Magistre og læger: Virksomheder skal forhindre LGBT+-personers mistrivsel

DEBAT: Kun 69 procent af LGBT+-personer oplever, at de kan være åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på jobbet. Arbejdsmarkedet og regeringen har et ansvar, mener organisationer.

Af Camilla Gregersen og Helga Schultz
Formand for Dansk Magisterforening og formand for Yngre Læger

LGBT+-personer risikerer i højere grad mistrivsel sammenlignet med resten af befolkningen.

Selvom vi i Danmark har lovgivning, der beskytter mod diskrimination på arbejdsmarkedet, er det kun 69 procent af LGBT+-personer, der har en oplevelse af, at de kan være åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på jobbet. Det viser en ny undersøgelse fra ALS Research.

I anledning af sidste uges Pride Week er det vigtigt at huske på LGBT+-miljøet og behovet for at fremme mangfoldighed og inklusion på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

I Danmark har vi beskyttelse mod diskrimination både på og uden for arbejdsmarkedet. Men beskyttelsen er uensartet, fordi den er sammenstykket af en lang række love, som giver beskyttelse til forskellige grupper på forskellige områder.

Det kan være vanskeligt for den enkelte at vurdere, om man er beskyttet af lovgivningen, og om lovgivningen dækker diskrimination af forskellige kønsidentiteter og kønsudtryk.

Arbejdspladser må sikre åbenhed
Den tidligere regering fremlagde sidste år en handlingsplan, der var en nyskabelse i den politiske tilgang til at skabe ligebehandling og lige vilkår for LGBT+-personer i Danmark.

Blandt andet skal Arbejdstilsynet være særligt opmærksom på mobning og krænkende adfærd over for medarbejdere grundet seksuel orientering og kønsidentitet.

Det er på tide, for det, at man kan være åben om sin seksuelle orientering på jobbet, har stor betydning for arbejdsmiljøet. Arbejdspladserne har dermed en vigtig opgave i at sikre åbenhed om seksuel orientering og kønsidentitet i personalepolitikken.

Det er derfor en fælles opgave for arbejdsmarkedets parter at skabe bedre trivsel for alle gennem åbenhed og rummelighed. Den nye regering kan hjælpe ved at følge op på handleplanen og sikre et vedvarende fokus på området.

Forrige artikel Kvinden bag #enmillionstemmer: Handicappedes retssikkerhed sejler Kvinden bag #enmillionstemmer: Handicappedes retssikkerhed sejler Næste artikel KL: Socialområdet har brug for penge og løsere tøjler KL: Socialområdet har brug for penge og løsere tøjler
Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

LÅNEGARANTI: Med en lånegaranti på 20 millioner kroner spænder Trygfonden et sikkerhedsnet ud under kriseramte sociale virksomheder. Det vil forhindre konkurser, men branchen har stadig brug for hjælp fra staten, mener Selveje Danmark.