foreslået, at psykologhjælp skal gøres gratis for unge. Og bare for at starte med at svare på spørgsmålet; kan det betale sig? Ja, det tror jeg så afgjort, at det kan, for sætter man tidligt ind og hjælper de unge, der er i vanskeligheder, kan vi spare samfundet for store udgifter i fremtiden.

Eksempelvis mindsker tidlig psykologhjælp risikoen for, at sygdommene udvikler sig og dermed kræver mere behandling, og får man hjælp, vil risikoen for, at man bliver arbejdsløs eller dropper ud af sin uddannelse, også blive mindre. I øvrigt har en undersøgelse, Bedre Psykiatri har fået lavet, vist, at for hver gang, samfundet bruger 10 kroner på gratis psykologhjælp til pårørende til psykiske syge, får vi 28 kroner igen.

Men spørgsmålet er egentlig ikke så væsentligt. For hvis det nu skulle vise sig, at forskningen tager fejl, og at det faktisk vil give røde tal i statens store regnskab, så holder jeg jo ikke op med at mene, at vi skal hjælpe mennesker, der bliver ramt af en psykisk sygdom.

Lad mig give et eksempel på noget, der i hvert fald med sikkerhed ikke kan betale sig: Det kan ikke betale sig at hjælpe de gamle. Det lyder hårdt, men det er altså et faktum. For når Gertrud når en alder, hvor hun ikke længere selv kan vaske sig, tage tøj på eller købe ind, så kommer hun aldrig til at bidrage til samfundet igen. I hvert fald ikke, hvis ens definition af at ’bidrage’ er en kold og samfundsøkonomisk version, der dækker over, hvorvidt man som individ er med til at øge det danske bruttonationalprodukt.

Men vi hjælper hende jo som samfund alligevel. Hvorfor? Fordi vi finder det moralsk rigtigt at hjælpe mennesker, der har brug for det, og fordi de fleste af os heldigvis mener, at kravet om en anstændig alderdom er retfærdigt. Om det så rent økonomisk kan betale sig, er sådan set underordnet.

Som min kammerat Mikkel sagde til mig forleden: ”Det er jo for fanden ikke en forretning, vi driver, det er et land!”, og jeg kunne ikke have sagt det bedre selv.

Se mere: Vil have opgør med billig ældrepleje

Markedslogikken har ikke bare sneget sig ind i den politiske debat – den er blevet altomklamrende og overskygger for de mange vigtige moralske, etiske og politiske dilemmaer, vi kan og bør diskutere i et demokrati.

Jeg ville jo som socialist elske at give kapitalismen og højrefløjen skylden for det hele, men vi er på venstrefløjen også nødt til at se indad og stoppe med at gøre mennesket til statens redskab til at opnå en økonomisk gevinst.

Selvfølgelig kan det i visse situationer være fornuftigt at fremhæve de økonomiske fordele ved eksempelvis at investere i uddannelse, redde klimaet eller gøre psykologhjælp gratis, men det må aldrig blive det primære argument.

For det første fordi folk vil være langt mere tilbøjelige til at vende vores politik ryggen i de tilfælde, hvor den ud fra en markedslogik ikke kan betale sig, hvis de aldrig er blevet overbevist om, at vores politik er rigtig, fordi den er solidarisk, men blot har købt idéen om, at den ud fra en økonomisk logik er fornuftig.

Læs mere: Regeringen vil se privatisering af ældrepleje efter i sømmene

Derudover fordi det er de færreste mennesker, der bliver indignerede og engagerede i politik ud fra værdineutral konkurrencestatsargumentation.

Da jeg som 14-årig blev aktiv i SF Ungdom og svingede de røde faner, og når jeg de seneste år har brugt et utal af timer på at kæmpe for ligebehandling af fysiske og psykiske sygdomme, så er det jo ikke, fordi jeg brænder for at øge det danske BNP gennem statsfinansiering af psykologhjælp.

Det er, fordi jeg grundlæggende synes, det er uretfærdigt, at brækker man benet, så får man hjælp, men knækker sjælen, så står man alene. Jeg brænder for at hjælpe de mennesker, der er så uheldige at være blevet ramt af en psykisk lidelse – uanset om det kan betale sig eller ej.

Hvis vi som venstrefløj vil vinde diskussionen om, hvor vores samfund skal hen, må vi tage den på egne præmisser og stoppe med at bidrage til, at vores land i stigende grad drives som en virksomhed. For meget af vores politik kan muligvis ikke betale sig ud fra en markedslogik, men den gør verden til et bedre sted at være.

......

Carl Valentin studerer samfundsfag og retorik på Københavns Universitet. Valentin er tidligere skribent på netmediet Modkraft.dk, og han betegner sig selv som en debatlysten socialist. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Henrik Dahl: Den sociale arv som ideologisk afledningsmanøvre Henrik Dahl: Den sociale arv som ideologisk afledningsmanøvre Næste artikel Jens Chr. Grøndahl: Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen? Jens Chr. Grøndahl: Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen?
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Brugsværdi istedet for bytteværdi

  Vi skal knække det kapitalistiske systems værdibegreb i al dets fremmedgørende meningsløshed. Systemet er bygget op med penge som primære mål . Alt sættes igang og produceres for at skabe profit, derfor ser vi den ultimative meningsløshed i at vi diskutere om det kan betale sig at redde vores eksistensgrundlag naturen fra menneskeskabte klimaforandringer. Der var ingen diskussion dengang vores pengesystem nedsmeltede under sidste finanskrise, da blev der pumpet billioner af kroner ud for at redde et system alle vidste ville fejle igen . Vi skal vende værdikæden på hovedet og betragte brugsværdi og skabelsen af værdige samfundsforhold som vores primære mål hvortil penge bare er et nyttigt redskab til at gøre udvekslingen af varer og tjenester med en reel brugsværdi mere enkel.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Ansvar for hinanden eller økonomien.

  Et samfund betyder ET FÆLLESSKAB, simpelt og menneskeligt, for VI er alle afhængige af hinanden uanset økonomi.
  De rigeste var ikke rige ,hvis ikke vi FÆLLES skabte eller gav dem mulighederne til rigdom.
  Mens fattigdom som påstås, BARE ikke er accepteret , men som også er en fælles skabelse og byrde,som vi sammen skaber mulighed for ,at der findes fattigdom, ved at fortsætte med det økonomiske samfund økonomiske styringer .... MEN kun for økonomien til de få NETOP på de manges bekostninger.
  Samtidigt med at vi efterhånden er tvunget ind i, at alt SKAL gøres op økonomisk,endda så langt ude, at vi ikke ser,eller rettere VIL SE OG FORSTÅ/OMTALE, hvad der skaber mulighederne for at undgå disse vilkår ,for dele af befolkningen uanset,al menneskeligt og forståeligt ved og med et fællesskab.
  Samt at forebyggelse,altså arbejde samt samarbejde og forebyggelse for at undgå disse muligheder,som reelt er langt mere økonomisk ,fordelagtigt for os alle,og især også på den lange bane.
  Og hvad er så det der skaber og kun benytter disse dumme løsninger for os alle som samfund/fællesskab,som et påstået oplyst samfund.
  ER det virkelig kun prestige og kunstige accepter,og syn på hinanden,som DYGTIG og IKKE deltagende i det og den forebyggende del af fællesskabet.
  Men med målet og med grådigheden SKAL og "betaler sig ",som belønningen for individet.

  Er vi virkelig så "dumme" trods vort høje PÅSTÅEDE uddannelsesniveau.

  Svaret er desværre ja.

  UDEN UNDTAGELSER er de rigeste (de berømte 10 % af os ) i så lille målestok ,at dette ikke er talmæssigt beregneligt,og helst samt bevidst HELT politisk udelukkes, i alt og alle de , såkaldte beregninger om og ang. "succesraten" i og af vort fællesskabs arbejds og indsatser resultater.

  UDBYTTET/OVERSKUDDET osv etc

  Men bla via FRIVILLIGE bidrag ,som OGSÅ er fradragsberettiget,mens samfundets /fællesskabets "succesrate" overhovedet ikke beregner disse.

