Her er KL's anbefalinger til regeringens psykiatriplan

PSYKIATRI: Antallet af borgere med psykiske vanskeligheder, som bor på et botilbud eller får hjælp til at mestre hverdagen i egen bolig, stiger eksplosivt. KL kommer nu med en række anbefalinger til, hvordan indsatsen kan styrkes.

Flere danskere lever med psykiske vanskeligheder. Flere får støtte i kommunerne og behandling i den regionale behandlingspsykiatri.

På bare tre år er antallet steget med 17 procent til et niveau, hvor knap 25.500 danskere over 18 år i 2017 modtog en af de primære ydelser under Serviceloven til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Udviklingen ventes at eskalere i de kommende år, og regeringen har varslet en national handlingsplan for psykiatrien, som skal lette udfordringerne.

Kommunernes Landsforening (KL) præsenterer nu deres indspil til den kommende nationale psykiatrihandlingsplan.

”Vi oplever i disse år en kraftig stigning i antallet af børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder. Det er en trist udvikling, som ikke blot har store konsekvenser for den enkelte og de pårørende, men som også presser kommunerne og regionerne. For eksempel er andelen af 15-årige, der diagnosticeres i psykiatrien, fordoblet på 10 år. Vi ser desuden mere komplekse støttebehov. Vi ser behov for en mere individuel og omfattende indsats. Vi ser, at det er meget vanskeligt at blive indlagt i psykiatrien. Og vi ser patienter, der udskrives hurtigere på grund af presset på behandlingspsykiatrien. Vi skal finde løsninger, så borgerne kan få den nødvendige støtte og forebygge forværring,” siger Joy Mogensen (S), borgmester i Roskilde og formand for KL's Socialudvalg.

En indsats på to ben
KL peger på, at der er behov for et generelt løft af behandlingsindsatsen. Samtidig skal der ske et massivt økonomisk løft af de kommunale indsatser, så flere kan hjælpes tidligere, og så flere voksne tidligere kan få en virkningsfuld indsats i kommunalt regi.

”En borger med psykiske vanskeligheder får ikke kun behandling i den regionale psykiatri. Der ligger en stor rehabiliterende indsats i det kommunale, som går på tværs af beskæftigelses-, sundheds- og rusmiddelområdet. Fremtidens løsninger skal naturligvis tage udgangspunkt i borgeren og have fokus på hele borgerens forløb. Derfor er det afgørende, at vi begynder at se den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale social­psykiatri i sammenhæng, og at man i langt højere grad fra statslig side bidrager til at finde løsninger og mu­ligheder, der går på tværs,” siger Joy Mogensen og fortsætter:

”Det er derfor tid til et nationalt løft af psykiatrien i såvel kommuner som regioner. Kapaciteten til behandling på de regionale psykiatriske sygehuse og i ambulant regi skal være tilstrækkelig, og samtidig skal der ske et massivt økonomisk løft af de kommunale indsatser, så vi kan hjælpe flere borgere tidligere med en virkningsfuld indsats i kommunalt regi.”

KL anbefaler, at der fra nationalt hold blandt andet afsættes penge til:

  • Udbredelse af socialfaglige akuttilbud i alle kommuner, som kan skabe større tryghed for borgere i krise, samt bedre økonomiske muligheder for at give fleksible og individuelle bostøtteindsatser i socialpsykiatrien.
  • Et kompetenceløft til frontpersonalet på børneområdet, i socialpsykiatrien, i den kommunale hjemmesygepleje og på misbrugsområdet samt bedre adgang til psykolog- og familiebehandling i kommunerne for børn, unge og voksne med lettere psykiske vanskeligheder.
  • Større kapacitet i behandlingspsykiatrien.
  • Løsninger, der skaber bedre helhed for borgere på tværs af kommunale og regionale indsatser, for eksempel fremskudte indsatser på psykiatrisk sygehus, samlokalisering af kommunale og regionale tilbud som for eksempel "psykiatriens hus" og lignende løsninger. 
  • Mere viden i spil, faglige retningslinjer og udbredelse af metoder, der virker.

Læs hele udspillet fra KL her.

Forrige artikel Frivilligrådet roser nyt udspil til ændring af statslig støttestruktur Frivilligrådet roser nyt udspil til ændring af statslig støttestruktur Næste artikel Forældre tvinges til at sende handicappede unge på døgninstitution Forældre tvinges til at sende handicappede unge på døgninstitution