Frivillige danske venner hjælper flygtninge i job

INTEGRATION: Ny undersøgelse viser, at en stor del af kommunerne mener, at relationen mellem en frivillig, dansk ven og en flygtning bidrager til, at flygtningene kommer i job. I Næstved Kommune oplever de, at frivilligvennernes netværk øger jobmulighederne.

Et flertal af kommunerne vurderer, at en frivillig dansk ven bidrager til, at flygtninge kommer i job.

Det viser en ny undersøgelse, som LG Insight har lavet for Røde Kors. Her har man undersøgt Røde Kors og Dansk Flygtningehjælps initiativ 'Venner viser vej'. Det er et initiativ, hvor flygtninge med opholdstilladelse får tilbudt en frivillig, dansk ven, når de flytter ud i en kommune.

Tanken er, at de frivillige, danske familier og venner skal hjælpe flygtningene med at få et større netværk, lære det danske sprog og bidrage med et øget kendskab til danske normer og værdier.

Login