  SOM IKKE ÈR langt bedre og rigtige samt langvarige succeser uden fælles indsatsen også af og fra de rigeste ,som dog kun er og forbliver, og er en dråbe i havet ,
  Som netop igen IKKE kan gavne alle,og netop derved ikke kan skabe stabiliteten i vore samfund,som efterhånden er " glemt " og helt udvisket,endda politisk bevidst af dette MISFOSTER.

  Som al "UROEN " beviser for os alle dagligt,men alligevel er det grådigheden der driver vore fælleskaber/samfund ,og gør det mere og mere i dag og desværre for fremtiden også.

  SOM Hvis ikke vi ER bevidste både politisk og som fælleskaber ,vil ændre disse forudsætningers/resultaters mål ,radikalt.

  Og det kan vi ,, netop fordi vi lever i demokratierne,og relt er den "magt" der kan skabe denne ændring af målsætningen for vort fællesskab,med den stadige udbygning som kaldes udvikling af "velfærden " nu for alle .

  Og ikke den afvikling som vi nu ser forme og skabes kun med et fåtal som "succesfulde på alles bekostninger ,undtaget dem selv som eks her illustre " sig med bla ,,,, at 8 personer "ejer" lige så megen "rigdom " som 3,5 MILLIARDER af klodens befolkning på ca 7 MILLIARDER mennesker har og besidder NU.

  Og de tiltag der stadig benyttes så ensidigt,at den ulighed STADIG kun øges kraftigere og kraftigere også i hastighed,og omvendt med fattiggørelsene ,af os alle både i Danmark, med flere fattige direkte på gader og stræder i vort såkaldte VELFÆRDSSAMFUND,og med den sindssyge fordeling ,af vore fælles indsatser, som eneste MÅLSÆTNING og belønning ,,STADIG og KUN til de få,, på de manges forarmninger..

  Er det dette vi som en oplyst befolkning ?? med demokratiske både forståelser og rettigheder ,ønsker vort fællesskab skal fortsætte med at udvikle sig til.

  Som en berømt kunstner satte ord på i sangen om et af vore nationale symboler ,med at vort samfund er blevet REFORMERET til dette " de 10 % RIGESTE PARADIS" .

 • Anmeld

  Regula Maltry · pens. lærer

  (Carl Valentin) hjælp til de ældre og psykisk svækkede

  Det er godt, at der er endelig nogen der skriver om den mere og mere 'industrialiserede verdensorden' også Danmark er grebet af. Alt skal kunne betale sig! Alt skal give pote, d.v.s. penge retur. Selvfølgeligt kan det betale sig at hjælpe de unge, både psykisk og i uddannelses-øjemed. Derfor skal vi satse økonomisk på uddannelse og videnskab mere end på krigs-legetøj.
  Men de ældre, skal vi hjælpe dem? Kan det give pote? Nej ! Det er selvfølgeligt velgørenhed!! Men, det er ingen der nævner, at de ældre en gang har været unge og bidraget både med deres arbejde og deres skat til at opbygge det samfund vi lever i nu. De har også betalt de unges uddannelse og til videnskabsmænd/kvinder og deres opfindelser, som vi lever godt af i dag. Derfor har de EN RET på at blive plejet godt, når de bliver alders-svækket, EN RET på en værdig alderdom, betalt af os i arbejde. Husk på, du bliver også gammel en dag !

 • Anmeld

  Jørgen Lehnemann Prenslev

  Jo, det kan betale sig at hjælpe de gamle


  Carl Valentin skriver: ”Det kan ikke betale sig at hjælpe de gamle”.

  Jeg så gerne, at pårørende kom mere på plejehjem, så de vidste besked med deres ældres liv. At de kunne lave aktiviteter sammen og skabe en god kontakt generationer imellem.
  Højest en tredjedel af de ældre på plejehjem har regelmæssig kontakt med pårørende, som så også påtager sig forskellige opgaver.

  Men så kommer altid den evige diskussion om, at de ikke har tid og/eller de bor langt væk.
  En stor part af de ældre har pårørende boende relativ tæt på, så for eksempel et ugentligt besøg godt kan lade sig gøre.

  De fleste yngre eller midaldrende kører gerne 50 - 100 kilometer for at se og opleve noget for en kort stund. Så hvorfor ikke benytte lejligheden til at besøge mor/far, bedstefar/bedstemor eller oldefar/oldemor?
  Jeg har erfaring for, at det i langt de fleste tilfælde kan lade sig gøre.

  Det er da påfaldende, at så længe bedstefar og bedstemor kan samle familien til hygge, servere god mad, passe børnebørnene og i øvrigt være back-up for de travle familier, så er de så vigtige.
  Men den dag sygdommen rammer og alderdommen svækker de ældre og de må på plejehjem, så fordufter interessen.

  Jeg kender så heldigvis eksempler på pårørende, som aldrig kunne drømme om at svigte.
  Det var dagplejemoderen, som bare skulle besøge sin mor hver dag. Det var politibetjenten, som mindst to gange om ugen på vej hjem fra arbejde skulle forbi sin gamle mor på plejehjemmet. Og de samme kunne aldrig drømme om for eksempel i julen at efterlade deres pårørende i fremmedes varetægt.

  Hvor kunne den yngre generation finde megen inspiration hos deres ældre pårørende, som har et lang livs erfaringer at øse af og fortælle om. At få fortalt forbindelsen til slægten ved at høre på den ældre generation. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra?

  Og så da også den sidegevinst at betale lidt tilbage for al den omsorg, de pårørende har fået gennem opvæksten fra den ældre.

  Mange yngre har endda skemalagt deres fritid. Hvorfor ikke sætte et besøg hos deres ældre pårørende ind i skemaet?
  Så til de yngre: Jo, Det kan betale sig at hjælpe de gamle. Endda for de yngres egen skyld.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Psykiske sygdomme er vanskeligere at dokumentere end brækkede ben

  Carl Valentin har fat i noget når han skriver: " vi er på venstrefløjen også nødt til at se indad og stoppe med at gøre mennesket til statens redskab til at opnå en økonomisk gevinst." Den opfattelse skal reserveres kommunisterne.

  Men når vi kommer til psykiske sygdomme og vil "kæmpe for ligebehandling af fysiske og psykiske sygdomme," er vi også nødt til at se på hvem der definerer psykiske sygdom, da det jo ikke på samme måde som et brækket ben lader sig diagnostisere præcist.

  Der er jo mange der ernærer sig rigtigt godt af at udstede diagnoser med adgang til de offentlige kasser. For ikke ret mange år siden var f.eks. de mange "bogstavsdiagnoser" til børn og unge ret ukendt, uden at skolerne af den grund havde problemer. Nu hvor en stadig større del af børn og unge får en sådan diagnose med dyre behandlinger, er problemerne tilsyneladende kun steget i takt med behandlingsantallet.

  Vi må desværre nok erkende, at der er en vis sammenhæng imellem hvor mange der nedsætter sig som behandlere og vil leve af det, og så den mængde diagnoser der udstedes. Behandlernes faglige foreninger er jo gode til at promovere sig på statistikker og såkaldte "nyere undersøgelser," der sjovt nok altid understøtter deres forretning. Og vel at mærke påstår, at det også vil hjælpe på BNP hvis de får mere statsbetaling til flere diagnoser.

  Og da politikere jo vil det bedste for både borgerene og BNP har behandlersystemet alt for let spil.

  Det er også en gammel erfaring, at enhver såkaldt "gratisbehandling" (betalt af andre) altid vil have en venteliste - uanset hvor mange ressourcer der så sættes af. Der er jo en grund til at tandlæger ikke har alenlange ventelister, medens ventelister på "gratisområdet" er normen.

