Dansk Handicap Forbund: Ministerens tomme ord skal omsættes til handling

DEBAT: Forbundet har tidligere rost regeringen for deres ambitioner på handicapområdet. Men når konkrete løsninger udebliver, virker det blot som tomme ord og løfter, skriver Susanne Olsen fra Dansk Handicap Forbund.

Af Susanne Olsen
Landsformand i Dansk Handicap Forbund

4. november i Altinget siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), at der ikke er nogen snuptagsløsninger på handicapområdet – underforstået, at vi skal tage den med ro og ikke forvente os for meget her og nu.

Vi forstår godt Astrid Krag, og vi anerkender til fulde, at tingene skal gøres ordentligt, men der er brug for, at ministeren bliver langt mere konkret.

I Dansk Handicap Forbund har vi stået i forreste række med ros til regeringen for de gode intentioner i forståelsespapiret og løftet til kommuneøkonomien på handicapområdet.

Vores medlemmers situation er mange steder desperat, og derfor er det helt afgørende, at vi oplever en positiv omtale af området og også intentioner om at ville gøre det bedre.

Men efter ministerens indlæg i Altinget er vi simpelthen nødt til at skærpe retorikken.

Handicapområdet varetages af generalister
Astrid Krag peger på noget centralt, når hun problematiserer den afspecialisering, som fulgte i kølvandet på kommunalreformen i 2007.

Vi har nu mere end ti års praksis, som har vist, hvor store problemer reformen har været skyld i.

Helt enkelt kan man sige, at handicapområdet varetages af generalister, som skal finde løsninger for mange forskellige mennesker i mange forskellige situationer.

Det svarer lidt til at bede den praktiserende læge om at udføre alt fra frysning af fodvorter til komplicerede kirurgiske indgreb.

Når man så lægger oven i, at generalisterne i kommunerne er underlagt en benhård kommunal og meget kortsigtet økonomisk styring, så har vi en giftig cocktail, som kun fører i en retning – nemlig at mennesker med handicap ikke kan fungere på lige fod med andre borgere.

Og hvad værre er, så skaber forkerte løsninger yderligere skader for den enkelte, og det er en dårlig forretning for samfundet i det lange løb.

Økonomien skal ikke afgøre hjælpen
I Dansk Handicap Forbund tror vi ikke på forhastede løsninger som for eksempel bare at tage opgaverne fra kommunerne.

Vi vil have konkrete løsninger, som kombinerer et lokalt nærhedsprincip med stærke specialiserede vidensenheder baseret på langt større befolkningsgrundlag.

Og det skal være en forpligtelse at skabe løsninger i samarbejde med de specialiserede enheder.

Og så skal der selvfølgelig følge en finansiering med, så det ikke er den enkelte kommunes økonomi, som bestemmer, om borgeren skal have den ene løsning frem for den anden.

Det må aldrig blive økonomien, der afgør, om vi giver den rette hjælp til mennesker, som har behov for det.

Astrid Krag har ret i, at der selvfølgelig skal gøres et grundigt arbejde med at tegne en struktur, som er bæredygtig, og som for alvor kan løse dette problem.

Men Astrid Krag tager fejl, hvis hun ikke anerkender, at der er langt mere, som må og skal gøres – her og nu.

Ministeren skal være konkret
Derfor beder vi ministeren om at blive langt mere konkret.

For det første vil vi minde ministeren om, at vi har medlemmer, som er i livsfare, fordi man fra politisk hold stadig ikke har løst problemet med overvågning efter servicelovens § 95.

Den uløste situation betyder, at vi hver dag må hjælpe medlemmer, hvis hjælp skæres i småstykker, og man henviser til botilbud, som de facto ikke kan løse opgaven med overvågning.

Hvis ministeren mener, at hun vil flytte noget seriøst i forhold til handicapområdet, så er hun simpelthen nødt til at finde en løsning på dette problem i finanslovsforhandlingerne, som jo pågår netop nu.

De berørte familier kan ikke vente længere. 

Udebliver konkrete løsninger?
Herudover er vi også nødt til at udfordre ministeren på, hvornår en ny struktur for specialisering kan tænkes at blive præsenteret.

Samler man de rette parter, så bør det ikke tage ret længe at komme med klare bud på, hvad der vil virke, og vi vil kraftigt opfordre til, at en løsning lægges frem i indeværende regeringsperiode.

Sker det ikke, så vil den socialdemokratiske regering skrive sig ind i rækken af regeringer, som var søde og imødekommende og fyldt med ord, men hvor de konkrete løsninger udeblev.

Det vil skabe meget stor mistillid hos nogle af de mennesker, som er allerhårdest ramt af udfordringerne på området.

Så kære Astrid Krag: Vi har kæmpe tillid til, at du mener det, du siger, men du er simpelthen nødt til at blive mere konkret og præsentere nogle løsninger, som virker her og nu. Der er i den grad behov for det. Og det ved du godt.        

Forrige artikel Mødrehjælpen: Giv voldsudsatte ret til ambulant behandling Mødrehjælpen: Giv voldsudsatte ret til ambulant behandling Næste artikel Handicaporganisationer: Sådan kommer vi ensomhed til livs Handicaporganisationer: Sådan kommer vi ensomhed til livs