Danner: Ligestilling kræver et opgør mod kvindevold

 

Susanne Philipson Direktør, Danner

DEBAT: Der er stadig et stort antal kvinder, som udsættes for vold. Hvis vi skal sikre ligestilling, må vi derfor gøre det legitimt at gribe ind, når en kvinde blive krænket på baggrund af sit køn, skriver Susanne Philipson, direktør i Danner.

 

Af Susanne Philipson
Direktør i Danner

I Danmark bryster vi os af at have opnået en høj grad af ligestilling. Vi fortæller hinanden og omverdenen, at der ikke er meget tilbage at kæmpe for. Mænd og kvinder er ligestillede og ligeværdige og har de samme muligheder.

Men den selvopfattelse står i skærende kontrast til det skræmmende store antal kvinder, som er blevet myrdet af deres nuværende eller tidligere partner i år.

I gennemsnit er en kvinde blevet dræbt hver 14. dag. Samtidig er 29.000 danske kvinder hvert år udsat for fysisk partnervold. Det er tre gange så mange som antallet af mænd, der udsættes for partnervold.

Vold anset som maskulint
Vold i nære relationer har dermed en kønsmæssig slagside, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, og som kræver, at vi reagerer. Både som samfund og som individer. Vold mod kvinder er en krænkelse af kvinders grundlæggende rettigheder og har store personlige, økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser. Også derfor er vold mod kvinder ikke et personligt anliggende, men et samfundsanliggende.

Grundlæggende handler vold om magt og afmagt. Forskning viser, at strukturelle sammenhænge i vores samfund gør det legitimt for mænd at have en udadreagerende og voldsom adfærd, og at vold er et konstituerende element i opfattelsen af maskuliniteten.

Dermed ikke sagt, at alle mænd er latente voldsudøvere. Heldigvis er langt størstedelen af alle mænd ordentlige og respektfulde i deres kærlighed til kvinder.

Sprogbrug legitimerer vold
Desværre oplever vi en forråelse af sproget og en accept af, at kvinder kan omtales i respektløse og grænseoverstigende termer, og det skal tages dybt alvorligt. Der findes flere negativt kønnede ord om kvinder end om mænd, og skældsordene leder til disrespekt, når de bruges.

Ikke kun for den enkelte kvinde, men for kvindekønnet generelt. Voldelig sprogbrug og voldelig adfærd hænger sammen, og griber vi ikke ind over for voldeligt og nedladende sprogbrug, er vi med til at legitimere voldelig adfærd.

Det kan være rigtig svært at blande sig, hvis man oplever vold hos naboen eller i familien, eller hvis bedstevennen taler nedsættende til eller om sin kone. For selv om vi er kommet et stykke i forhold til at bryde tabuet om vold inden for hjemmets fire vægge, er der stadig langt igen.

Vi skal tage affære
Volden bliver desværre stadig ofte betragtet som et privat anliggende. Men hvis vi skal sikre ligestilling mellem mænd og kvinder, må vi gøre det legitimt at blande sig, og at vi skal gøre det sammen - alle køn.

Vi har brug for flere mandlige rollemodeller, der viser, at respekt er vejen frem, hvis vi skal opnå sand ligestilling og ligeværd mellem kønnene. Vi har brug for, at de blander sig, sætter grænser og tager ansvar, når de oplever andre mænd være voldelige og nedladende i sprog eller adfærd over for kvinder.

Så kære læser, uanset om du er mand eller kvinde, håber jeg, at du vil blande dig, næste gang du oplever en kvinde blive krænket på baggrund af sit køn. Uanset om det handler om nedladende sprogbrug eller om vold.

 

Forrige artikel Glem ikke de sindslidende og handicappede Næste artikel DF: Vi skal respektere kønsforskellene