Susanne Philipson

Danner: Forebyg kærestevold og spar penge

13. november 2012 kl. 22:00
DEBAT: Både menneskeligt og økonomisk vil det koste samfundet dyrt, hvis kommunerne ikke prioriterer den særligt udsatte gruppe af unge, der udsættes for kærestevold, skriver Susanne Philipson, direktør i Danner.
| Flere

Af Susanne Philipson
Direktør i Danner

9500 piger og 5500 drenge mellem 16 og 24 år lever i en kæresterelation præget af fysisk vold. Til sammenligning er 26.000 kvinder og 9000 mænd udsat for vold i deres parforhold.

I Danner har vi 33 års erfaring med at hjælpe og rådgive voldsudsatte kvinder. En overvejende del af de kvinder, der bor på vores krisecenter, kan berette om kæresteforhold i deres unge år, der var præget af mere vold end kærlighed. Og vi ved, at volden er en spiral, der tager til og bliver sværere og sværere at stoppe og komme ud af.

Der er større sandsynlighed for at fortsætte i voldens spiral, hvis du har været udsat for vold i dine tidlige kæresteforhold. Og ikke nok med, at det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for både kvinderne selv og samfundet generelt, så kommer der en yderligere dimension, når kvinderne på et tidspunkt får børn. Volden får flere ofre, og de menneskelige og økonomiske konsekvenser kan mere end fordobles.
 
Derfor er det så uhyre vigtigt, at landets kommuner er deres ansvar bevidst. Det er et lovkrav, at alle kommuner i landet skal tilbyde en anonym rådgivning til borgerne. Men man kan komme til at gøre mere skade end gavn, hvis rådgiverne ikke er klædt ordentligt på til at rådgive specifikt om problemstillinger som vold i hjemmet – herunder kærestevold.

Derfor er vores håb, at man fra politisk side vil prioritere problemstillingen og tage den grueligt alvorligt. Det får vidtrækkende konsekvenser, hvis vi ignorerer den.
 
Mangel på henvisningsmuligheder
I Danner får vi mange henvendelser fra unge under 18 år på vores anonyme netrådgivning. Men som på landets øvrige krisecentre kan vi kun have kvinder boende, der er fyldt 18 år. Den dag, den unge officielt bliver voksen, træder en lang række tilbud i kraft, hvis man er voldsudsat.

Men er den unge under 18 år, er billedet mere mudret. Vi savner henvisningsmuligheder for unge under 18 år. Det samme hører vi fra vores samarbejdspartnere. Én formulerer det sådan:

”Jeg er konstant på overarbejde for at finde ud af, hvor jeg kan henvise voldsramte unge. Til et sted, hvor de bliver mødt med viden, så den unge kan få kvalificeret rådgivning og ikke først skal tale en række andre mulige problemstillinger igennem. Det er næsten umuligt at finde de steder. Så jeg mangler mange eksterne henvisningsmuligheder.”
 
Vi ønsker altså landsdækkende, kvalificerede rådgivninger, hvor de unge - både drenge og piger - kan komme i længerevarende rådgivningsforløb og få hjælp med at få brudt voldens spiral, så de kan gå et voksenliv i møde uden vold.

Der skal sidde professionelle fagfolk, der kan rådgive specifikt om vold og voldens konsekvenser. Fagfolk, der forstår voldens kompleksitet. Fagfolk, der ikke forfalder til spørgsmål som ”Hvorfor forlader du ikke bare din kæreste?”.

Indsatsen kræver opbakning i landets kommuner. Tager vi de økonomiske briller på, kan det ikke betale sig at lade være. Regningen på længere sigt bliver meget, meget dyrere.
 

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK