Handicap-direktør afpressede styrelse i HPV-sag

VACCINE: Dansk Handicap Forbunds direktør truede Sundhedsstyrelsen med at skabe øget mistillid til HPV-vaccinen, hvis ikke foreningen blev inddraget i en arbejdsgruppe. Helt uhørt, mener eksperter.  

Direktøren for Dansk Handicap Forbund, Jens Bouet, har i en stribe mails forsøgt at presse Sundhedsstyrelsens direktør til at blive inddraget i en arbejdsgruppe omkring den omstridte HPV-vaccine.

Det viser en aktindsigt, som Altinget har fået i mails mellem Jens Bouet og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

”Så længe vi to ingen dialog har (her tænker jeg ikke på dialog gennem medier), er jeg tvunget til aktivt at skabe mistillid til vaccinen, da jeg ikke kan stole på, at udredning og behandling fremadrettet sker på et sagligt og objektivt grundlag,” skriver Jens Bouet i en mail 17. december til styrelsesdirektøren. (Se de omtalte mails nederst i artiklen).

Helt uden for skiven
Handicap-direktørens mails er højst usædvanlige og minder om afpresning, vurderer professor i statskundskab Peter Munk Christiansen, Aarhus Universitet, der har set mail-udvekslingen.

”Jeg kan ikke mindes at have set en lignende i korrespondance mellem interesseorganisationer og myndigheder. Den truende tone i handicapformandens mails er helt usædvanlig for den måde, som interesseorganisationer og myndigheder normalt kommunikerer på. Det er helt uden for skiven,” siger Peter Munk Christiansen, der i mange år har beskæftiget sig med interesseorganisationers samspil med forvaltning og politikere.

Du står i skudlinjen
Mailkorrespondancen handler om den omdiskuterede HPV-vaccine, hvor en gruppe piger frygter, at de har fået uventede bivirkninger. Pigerne føler sig svigtet af sundhedssystemet, og derfor har Dansk Handicap Forbund involveret sig i sagen. Blandt forbundets medlemsorganisationer er foreningen HPV-Update. HPV-Update er ligesom Dansk Handicap Forbund meget kritisk overfor myndighedernes information om HPV-vaccinen og hjælpen til piger, der frygter, at de har fået bivirkninger af vaccinen.

I efteråret blev der nedsat en arbejdsgruppe om problemerne, men Dansk Handicap Forbund var utilfreds med ikke at blive inddraget, fremgår det af mailsene fra direktør Jens Bouet:

”Jeg kan betro dig, at dette ikke er min stil, men du efterlader mig ikke andre muligheder. Hvis din arbejdsgruppe i sammenhængen udarbejdelsen af "kliniske retningslinjer" ikke skal have deltagelse af andre end fagfolk (læs lægefaglige), må du finde en anden måde at holde mig inde i loopet,” skriver Jens Bouet i en mail til Sundhedsstyrelsens direktør.

Her appellerer han til at blive inddraget. Ellers vil han tage affære.

”Mit største juleønske er derfor, at du sagligt vurderer, hvordan du kan bruge mig, og hvordan du undgår, at jeg igen gennem medier og gennem lægefagligt input underminerer tilliden til dig, din styrelse og HPV-vaccinen,” skriver Jens Bouet, der forsikrer, at han ikke er ude i et personligt vendetta mod styrelsesdirektøren.

”Jeg er på ingen måde efter dig personligt, og det er ikke mig, der har anbragt dig i skudlinjen. Men du står der - og jeg er repræsenterer en del af skydeholdet,” slutter han mailen.

Redaktør: Ubegavet fremfærd
Kristian Lund, der er direktør og chefredaktør på Medicinske Tidskrifter, er chokeret over ordlyden og truslerne i handicapformandens mails.

”’Hvis du ikke gør, som jeg siger, så garanterer jeg ikke for følgerne'. Det skriver handicap-direktøren i realiteten. Det er strategisk meget ubegavet. Han skal jo bruge argumenter over for Søren Brostrøm,” siger Kristian Lund.

Anders Drejer, der er professor i strategi- og forretningsudvikling på Aalborg Universitet, deler vurderingen af, at handicapformanden er truende og forsøger at afpresse sundhedsstyrelsens direktør. Det er ikke ulovligt, understreger han, men ”næsten dummere end politiet tillader”.

Anders Drejer vurderer, at forsøget på at true sig til indflydelse ifølge de fleste danske organisationers værdigrundlag vil være helt uacceptabelt.

