Frustrerede foreninger på pinebænken: Risikerer at miste vores puljemillioner

OPRÅB: En række foreninger skal genansøge om puljemidler, de tidligere har fået tilsagn om var deres. Organisationerne er frustrerede og frygter at miste deres penge. "Uacceptable arbejdsforhold," siger Frivilligrådet.

Foto: Colourbox
Rasmus Dahl Løppenthin

En række sociale organisationer holder i øjeblikket vejret, mens de venter på dom fra Socialstyrelsen.

For andet år i træk skal de nemlig genansøge satspulje-midler til projekter, der er i fuld gang. Kravet om at genansøgning kommer på trods af, at organisationerne tilbage i 2014 fik et såkaldt tilsagnsbrev om, at de ville få pengene bevilget i 2017.

Alligevel har Socialstyrelsen åbnet puljen på små 30 millioner kroner for andre ansøgere. Organisationer som ADHD-foreningen ved derfor ikke længere, om de er købt eller solgt.

"Vi er langt fra sikre på, at vi får de midler, vi oprindeligt har fået tilsagn om,” siger direktør Camilla Lydiksen.

Mistede 100.000 kroner
Foreningen har siden 2015 kørt et projekt, hvor frivillige etablerer netværksgrupper for skolebørn med ADHD. Som Altinget tidligere har beskrevet, var ADHD-foreningen sammen med en række andre foreninger gennem samme mølle sidste år.

Her blev ADHD-foreningen beskåret med mere end 100.000 kroner i forhold til det oprindelige tilsagn. Frustrerende, siger Camilla Lydiksen.

“Jeg har været tvunget til at motivere mine medarbejdere til at drive et projekt, som vi ikke vidste, om vi havde penge til,” siger hun.

Foreningen har valgt at køre projektet videre, men man er bekymret over udfaldet af seneste ansøgningsrunde, der havde frist fredag. Sker der endnu et stort indhug i støtten, overvejer man at skrue ned for den evaluering, der egentlig er selve formålet med satspulje-projekterne.

Blå Kors Danmark har også været ramt af sagen og ærgrer sig over, at den har kostet så mange spildte mandetimer.

“Det har været et frustrerende forløb. Vi oplever, vi får et tilsagn, som dækker over flere år, og skal så genansøge midlerne i 2016 og 2017. Det virker ualmindeligt kluntet og bureaukratisk,” siger generalsekretær Christian Bjerre.

Stoppede ulovlig praksis
Socialstyrelsen har set sig tvunget til at genudmelde puljen både i 2016 og 2017, fordi man begik en finanslovsteknisk fodfejl tilbage i 2014.

"Ved afsættelsen af midlerne i forlængelse af satspuljeaftalen for 2014 var der ikke den fornødne hjemmel i finansloven til at give tilsagn om tilskud til projekter over flere år," skriver Socialstyrelsen i et notat til Altinget.

Fejlen blev identificeret som en del af den hovedrengøring af puljestyringen, der fulgte i kølvandet på Zornig-sagen. Socialstyrelsen oplyser, at man har rettet op på den ulovlige praksis, og at foreninger ikke fremadrettet bliver sat til at genansøge om midler, de har fået tilsagn om, var deres.

I Dansk Folkeparti ærgrer man sig over forløbet, men man bakker op om, at det har været nødvendigt at bede organisationerne genansøge om midler.

"Det orientering, vi har fået, er, at der har været en ulovlig praksis, og det skal der selvfølgelig rettes op på," siger partiets socialordfører Karin Nødgaard.

Foreninger: Vi mangler svar
Mange foreninger er dog stadig et stort spørgsmålstegn. Sidste år ventede de forgæves seks måneder på deres penge – inden de modtog en besked om at genansøge midlerne både i 2016 og 2017.

Flere oplever samtidig, at de aldrig har fået et overbevisende svar på, hvorfor deres oprindelige tilsagn om støtte fra 2014 ikke er juridisk bindende for Socialstyrelsen.

"Vi prøvede sammen med en række andre organisationer at få en god forklaring, men det, synes jeg, kunne være håndteret bedre. Så jeg håber meget, det bliver en engangsforseelse, at man roder så meget rundt,” siger Christian Bjerre fra Blå Kors Danmark.

