DCH: Parterne i handicapdiskussion skal i dialog

REPLIK: ”Det er bekymrende, at positionerne er så langt fra hinanden,” lyder det fra formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær, i en replik til de debatindlæg, Altinget på det seneste har bragt om kommunernes sagsbehandling på handicapområdet.

Af Tue Byskov Bøtkjær
Formand for Det Centrale Handicapråd (DCH)

Altinget har lagt båndbredde til en meningsudveksling mellem de ansvarlige for rådgivningen i flere handicaporganisationer og formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg. Emnet er kommunernes sagsbehandling på handicapområdet og Ankestyrelsens omgørelser af kommunernes afgørelser.

Emnet er uhyre vigtigt, og derfor er det bekymrende, at positionerne er så langt fra hinanden.

Derfor vælger jeg at hæfte mig ved, at lederen af rådgivningen hos Dansk Fibromyalgi-Forening, Lisbeth Balslev Aagaard, slutter sit indlæg med at opfordre KL til at invitere organisationerne, herunder DH og fagbevægelsen, til møde, så de i fællesskab kan finde løsninger på problemerne i kommunerne. Måske skal formatet være et andet, men dialog på alle niveauer er helt afgørende for, at vi kommer videre.

Borgerne føler sig magtesløse
Og videre skal vi. Det Centrale Handicapråds Gap-analyse fra foråret viste, at borgerne ikke føler, at de har indflydelse på deres situation og heller ikke bliver hørt i kontakten med kommunen. De er kritiske over for sagsbehandlernes viden, deres evne til at målrette tilbud og give borgerne indflydelse på deres sager. Resultatet er tillidsbrud og ankesager. Men de borgere i undersøgelsen, som følte sig mødt og lyttet til, gav gennemsnitligt resten af sagsbehandlingen højere karakterer.

Derfor har vi brug for modige kommuner, som er villige til at se kritikken i øjnene, tage dialogen og være åbne for forandring.

Lyngby-Taarbæk kommune er et godt eksempel. Her har man haft besøg af en task force fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Medarbejderne fra task forcen har gennemgået kommunens sagsbehandling og kommer med forslag til forbedringer. For mig er det allervigtigste, at medarbejderne har interviewet borgerne med handicap og deres pårørende på lige fod med medarbejdere og ledere i kommunen for at blive klogere på, hvor skoen trykker.

Det er muligt at bygge bro over tillidskløften
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i kommunen, Bodil Kornbek, fremhæver selv samarbejdet med borgere og handicapforeninger som helt grundlæggende for at skabe rammer, der kan sikre et godt liv uanset handicap. Sammen med resten af Socialudvalget har hun netop fået taskforcens første analyse af Lyngby-Taarbæks sagsbehandling, og nu får de og resten af kommunen så hjælp til at udvikle på udvalgte områder.

Jeg ved ikke, hvor godt det er eller ender med at blive i Lyngby-Taarbæk, men kommunens og taskforcens tilgang kan forhåbentlig vise vejen frem for landets øvrige kommuner. Jeg tror på, at vi ved dialog, interviews og samarbejde kan bygge bro over tillidskløften igen.

Derfor vil jeg opfordre kommunerne til at lade sig inspirere af Lyngby-Taarbæk. Ved først at lytte til kritikken for så sammen med de relevante parter at forsøge at formulere gode løsninger på, hvordan kommunerne bliver bedre til at slå ørerne ud og lytte til borgerne. Ikke nødvendigvis for at føje dem i alt, men så borgerne føler sig mødt og taget alvorligt. Så tror jeg, at vi får det gode samarbejde tilbage på sporet igen.

Forrige artikel DFF: Vågn op, Adelskov, og lyt DFF: Vågn op, Adelskov, og lyt Næste artikel Ældre Sagen: Hold valgløfter om bedre ældrepleje Ældre Sagen: Hold valgløfter om bedre ældrepleje