”Hvis Dansk Handicap Forbunds bestyrelse har et værdisæt, som ligner de fleste andre organisationers, så skal direktøren nok til en alvorlig samtale om denne sag med bestyrelsen. Det er jo ikke bare en enkelt sætning i mailen, der står lidt skarpt. Der er stribevis af passager, der er truende, afpressende og skrevet i et personligt perfidt tonefald overfor styrelses-direktøren,” siger Anders Drejer.

Direktør afviser afpresning 
Direktøren for Dansk Handicap Forbund, Jens Bouet, afviser, at han har forsøgt at afpresse Sundhedsstyrelsen med det mål at blive inddraget. Hans advarsler om ’aktivt at skabe mistillid’ til HPV-vaccinen skal forstås i mere overført forstand, forklarer han:

”Vi er meget for vaccinen, men hvis vi ikke kan fortælle, hvad der foregår, så vil der komme øget mistillid til vaccinen. Det har ingen interesse i,” siger Jens Bouet og fortsætter:

”Når jeg ikke er inddraget i dialogen, så kan jeg heller ikke sige, om deres (Sundhedsstyrelsens – red.) arbejde er godt. Men måske kunne jeg have formuleret det anderledes,” siger Jens Bouet, der dog ikke fortryder sine mails til Søren Brostrøm. 

”Folketingspolitikere har jo sagt, at de ønsker os inddraget i arbejdet omkring HPV-vaccinen. Så har vi har svært ved at forstå, at det ikke er sket,” siger Jens Bouet.

Han mener, at han via sine mails opnåede det ønskede resultat. Dansk Handicap Forbund blev ikke en del af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, men Bouet mener, at der i dag er et godt samarbejde mellem forbundet og styrelsen. Blandt andet arrangerer forbundet møder om HPV-problematikken, hvor styrelsen møder op.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har ikke ønsket at kommentere sagen.

DOKUMENTATION: 
Mails mellem Dansk Handicap Forbunds direktør, Jens Bouet, og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Mails er her bragt i kronologisk rækkefølge: 

Fra: Jens Bouet
Sendt: 17. november 2015 15:52
Til: Søren Brostrøm
Emne: Arbejdsgruppen vedr. tilrettelæggelse af indsatsen for patienter med uklare symptomer den 20. november i Sundhedsstyrelsen

Kære Søren

Den udsendte deltagelistes profiler peger jo alle i én samlet retning, Jesper Mehlsen og muligvis en konsulent undtaget.

Det giver dig naturligvis en intern fred og ro i skrive og indholdsproces, men glem ikke, at dette har den store offentlighedes bevågenhed. En for snæver klinisk proces, vil blive angrebet alle steder fra.

Det er nu vi skal sikre, at der tages hånd om pigerne og ikke gennem foruddefinerede holdninger og betragtninger, der er ligeså udokumenterede som alt andet. Det er nu vi skal genskabe tilliden til sundhedssystemet og det gøres ikke ved at gå i ”enerum”.

Hvor er patienterne henne?
Hvor er lægemiddelstyrelsen?
Hvor er de læger (med praktisk erfaring) henne, der ikke finder at begrebet funktionel lidelse kan stå alene?

Jeg beklager rigtig meget Søren, men jeg er nødt til at reagere offentligt på denne sammensætning, hvis den står til trone.

Med venlig hilsen
Jens Bouet
Direktør

- - -

Fra: Søren Brostrøm
Sendt: 18. november 2015 10:03
Til: Jens Bouet
Emne: SV: Arbejdsgruppen vedr. tilrettelæggelse af indsatsen for patienter med uklare symptomer den 20. november i Sundhedsstyrelsen

Kære Jens,

Tak for din henvendelse. Jeg forstår ikke din beklagelse.

Vi er fuldstændigt åbne omkring dette arbejde, som foregår efter samme principper som andet tilsvarende arbejde vi laver her i Sundhedsstyrelsen, som vi f.eks. også har brugt for nylig da vi skulle sætte rammer for udredning og behandling af hjertepatienter med specifikke lidelser.

Fokus for denne arbejdsgruppe er at udarbejde faglige anbefalinger for en ensartet og hensigtsmæssig indsats for patienter med uklare symptomer.

Vi forventer at arbejdet munder ud i en rapport med anbefalinger for henvisning og visitation, anbefalinger for udredningsforløb og eventuelt anbefalinger for behandlingsmuligheder.

Fokus vil være på en multidisciplinær tilgang med anbefalinger til den tværfaglighed, der skal være repræsenteret i temaet omkring patienten, ligesom vi håber på at arbejdet vil munde ud i ensartede anbefalinger vedr. information til patienten samt anbefalinger til registrering, evaluering og monitorering.

