Handicapbranchen: Vi risikerer konkurser på handicapområdet

DEBAT: Det offentligt-private samarbejde på handicapområdet er under pres. Vi risikerer konkurser, som for få år tilbage bredte sig på ældreområdet, skriver Handicapbranchen Danmarks formand. 

Af Steen Pihl Sørensen
Direktør i LOBPA og formand for Handicapbranchen Danmark 

Handicapområdet skal løftes, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i sit debatindlæg 'Ingen snuptagsløsning kan løfte handicapområdet' i Altinget den 4. november.

Regeringen vil i samarbejde med aktører og institutioner skabe et nationalt overblik over det specialiserede socialområde: "Det må ikke være en kamp at få den rigtige hjælp, når man har et handicap," lyder et af budskaberne i indlægget. 

De ambitioner kan og vil vi i Handicapbranchen Danmark gerne være med til at indfri. For alle er vindere, når dygtige private virksomheder og foreninger byder ind og skaber tryghed og kvalitet for borgere med handicap.

Gennem kollektiv velfærd, hvor vi tager et fælles socialt ansvar, kan vi knække kurven på de voksende udfordringer på handicapområdet og skabe bæredygtige løsninger, der netop ikke er snuptagsløsninger. 

Samarbejde under pres 
Men det offentligt-private samarbejde på handicapområdet er i dag under et massivt pres. Den offentlige sektor er underlagt krav om at køre længere på literen.

Derfor presser udbud efter udbud priserne i bund, og udmålingen til den enkelte borger følger den samme nedadgående spiral. Samtidig er der krav til virksomhedernes økonomiske soliditet, positive indtjening, ledelseskompetencer, efteruddannelser og mange flere krav. 

Når vi så vender blikket mod den private sektor og dermed mod os selv som virksomheder og foreninger i Handicapbranchen Danmark, så handler vores forudsætning om, at investeringer i velfærd skal kunne betale sig.

Vi er sat i verden for at yde vores bidrag til velfærdssamfundet, men vi skal på samme tid kunne tjene tilstrækkeligt på vores ydelser til, at vi kan leve fremadrettet og kan drive virksomhed inden for branchen.

Vi skal være solide, og vi skal udvikle de kompetencer, der kræves for, at det er interessant at samarbejde med os – nu og i fremtiden. 

For det lange lys er helt afgørende for, at vi kan skabe tryghed og kvalitet for borgere med indgribende handicap og multible funktionsnedsættelser. Et bankende hjerte hos den spændende og innovative iværksætter er desværre ikke nok.

Stabiliteten er nødvendig for, at alle parter kan have tillid til hinanden. Derfor skal rammerne for det offentligt-private samarbejde appellere til de store seriøse og godkendte virksomheder. Dem, som vi tror på også kan være der for borgeren om ti år. 

Sikring af hjælpen til borgerne 
Udfordringen er her, at hvis man ønsker en branche, der ikke tjener penge, så får man let aktører, der ikke kan levere, og man risikerer konkurser, som vi har set det på ældreområdet.

Det må ikke ske, for hvis virksomhederne forlader branchen eller går konkurs, går det ud over borgerne og det offentlige, der ikke får løftet sin opgave. 

Ovenover alt dette står regeringens politiske målsætninger om at løfte handicapområdet og skabe langsigtede løsninger i et samarbejde. Målsætninger, som vi i branchen er helt enige i.

Et stærkt offentligt-privat samarbejde er en af vores vigtige nøgler til at styrke kernevelfærden på handicapområdet. 

Det kollektive ansvar for kollektiv velfærd 
Men spørgsmålet er, hvordan vi gør det i fællesskab, og hvor der ikke kan spares for at få økonomien til at række.

For virksomheder i vores branche udgør lønelementerne langt hovedparten af vores samlede økonomi. Nemlig løn til de varme og kloge hænder, der skaber og driver velfærden ude hos borgeren. Her kan vi ikke spare. 

Handicapbranchen Danmarks godt 10.000 handicaphjælpere arbejder i dag – heldigvis – under arbejdsmarkedsoverenskomster med faste rammer for deres ansættelse. Disse mennesker må vi ikke glemme. Her gælder tanken om det kollektive ansvar for kollektiv velfærd også. 

Budskabet er klart. Vi skal sikre, at virksomhederne i branchen kan levere velfærdsydelser overfor borgerne – også på den lange bane. Borgerne skal have den rette hjælp, og vores medarbejdere skal kunne honoreres ordentlige forhold via arbejdsmarkedsoverenskomster.

Virksomhederne skal sikres tilstedeværelse i branchen – også om ti år. 

Forrige artikel Knud Aarup: Udsatte bliver ikke herre i eget hus ud fra gode intentioner alene Knud Aarup: Udsatte bliver ikke herre i eget hus ud fra gode intentioner alene Næste artikel Selveje Danmark: Tid og ressourcer er vigtigere end måltal om anbringelser Selveje Danmark: Tid og ressourcer er vigtigere end måltal om anbringelser