Han får opbakning fra Steen Andersen Ledsager, der er generalsekretær i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

"Det kan godt undre, at vi nu igen skal til at genansøge om midlerne. Og vi synes jo ikke, at vi har fået nogen specielt god forklaring på, hvorfor det er nødvendigt," siger han.

I ADHD-foreningen er det især den manglende kommunikation fra Socialstyrelsen, som piner Camilla Lydiksen.

“Den fejl, der virkelig er begået her, er ikke det juridiske, men at den har fået maksimal impact for alle de organisationer, der er afhængige af pengene,” siger hun.

Hun har oplevet Socialstyrelsen som lukket og meget lidt løsningsorienteret i en sag, som har skabt frustrationer hos en række organisationer i mere end et år.

“Jeg forstår det stadig ikke. Lad os dog snakke sammen og sikre projekternes maksimale output,” siger ADHD-foreningens direktør.

I Dansk Folkepartis gør organisationernes oplevelse af sagen indtryk.

“Det er jo en rigtig kedelig sag, så Socialstyrelsen bliver nødt til at være informative. Det synes jeg, at organisationerne har krav på,” siger socialordfører Karin Nødgaard.

Frivilligrådet mener, at sagen bør give stof til eftertanke.

“Jeg er overrasket over, at det stadigvæk er umuligt for foreningerne at navigere i forhold til Socialstyrelsen. Sagen er en fallitklæring og måske et tegn på, at det her puljesystem ikke virker,” siger formand Vibe Klarup.

Socialstyrelsen: Håber på smidig proces
Altinget ville gerne have interviewet en repræsentant fra Socialstyrelsen om organisationernes kritik af den manglende kommunikation. Det har imidlertid ikke været muligt. I stedet har man udarbejdet et skriftligt svar til Altinget.

"Socialstyrelsen har været i dialog med tilskudsmodtagerne i april 2016 om status på bevillingen, og igen i juli 2016 om at projekter skulle ansøge i forbindelse med genudmeldingen af ansøgningspuljen for at komme i betragtning. Dette var og er ligeledes angivet i vejledningen til ansøgningspuljen for både 2016 og for 2017," lyder det i notatet, som fortsætter:

"Socialstyrelsen anerkender, at processen kan skabe udfordringer for de organisationer, der indtil udgangen af 2016 har modtaget støtte fra puljen og usikkerhed i organisationerne omkring finansiering af allerede igangsatte aktiviteter, personaleomkostninger mv. Vi bestræber os derfor på en så hurtig og smidig proces som muligt for at udmønte ansøgningspuljen i 2017."

Dokumentation

Sagen kort

December 2014: 22 foreninger får tilsagn om i alt 73 millioner kroner fra satspuljen i projektperioden 2014-2018.

Januar 2016: De økonomiansvarlige i foreningerne studser over, at pengene for 2016 ikke er blevet udbetalt som forventet.

Februar 2016: Socialstyrelsen lader flere organisationer vide, at man er forsinket på grund af en intern omstrukturering af puljeadministrationen under Socialministeriet.

April 2016: Efter adskillige rykkere fra foreningerne sender styrelsen en skrivelse rundt til de 22 foreninger. Her lader man forstå, at man venter på en godkendelse i Folketingets finansudvalg og forventer, at sagsbehandlingen er afsluttet ved udgangen af maj.

Juli 2016: Socialstyrelsen meddeler pludselig, at man ikke har hjemmel til at udbetale pengene for 2016, med mindre puljen er genudmeldt. Det betyder, at de 22 foreninger skal ansøge igen og i princippet risikerer at få afslag på støtte, de tidligere har fået lovning på.

August 2016: 22 foreninger opfordrer daværende socialminister Karen Ellemann (V) til at gå ind i sagen. Det afviser hun.

15. september 2016: Deadline for ansøgninger til midler, organisationerne allerede har fået tilsagn om, var deres.

November 2016: Organisationerne får svar på ansøgningerne. Flere får de beløb, de oprindeligt blev bevilget, men mange oplever en nedbarbering. Enkelte nye foreninger modtager støtte.

Februar 2017: Deadline for ny runde af ansøgninger. Puljen er åben, så foreninger med tilsagnsbrev fra 2014 risikerer endnu en gang at miste bevillinger, de tidligere har fået lovning på.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion