Debat: Den demografiske udvikling kræver et løft af servicerammen

DEBAT: Det kan være ødelæggende for kommunernes økonomi, når pengene ikke følger med antallet af øgede opgaver, skriver Malene Adler sammen med Steen Christiansen (S).

Af Malene Adler og Steen Christiansen (S)
Hhv. initiativtager til Forældrenetværket og medlem af Danske Handicaporganisationer, Albertslund samt Landsforeningen Autisme, Kreds Vestegnen og borgmester i Albertslund Kommune

Forhandlingerne om næste års økonomi til kommunerne er i fuld gang i disse uger.

I vores øjne er det helt centralt, at regeringen har øje for at prioritere det specialiserede socialområde i den økonomiaftale, der skal på plads.

Alt andet er uansvarligt, fordi de mulige områder for besparelser er urealistiske og vil accelerere den uholdbare udvikling, der allerede rumler afsted – og som borgerne i den grad mærker.

En bombe under kommunernes økonomi
Ja, vi melder os i koret af dem, der råber vagt i gevær, når det handler om økonomien til det specialiserede socialområde. I dag har 22 procent flere voksne og 27 procent flere 0-17-årige en diagnose end for fem år siden.

Det er en bombe under kommunernes økonomi, når ressourcerne til den øgede opgave ikke er proportionelle.

Derfor er der nu og her brug for, at regeringen tager situationen alvorligt og tilsvarende prioriterer bedre økonomi til området. Ellers kommer vi år for år til helt at udhule servicen og nå et helt uværdigt niveau for børn og voksne med handicap og andre særlige behov.

Lad os uddybe ovenstående med vores egen kommune som eksempel. I Albertslund Kommune kæmper vi allerede med at leve op til serviceloven på området.

Samtidig er vi nødt til at finde 50 millioner kroner i budgettet for 2020, hvis det stigende udgiftsbehov på det specialiserede socialområde skal dækkes.

Og det skal det, hvis vi vil fastholde serviceniveauet. Og det mener vi, at vi skal, hvis der skal være anstændighed tilbage i vores fælles velfærdssamfund. 

Andre områder skal heller ikke udhules 
Forældrenetværket har arbejdet for at indkredse særlige problematikker, som gør det svært og langsommeligt at få den nødvendige støtte til barnet.

Bedre retssikkerhed, kvalificering og specialisering til relevante medarbejdere i alle led, og rettidig hjælp er sat på den lokalpolitiske dagsorden i Albertslund.

Der er udarbejdet en ambitiøs og nødvendig plan for at sikre ordentlige rammer for de familier, der er udfordret på grund af handicap eller andre særlige behov.

Men det hjælper ikke noget, hvis de omkringliggende områder samtidig bliver skåret – så vil handicapområdet fortsætte med at halte.

Derfor er det samtidig vigtigt for os at pointere, at vi ikke ønsker en model, hvor regeringen holder sig for det andet øje og udhuler den økonomi, der er til de øvrige velfærdsområder.

Der er brug for et velfærdssamfund med både arme og ben, hjerte og hjerne.

Demografisk udvikling kræver løft
Med andre ord: Vi har brug for et løft af servicerammen.

Ikke mindst på grund af den udvikling, vi har set på områderne for udsatte børn og voksne. Men også på grund af den generelle demografiske udvikling med flere ældre og børn.

Et realistisk økonomisk løft er simpelthen en forudsætning for at kunne klare det øgede pres og samtidig styrke området i form af investeringer i specialiseret viden, kvalitet og tidlige indsatser, der ruster os til fremtiden.

Forrige artikel Socialpædagoger om nyt udspil: Tag afsæt i borgernes egne ressourcer Socialpædagoger om nyt udspil: Tag afsæt i borgernes egne ressourcer Næste artikel Frikommuner til politikere: Brug vores erfaringer til ny lov for udsatte borgere Frikommuner til politikere: Brug vores erfaringer til ny lov for udsatte borgere