Her arbejder ministerierne mest systematisk med åbne data

OVERSIGT: Der er stor forskel på, hvordan ministerierne arbejder med at gøre data tilgængelige for offentligheden. Se Rigsrevisionens ranking af ministerierne her.

Danmark er på verdensplan førende i offentlig digitalisering, men når det kommer til at åbne offentlige data, er historien en anden.

I EU’s seneste måling fra 2016 og i OECD’s nyeste måling fra 2017 er Danmark blandt de lavest rangerede lande i spørgsmålet om åbne data.

Det fremgår af en beretning fra Rigsrevisionen, hvor Statsrevisorerne øjner en mulighed for, at de statslige myndigheder kan bidrage til at øge den økonomiske vækst i samfundet og transparens i forvaltningen, hvis de i højere grad åbner deres data.

Ministerier splittet i to grupper
Flere ministerier er allerede i aktion.

Undersøgelsen fra Rigsrevisionen viser, at 11 ministerier er i gang med systematisk at arbejde med at åbne data. Heriblandt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der har arbejdet på tværs af departement og underliggende styrelser med samlet strategi, dataoverblik og projektgruppe.

I denne gruppe befinder også Beskæftigelsesministeriet sig, der for eksempel har arbejdet med at anonymisere persondata, så ministeriet har kunnet åbne flere data.

Syv ministerier har til gengæld potentiale til at lære af de førstnævnte, lyder det. Det skyldes, at de har en samlet score for deres arbejde under gennemsnittet. Det gælder blandt andre Børne- og Socialministeriet og Forsvarsministeriet.

Nyt afsnit om åbne data
Også Transport-, Bygnings- og Boligministeriet befinder sig i denne gruppe. En af årsagerne hertil er, at ministeriet ikke har været gode nok til at nedskrive politikker og procedurer for sit arbejde med at åbne data.

Det er ministeriet nu i gang med at rette op på, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en redegørelse til Rigsrevisionen.

"Ministeriet har igangsat et arbejde med dette fokus for øje. På nuværende tidspunkt har spørgsmålet været drøftet på et møde mellem departementets direktion og de underliggende styrelsers direktører. Det er således vigtigt for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet at inkludere sine underliggende styrelser aktivt i arbejdet, da de i praksis ligger inde med data, som potentielt kan åbnes," skriver Ole Birk Olesen og tilføjer:

"Der er igangsat en kortlægning af data på hele ministerområdet med henblik på at overveje, hvorvidt der kan åbnes flere datasæt, ligesom det er besluttet at supplere ministeriets IT- og digitaliseringsstrategi med et afsnit om åbne data."

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ligger dog samtidig nummer fire målt på antallet af åbne datasæt, og det viser ifølge Ole Birk Olesen, at ministeriet har fokus på at stille sine data til rådighed.

 

Få overblik over de enkelte ministeriers arbejde med åbne datasæt her:

I scoringen indgår følgende parametre:

Strategiske overvejelser: Om et ministerium gør sig strategiske overvejelser på tværs af deres ressortområde om deres arbejde med at åbne data.

Dataoverblik: Om et ministerium har overblik over både deres væsentlige åbne og lukkede data.

Konkrete initiativer: Om der er udarbejdet konkrete initiativer, som sigter mod at åbne data.

Vejledninger: Om et ministerium har vejledninger, retningslinjer eller lignende for, hvordan deres data åbnes.

Ansvarsplacering: Om der er placeret et formelt ansvar for ministeriets arbejde med åbne data.

 

Læs hele beretningen fra Rigsrevisionen her.

Forrige artikel Skarp kritik efter ny klagestorm på børnehandicapområdet Skarp kritik efter ny klagestorm på børnehandicapområdet Næste artikel Forskere efterlyser tydeligere mål for Akademiet for Social Innovation Forskere efterlyser tydeligere mål for Akademiet for Social Innovation
Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

OVERBLIK: 10-års plan for psykiatrien, forbud mod profit på velfærd, barnets lov og fordeling af satspuljereserven. Det er bare nogle af de politiske drøftelser, der venter forude. Få overblikket over et hæsblæsende politisk efterår her.