Den danske arbejdsstyrke vokser fortsat

STATISTIK: Der bliver fortsat flere, der har et arbejde eller står klar til at tage et, oplyser Danmarks Statistik. Fra tredje kvartal 2018 til tredje kvartal 2019 steg beskæftigelsen med 40.000 personer. 

Arbejdsstyrken voksede med 12.000 personer alene i tredje kvartal af 2019, når der korrigeres for sæsonbevægelser, hvilket svarer til en kvartalsvækst på 0,4 pct. Det viser tal fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), hvor et udsnit af danskerne bliver interviewet om deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Arbejdsstyrken opgøres som summen af beskæftigede og ledige i alderen 15-64 år.

Stigningen i tredje kvartal blev drevet af en fremgang i beskæftigelsen på 13.000 personer, mens ledigheden afdæmpede stigningen med en tilbagegang på 1.000 personer. Antallet af personer, der står uden for arbejdstyrken, gik i samme periode tilbage med 6.000 personer.

Opgjort på baggrund af den gruppe, der både blev interviewet i tredje kvartal 2019 og samme periode året før, så var der i befolkningen 33.000 ledige i begge perioder. Det svarer til lidt mere end en femtedel af alle de ledige. 69.000 af de ledige i 2019 var i beskæftigelse ved målingen året før, mens 49.000 personer stod uden for arbejdsstyrken.

Omvendt var 86.000 ledige i tredje kvartal 2018 kommet i beskæftigelse ved målingen året efter, mens 31.000 personer var trådt ud af arbejdsstyrken.

Fra tredje kvartal 2018 til tredje kvartal 2019 steg beskæftigelsen med 40.000 personer. 

Forrige artikel Fravær grundet barns sygdom falder markant med lønnen Fravær grundet barns sygdom falder markant med lønnen Næste artikel Store forskelle på hvor mange år europæerne arbejder Store forskelle på hvor mange år europæerne arbejder