Da sigtet er fagligt og organisatorisk, og vedrører regionernes opgavevaretagelse, er det helt naturligt at arbejdsgruppen er sammensat med faglige or organisatoriske repræsentanter.

Som jeg også nævnte for dig da vi talte i telefon forleden så lægger vi i Sundhedsstyrelsen meget vægt på åbenhed og dialog, og vi deltager løbende i dialog med patientorganisationer og andre aktører på området, ligesom vi f.eks. gjorde med dialogmødet vi holdt herinde d. 19. august 2015.

Og som jeg nævnte i telefonen så møder vi også meget gerne op på det dialogmøde som jeg kunne forstå på dig at I ville arrangere.

Sig endelig til hvis du har brug for yderligere fra mig.

Mange hilsner,
Søren

- - -

Fra: Jens Bouet
Sendt: 17. december 2015 19:28
Til: Søren Brostrøm
Emne: Genskabe tillid til HPV vaccinen....

Kære Søren,

Først og fremmest - stor ros for en sober og ligefrem introduktion til HPV vaccinen og din afbalancerede form i dine svar. Når det er sagt er jeg rigtig glad for, at du og Henrik blev som tilhørere i "2. halvleg".

Uden at jeg vil konkludere på høringen, må jeg dog konstatere, at der er mange indgange og holdninger (lægefaglige) til dette HPV mulige bivirkningsmareridt. Jeg konstaterer også, at vi fortsat ikke har en fælles opfattelse af den virkelighed pigerne og sundhedssystemet befinder sig i.

Jeg anerkender og respekterer dit ønske om en større tillid til vaccinen samt til sundhedsmyndighederne generelt.

Efter i dag er det med ligeså stor beklagelse, at jeg atter en gang føler mig mere forvirret end oplyst.

Så længe vi to ingen dialog har (her tænker jeg ikke på dialog gennem medier), er jeg tvunget til aktivt at skabe mistillid til vaccinen, da jeg ikke kan stole på, at udredning og behandling fremadrettet sker på et sagligt og objektivt grundlag.

Jeg kan betro dig, at dette ikke er min stil, men du efterlader mig ikke andre muligheder. Hvis din arbejdsgruppe i sammenhængen udarbejdelsen af "kliniske retningslinjer" ikke skal have deltagelse af andre end fagfolk (læs lægefaglige), må du finde en anden måde at holde mig inde i loopet.

Kun gennem tillid til det du laver, kan jeg hjælpe dig med at genoprette troen på sundhedssystemet og HPV vaccinen.

Din egen troværdighed blandt dem jeg repræsenterer er nærmest ikke eksisterende. Det håber, at du ved. Du har ikke skyggen af en chance for selv at genskabe den tillid, og din måde at vise handlekraft på i denne sag er i den grad politisk uklog.

Jeg vil som sagt gerne hjælpe, hvis du vil bevise overfor mig, at du arbejder for et objektivt udrednings- og behandlingsforløb samt at Sundhedsstyrelsen ligeledes vil gøre hvad de kan, for at sikre satspuljemidlernes allokering til objektiv forskning på området.

Dette kan kun gøres gennem dialog - formel eller uformel - og på præmisser vi begge to sætter. Mit største juleønske er derfor, at du sagligt vurderer, hvordan du kan bruge mig og hvordan du undgår, at jeg igen gennem medier og gennem lægefagligt input underminerer tilliden til dig, din styrelse og HPV vaccinen.

Sidstnævnte er ret nemt efter i dag.

Jeg er på ingen måde efter dig personligt, og det er ikke mig der har anbragt dig i skudlinjen. Men du står der - og jeg er repræsenterer en del af skydeholdet.

Med venlig hilsen
Jens Bouet
Direktør

- - -

Fra: Søren Brostrøm
Sendt: 18. december 2015 16:59
Til: 'Jens Bouet'
Emne: SV: Genskabe tillid til HPV vaccinen....

Kære Jens,

Selv tak, jeg synes også det var en god og sober debat, og jeg fik snakket med mange i pauserne og efter mødet.

Jeg er bange for at jeg ikke kan følge alt hvad du skriver i din mail, jeg kan ikke helt se hvordan det forholder sig til noget jeg eller Sundhedsstyrelsen har gjort.

Men jeg vil under alle omstændigheder gerne ønske dig en God Jul og et Godt Nytår, med et ønske om bedre samarbejde i 2016!

Mange hilsner,
Søren

- - -

Forrige artikel Henrik Lund: Det politiske trak i mig Henrik Lund: Det politiske trak i mig Næste artikel Socialrådgiverne lovpriser flertals-forslag uden om regeringen Socialrådgiverne lovpriser flertals-forslag uden om regeringen