  Der var engang en klog SF-formand for sygehusudvalget i Frederiksborg Amt. Hans erfaring var, at kun en brugerbetaling på 100 kroner for at komme ind i sundhedssystemet via praksiserende læge vil kunne udrydde ventelisterne og bringe systemet i balance. Ligesom i Sverige i øvrigt. Og det netop ud fra erfaringen: Hvad der er helt gratis - bliver altid misbrugt, og som SF-er brød han sig ikke om misbrug af fælles ejendom.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Gratis ydelser =skattefinanseret

  Næe den SF er var hverken social eller klog hvis det var hans løsning desværre.
  Han mangler to vitale årsager. samfundet
  Moral/forståelse og ønsket, viljen
  Om disse afgørende faktore i samfundet.
  Og her skal individet ikke påtage sig skylden alene, da det den manglende forståelse, uddannelse i hvordan et samfund fungere.
  Og de mangler er vi alle én del af, mangler, og med det mener jeg forældre, skole,og en del andre.
  Er dele af skylden, da vi alle intet kræver/forlanger som grundlæggende del af opvæksten om forståelsen af funktioner i vort fællesskab/samfund.

 • Anmeld

  Regula Maltry · pens. lærer

  Skatte-finanseret ydelse

  Hvis der virkeligt er bevis på, at så mange udnytter de gratis ydelser og at dét er grunden til de lange ventetider, så ville det måske alligevel være godt med en lille 'hund' per læge-besøg. Også Frankrig har den ordning og kører åbenbart godt med den.
  MEN, så skulle også de mange behandlere og coacher, der får offentlig understøttelse og påstår at kunne helbrede, have et offentligt certifikat af en uddannelse. Og så gøre behandlingen GRATIS.

 • Anmeld

  Villy Hove · Selvstændig

  Hvad kan betale sig

  Med de knappe ressourcer som er til rådighed i Kommunerne, og de steder hvor de først svinger sparekniven, er næsten altid på hjælpen til gamle mennesker og på børn. Hvis kommunerne sparede bare 10 % på Administrationen i de enkelte Kommuner, så ville det i de fleste tilfælde være nok til at man ikke behøvede at spare på de ældre.
  Sådan som mange ældre bliver behandlet på Plejehjemmene, så er det spørgsmålet om det var bedre at blive aflivet, jeg er selv 71 år og frygter at jeg nogensinde skulle blive anbragt på et Plejehjem, så hellere døden.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Grådighed og fælles,men slet ikke ikke fælleskab , ,,kan ikke samarbejde

  En foreslår at de ringeste stillede bare skal slippe en lille hundrede for et lægebesøg.

  En anden foreslår at administrationen begrænses via økonomien.

  Hvorfor vil ingen erkende det der er slået fast og er det, for os alle,det er det der har skabt vores velfærds samfund,som er ved at blive/være nedbrudt,når desperationen bliver så stor, for selv velorienterede og velmenende personer,og mennesker.
  At sådanne tiltag anbefales med lige store dele social og forståelse af hvor langt vort velfærdssamfund er drevet så desperat langt ,udaf grådighedens og egoismens doktriner, om at enhver er sig selv nærmest,og at den/de stærkeste overlever,men glemmer at få med ,at dette sker på alle andres knap så velstillede tilstande, og med at de og kun de skal forværres endnu mere,som disse forslag i al sin "sociale forståelse " og forsøg på rette disse tilstande for nuværende i vort samfund.

  Samtidigt som det vælter ind med OVERBEVISENDE kræfters , både forsøg og resultater af både grådighed og egoismen.

  Bare et eks på klodens forfald til grådighedens og egoismens "barmhjertighed " med en fordeling på at 8 personer ejer ? lige så megen værdi som 3,5 MILLIARDER, altså halvdelen af os på kloden ejer tilsammen som disse 8 personer også ejer tilsammen,det er fordelingsnøglen som herskerne her på kloden BENYTTER I MEGET STOR UDSTRÆKNING.

  Og som også foregår, selv i vor lille smørhul i DK .

  Hvor forslag om at spare har frembragt ,at vi hverdag på gader og stræder kan se resultaterne af disse besparelser, for KUN at fritage de rigeste 10 % af skatteyderne i Danmark .

  Kan OG BLIVER bliver endnu mere frigjorte ,for at betale til og for deres fritagelser,af den skat der hidtil har frembragt et land og i vort kære Danmark,som vi indtil senestes tider var misundt,på kloden .

  Som netop aldrig har eller villet ,eller derfor kunnet skabe dette samfund, grundet i at deres antal af grådige egoister, var så store, at de har bremset alt,der bare var og har været i nærheden af at skabe mulighederne for befolkningernes velfærd.

  Og med at udover skattely og anden svindel og bedrag,har svindlet sig til over 12 milliarder udbetalt af skatteydernes indbetalinger i Danmark.

  Og hvorfor mon dette har og er sket og stadigvæk foregår ,som med at skattely stadig er eksisterende og selvfølgerligt og bliver benyttet af og for de rigeste danskere fortsat.

  Simpel logik ,med at fyre offentlige stats kontrolløre af skatten vi alle SKULLE BETALE,men også med ledelsen i og af skattevæsenet i Danmark ALDRIG , bare viste modet og PLIGTEN til at protestere, eller bare oplyse om virkningerne af "besparelserne" ,

  NU var og stadigvæk er så langt ude ,at selv befolkningen på gulvet kunne/kan se og forstå, at en HK uddannet og enkelt individ sad med den sags behandling grundet i "besparelserne" som blev omformet BEVIDST politisk til et KÆMPE forbrug af de indbetalte skatteydermidler, fra og af samme grupperinger i det danske samfund , kun for og til de 10 % absolut rigeste.

  Og med spalteplads fra en af slagsen, der er flygtet til Schweiz, men bla grundet den fortrinsstilling han tidligere havde/besad i Danmark,nu sørme er så letsindig i al og med al sin rigdom som han netop ønsker at udstille sig med ,og med at han "sørme " bliver frarøvet et armbåndsur til en årsløns værdi brutto, eller mere for befolknings flertallet på gulvet med en værdi på 300.000 kr for et armbåndsur og kun fordi han har råd , og vil prale med hans rigdom,

  Jae så bliver han "sørme " berøvet på åben gade,mens han får al den plads både med sine udgydelser, om at han og ligestillede, skal "sørme " have bedre betingelser= med mindre betalinger af skat til vort fællesskabs /samfunds driftsudgifter,

  Så han kan købe endnu et armbåndsur til 300.000 kr eller endnu mere, og at VI alle skal betale mere

  KUN for HANS sikkerhed, for at kunne bevæge sig i vort samfund som han ikke bebor.

  Hvor er den sociale forståelse at bla. ved hans fiflerier m.m , har skabt forhold ,så vi har borgere, der enten vil forsøge at opnå bare lidt af hans rigdom, eller af den rene nød, begår disse røverier.

  Som disse egoer begår dagligt f døgnet rundt, mod vort samfund og fællesskab,og som sort blå politikere hjælper så meget som de overhovedet kan ,med at påstå at vi kan spare os ud af fattigdom,og udbredelsen af den .

  Men som dagligdagen trods alt modbeviser i al sin virkelighed, er den rene løgn og bevidste POLITISKE manipulering,med bla nægtelse af uddannelse osv for resten af samfundet og med særlige begunstigelser , igen af de rigeste,som en evig strøm af love fra borgens sort blå flertal MOD BORGERNE MED NORMALE INDKOMSTER,for sklet ikke at omtale den forarmning de udsætter alle vores større og større antal af udsatte grundet i REFORMERINGEN AF VORT SAMFUND BEVIDST POLITISK UDFØRT FRA ET FÆLLESSKABS REFORMERING, TIL ET TJENSTE SAMFUND FOR DE RIGESTE.

  Som vi havde forladt.

 • Anmeld

  Regula Maltry · pens. lærer

  Grådighed og industrialiseret tankegang

  Ja, retfærdig fordeling af de milliarder som 8 i landet ejer, det ville være det bedste.
  Men, hvem tror på, at de slipper dem (milliarderne) frivilligt ???!!! De er gemt i Panama !!!
  Var der nogen, der nævnte en revolution ?Jeg tror ikke jeg hørte det. Den skulle være global !
  Ville det hjælpe, bare i DK, med en anden regering ? Ændring af lovene ? Bedre kontrol med de store skattesnydere ?! Sådan som kapitalen i dag regerer hele verden, er det meget svært, måske umuligt. Og de få der tør gøre oprør mod denne verdensorden, bliver bekæmpet, misstænkeliggjort eller indenom overvundet af dem der har penge- og våbenmagten.
  Men kom med gode foreslag om løsningen af dette globale problem !!!